Kuma uudiste ajaveeb

8.6.05

Valitsus arutab päästeteenistusele Jüri Hiiemäe juhtumi kulude katmiseks 100 000 krooni eraldamist

Valitsus arutab homsel istungil, kas eraldada reservist Järvamaa Päästeteenistusele raha Järva Maakohtu kohtuotsusega ning Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsusega väljamõistetud ja Jüri Hiiemäele tasutud summa hüvitamiseks.

Siseministeerium taotleb valitsuse reservist 98 000 krooni Järvamaa päästeteenistusele Jüri Hiiemäe kasuks välja mõistetud summa ja kohtukulude kompenseerimiseks.

Seletuskirja järgi töötas Hiiemäe Järvamaa päästeteenistuse Paide keskkomando pealikuna. 2001. aasta detsembris kohaldas Järvamaa päästeteenistuse direktor talle distsiplinaarkaristusena töölepingu lõpetamise.

Hiiemäe vaidlustas töölepingu lõpetamise Järva maakohtus, mille otsusega tunnistati töölepingu lõpetamine ebaseaduslikuks, ennistati hageja endisele tööle ja mõisteti tema kasuks kostjalt välja keskmine palk töölt sunnitud puudumise aja eest. Tallinna ringkonnakohus tühistas Järva maakohtu otsuse ning saatis asja uuesti Järva maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Järvamaa päästeteenistuse direktori käskkirjaga tühistati otsus Hiiemäe tööle ennistamiseks ning tööleping lõpetati temaga 2003. aasta mais. Hiiemäe pöördus Järva maakohtusse ning palus tunnistada töölepingu lõpetamine ebaseaduslikuks.

Järva maakohus rahuldas Hiiemäe hagi mullu veebruaris ja ennistas hageja tööle ning mõistis tema kasuks riigilt Järvamaa päästeteenistuse kaudu välja hageja keskmise palga töölt sunnitud puudumise aja eest.

Järva päästeteenistus esitas otsuse peale apellatsioonikaebuse, mis jäeti Tallinna ringkonnakohtus rahuldamata. Sama otsusega mõisteti riigilt Hiiemäe kasuks välja 98 000 krooni. Järva päästeteenistuse eelarves puuduvad nimetatud summa katteks vajalikud vahendid ja nüüd taotletakse valitususelt tagantjärgi summa kompenseerimist.

Rahandusministeerium ei toeta siseministeeriumi taotlust ega pea raha eraldamist põhjendatuks. Rahandusministeerium on seisukohal, et haldusorganil on võimalik ette näha negatiivse kohtuotsuse saamise võimalus, et prognoosida ja planeerida vajalikud summad riigieelarves. Rahandusministeeriumi arvates ei ole siseministeeriumi taotlus piisavalt põhjendatud, seega ei pea rahandusministeerium nimetatud summa eraldamist valitsuse reservist õigustatuks.