Kuma uudiste ajaveeb

14.7.05

Valitsus kiitis täna heaks Väätsa ja Kareda looduskaitsealad

Väätsa looduskaitseala eesmärk on rabade ja rabametsade kaitse. Kaitsealuseks liigiks on seal on kaljukotkas

Kareda looduskaitsealal kaitstakse väikest konnakotkast ja musta toonekurge. Nende elupaigad on madalsood, vanad metsad, rohurikkad kuusikud ja soised lehtmetsad.

Sel aastal on valitus varem heaks kiitnud Koigi ja Koeru valdade piiril asuva Silmsi looduskaitseala moodustamise.

Sel aastal saab Järvamaa kokku seitse uut kaitseala. Valituse heakskiitu ootavad veel Iidva Väätsa ja Türi valla piiril, Nõmme raba Kabala ja Oisu valla piiril, Saarjõe Kabala vallas ja Kurisoo loopealne Ambla vallas.

Järvamaa keskkonnateenistuse looduskaitse peaspetsialist Olavi Randver rääkis raadiole, et alade kaitse alla võtmise eesmärk on tagada looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse.

Määruse jõustumisele peab järgnema erinevate maamaksumäärade kinnitamine, mis tuleneb määrusega kehtestatavatest majanduspiirangutest.