Kuma uudiste ajaveeb

9.6.05

Lõuna-Järvamaa omavalitsused koostavad uue Türi valla struktuuri

Lõuna-Järvamaa ühinemiskomisjon vaatab täna üle sügisest moodustatava Türi valla struktuuri. Ühinevad omavalitsused on kokku leppinud, et organisatsiooni ülesehitus kiidetakse enne suvepuhkuseid volikogudes heaks.

Türi linnapea Kaia Iva rääkis raadiole, et Türi vallas saab olema arendus- ja planeeringosakond, valla kantselei, majandusosakond, rahandusosakond, sotsiaalosakond ning haridus ja kultuuriosakond. Järelvalveametnik, siseaudiitor ja Oisu ning Kabala teeninduspunktide juhid hakkavad alluma otse vallavanemale.

Uue omavalituse struktuuris on ametnikke 9 võrra vähem kui praegu neljas omavalituses kokku. Praegu on ametnikke 60, uue omavalitsuse struktuuris on kohti 51.

Iva rääkis, et praegu koostatav struktuur saab olema uuele volikogule alusdokument, millest töö korraldamisel lähtuda ja mida vajadusel täiendada.