Kuma uudiste ajaveeb

27.7.05

Ühisgümnaasiumi raamatupidamist kontrollinud audiitor näeb rahakadumises süüd ka Paide linna eelarvejuhil Reet Rutusel

Paide ühisgümnaasiumi endise raamatupidaja Ene Mandre poolt riisutud summa on ligi poole miljoni krooni võrra esialgu arvatust suurem. Linnavalitsuse tellitud revisjon näeb kaassüüd linnavalitsuse eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutuse tegevusetuses.

Lääne politseiprefektuuri teates linnavalitsusele kirjutatakse, et täpsustatud andmetel on Mandre poolt riisutud summa 1 988 674 krooni. Varem arvati ühisgümnaasiumist riisutud raha hulgaks 1 492 000 krooni.

Abilinnapea Kersti Sarapuu rääkis Kuma raadiole, et ligi poole miljoni krooni suurune summa lisandus pärast pangakontode võrdlemist, mille tulemusena selgus, et selle summa võrra on enammakstud töötasu.

Sarapuu ütlustmööda tegi linnavolikogu otsusega tellitud revisjon kindlaks, et ohumärke ühisgümnaasiumi esitatud finantsaruannetes oli märgata juba eelmisel aastal. Näiteks mullu septembris oli aruannetes õppevahendite ülekulu eelarves ettenähtud 300 000 krooni asemel 900 000 krooni, kuid linnavalitsuse eelarve- ja majandusosakond jättis sellele vaatamata ühisgümnaasiumi rahaasjad üle kontrollimata.

Revisjon selgitas ka, et arvestuslikku palka ja tegelikult üle kantud summasid ei võrreldud, kuigi see olnuks linnavalitsuse eelarve- ja majandusosakonna kohus. Seetõttu ei ilmnenud poole miljoni krooni suurust palga ülekulu. Nõrga järelevalve tõttu pole nii ühisgümnaasiumi kui ka linna aastaaruandes kajastatud kanded õiged.

Sarapuu sõnul teeb audiitor Leho Rehemäe linnavalitsusele ettepaneku algatada eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutuse vastutusele võtmine, kuna peab nõrka kontrolli linna allasutuse rahakasutuse osas üheks põhjuseks linnale nii suure rahalise kahju tekkimisel.

Linnapea Heli Suvi ütles raadiole, et Rutusel on seoses ühisgümnaasiumi juhtumiga kehtiv distsiplinaarkaristus, mida järgmise karistuse määramisel kindlasti arvesse võetakse. Milline karistus eelarvejuhile määratakse ei osanud linnapea veel kindlalt öelda.

Reet Rutus ütles raadiole, et on kaheksanda augustini puhkusel ja pole revisjoni tulemusega tutvunud. Samas tunnistas Rutus, et audiitori otsus süüdistada rahakadumises ka eelarvejuhti oli aimatav, sest see oli poliitiline tellimus.

Rutuse sõnul kutsus volikogu koalitsioon eelarvejuhi kevadel pärast rahavarguse avastamist enda juurde ning soovis, et Rutus võtaks kogu vastutuse enda peale ning päästaks sellega poliitikud. Rutus polnud sellega nõus, kuna kool pole osakonna vaid linnapea alluvuses ning koolil on oma juht, kes ka majandustegevuse eest vastutab. Rutuse sõnul oli poliitilist tellimust kinnitanud ka audiitor.

Eelmise distsiplinaarkaristuse kohtus vaidlustanud Reet Rutus ei osanud täna veel enda edasisi samme kommenteerida, kuna soovib enne revisjoni tulemusega ja uue karistusega tutvuda.