Kuma uudiste ajaveeb

16.6.05

Valitsus otsustas jätta loodava Tapa valla Lääne-Virumaale

Valitsus kiitis heaks Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna ühinemise ning otsustas, et uus Tapa vald jääb Lääne-Viru maakonna koosseisu. Valitsus võtab vastu korralduse, millega muudab nende omavalitsusüksuste haldusterritoriaalset korraldust ja Kadrina valla piire ning sellega seonduvalt ka valitsuse määrusi.

Valitsus otsustas lükata edasi järgmisele istungile arutelu Kabala valla, Oisu valla,Türi linna ja Türi valla ühinemise teemal. Vahepealsel ajal täpsustatakse uue ühendvalla tekkimisel sellega piirnema hakkavate omavalitsuste majanduslikke küsimusi.