Kuma uudiste ajaveeb

30.6.05

Valitsus otsustas Lõuna-Järvamaa ühinemise

Vabariigi valitsus andis neljapäeval heakskiidu Kabala, Oisu ja Türi valla ning Türi linna ühinemisele, ühendvalla nimeks saab Türi vald.

Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkiva valla territoorium on ligi 600 km² ning elanike arv 11 629.

Otsuse seletuskirjas öeldakse, et ühinemise eesmärk on omavalitsusüksuste halduspiiride vastavusse viimine piirkonnas tegelikult väljakujunenud elukorraldusega. Samuti elanikele võimaluse loomine kaasa rääkida piirkonna kui terviku toimimiseks ja arendamiseks oluliste küsimuste otsustamisel.

Nelja Lõuna-Järvamaa omavalitsuse ühinemise eelduseks on nende pikaajaline koostöö ja piirkonna ühtne arendamine kohalike elanike huvidest lähtuvalt. Tulevane vallakeskus, praegune Türi linn on hästifunktsioneeriv tõmbekeskus.

Türi valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse suurus 7,5 miljonit
krooni.