Kuma uudiste ajaveeb

30.6.05

Lõuna - Järvamaa puhkpilliorkester esindab Eestit Läti koolinoorte laulupeol

Lõuna-Järvamaa puhkpilliorkester sõidab neljapäeval Lätti, et esindada Eestit Riias toimuval koolinoorte laulu-ja tantsupeol.

Orkestri baritonimängija Ülle Välimäe rääkis Kuma raadiole, et algselt Lätti sõitma pidanud Eesti Noorte Puhkpilliorkester esineb eeloleval nädalavahetusel Hollandis ja seepärast tehti ettepanek Eestit esindaja Lõuna-Järvamaa orkestrile.

Välimäe lisas, et ligi neljakümnest muusikust koosnev kollektiiv on dirigendi Ants Oidekivi juhendamisel teinud hoolsalt ettevalmistusi, et mängida koos Läti orkestritega avatseremoonial, laulupeol, paraadil ja lõppkontserdil. Lisaks sellele esinetakse ka iseseisva kontserdiga Riia kesklinna vabaõhulaval.

Lõuna-Järvamaa puhkpilliorkestrile on see teine välisreis sellel aastal, märtsis külastati Türi sõpruslinna Karkkilat.

Ees ootavad esinemised Eesti Piimandusmuuseumi piimapäeval, Türi valla küladepäeval, Lõuna-Järvamaa kosjavoori vastuvõtmisel ja Kabala laulupeol. Augusti algul sõidab orkester kontsert-ja puhkusereisile Hiiumaale.

foto: www.jarva.ee

Valitsus otsustas Lõuna-Järvamaa ühinemise

Vabariigi valitsus andis neljapäeval heakskiidu Kabala, Oisu ja Türi valla ning Türi linna ühinemisele, ühendvalla nimeks saab Türi vald.

Nelja omavalitsuse ühinemisel tekkiva valla territoorium on ligi 600 km² ning elanike arv 11 629.

Otsuse seletuskirjas öeldakse, et ühinemise eesmärk on omavalitsusüksuste halduspiiride vastavusse viimine piirkonnas tegelikult väljakujunenud elukorraldusega. Samuti elanikele võimaluse loomine kaasa rääkida piirkonna kui terviku toimimiseks ja arendamiseks oluliste küsimuste otsustamisel.

Nelja Lõuna-Järvamaa omavalitsuse ühinemise eelduseks on nende pikaajaline koostöö ja piirkonna ühtne arendamine kohalike elanike huvidest lähtuvalt. Tulevane vallakeskus, praegune Türi linn on hästifunktsioneeriv tõmbekeskus.

Türi valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse suurus 7,5 miljonit
krooni.

29.6.05

Valitsus otsustab Türi valla ühinemise

Valitsuse homse istungi päevakorras on eelnõu Kabala, Oisu ja Türi valla ning Türi linna ühinemisest.

Kabinet katkestas arutelu 16. juuni istungil, et täpsustada ühendvalla naaberomavalitsuste majanduslikke küsimusi.

Võhma linnajuhid palusid analüüsida Kabala uue Türi vallaga ühendamise otstarbekust. Võhma linnapea Ants Pärna ja volikogu esimees Tiiu Nõmm soovisid pöördumises ministrite poole ka leida võimalusi Võhma laenukoormuse vähendamiseks.

Peaminister Andrus Ansip ütles täna Kuma raadiole, et ei pea õigeks Lõuna- Järvamaa omavalitsuste ühendamise sidumist Võhma võlaprobleemidega.

Ansip rääkis, et istungitevahelised kaks nädalat on aruteludeks piisav aeg ja homme peab valitsus otsuse langetama.

Kabala, Oisu ning Türi linna ja valla volikogud on ühinemise heaks kiitnud. Liitumise järel oleks Türi vallas pea 12 000 elanikku ja tekiks elanike arvult ning territooriumilt suurim omavalitsus Järvamaal.

Valituses homme arutlusele tuleva eelnõu järgi saaks Türi vald riigieelarvest ühinemistoetust 7,5 miljonit krooni.

23.6.05

President pidas kõnes tähtsaks inimestega rääkimist

Arnold Rüütel ütles täna Paides peetud võidupühakõnes, et on oluline selgitada inimestele päevapoliitiliste otsustuste ja arutelude tagamaid, et neil oleks lihtsam olukorda mõista. Rüütel lausus, et selliselt leitud lahendused tagavad inimeste usalduse üksteise vastu.

"Nii et kui viime siit Süda-Eestist jaanitule laiali kõikidesse maakondadesse, siis kujutlegem seda ületamas sümboolselt ka riigipiire. Pakkugem oma sõpradele rahutule ühendavat soojust," ütles president enne võidutule saatmist maakondadesse.

Lisaks kaitseväelastele, politseinikele, kaitseliitlastele, piirivalvuritele, mereväelastele, kodutütardele ja noorkotkastele oli presidendi kõnet kuulamas ja paraadi vaatamas umbes 3000 inimest.

Riigijuhid asetasid pärjad Vabadussõjas langenute monumendile

Täna hommikul ühendati Müüsleris Toris süüdatud võidutuli ja Paide vallimäed läidetud muinastuli üheks võidutuleks.

Tseremoonial osalesid riigikogu esimees Ene Ergma, peaminister Andrus Ansip, kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo Kõuts, kaitseminister Jaak Jõerüüt, maavanem Üllar Vahtramäe ja teised riigi-, sõjaväe- ja omavalitsusjuhid.

Peaminister rõhutas oma kõnes, et võidupüha on eeskätt tänupüha kõigile nendele võitlejatele, kes võitlesid Eesti eest Vabadussõjas. “5. jaanuaril 1919 oli punaarmee kütipolgul õnnestunud Eesti sõdurid Müüsleri mõisast välja lüüa. Ent see taandumine jäigi Vabadussõjas viimaseks taandumiseks. Sestap on õige kohane võidupäeva alustada just siin, Müüsleris," ütles Ansip ausamba jalamil.

Võidupüha tähistamine jätkub täna Paides paraadiga. President saadab Müüsleris ühendatud tule laiali üle kogu Eestimaa.

22.6.05

Paides on paraadil vaadata helikopterid, soomukid ja kahurid

Homme Paides toimival võidupüha paraadil saab lisaks 700-le võitlejale näha ka helikoptereid, soomukeid ja kahureid.

Pärast paraadi lõppu on keskväljakul vaadata kaitseväe lahingutehnika. Uudistada on Pasi soomukid, miinipildujad, haubitsad, õhutõrjekahurid ja jalaväetransportöör.

Paraadil marsivad rahva ja presidendi eest läbi Kaitseliidu jalaväekompaniid, maaväe, mereväe, politseiameti ning naiskodukaitse, kodutütarde ja noorte kotkaste rühmad.

Paraadi ajal tiirutavad Paide kohal kaks õhuväe helikopterit Robinson.

21.6.05

Türil selgusid heakorrakonkursi võitjad

Türi linnavalitsus kinnitas tänavused heakorrakonkursi võitjad.

Majamärgid “Tänuks ilu ja korra eest” saavad perekond Haav, Aime Vennola, Ruttmar Avi ja perekond Järvel. Lisaks saavad kiitust veel 17 majavaldust.

Türi linna aukodaniku Ilmar Haak’i poolt välja pandud preemia 2000 krooni antakse kaunima kodu eest Allika 17 omanikule perekond Lomp’ile.

Preemia ja majamärgid antakse üle linna sünnipäeva tähistamisel 2. juulil kell 12 Türi Kultuurimajas.

Siseministeerium eraldas Järvamaa regionaalsetele investeeringutele 900 000 krooni

Siseministeeriumi hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon eraldas regionaalsetele investeeringutele 14,5 miljonit krooni, sellest 900 000 krooni Järvamaa kolmele taotlusele.

Koigi ambulatooriumi rekonstrueerimiseks eraldati 349 000, Paide Noortemaja korrastamiseks 285 000 ja Türi Avatud Noortekeskuse ehitamise esimese etapi toetuseks 255 000 krooni.

Esimese taotlusvoorust said toetust kõik 15 maakonda. Suuremad toetussummad said Ida-Viru maakonda 2 miljonit, Harju maakond 1,8 miljonit ja Tartu maakonnale 1,7 miljonit krooni. Üle miljoni krooni said veel Pärnu- ja Lääne-Virumaa.

20.6.05

Uimastiennetusnõukogu jagas Järvamaa turvalisemaks muutmisele 50 000 krooni

Järvamaa uimastiennetusnõukogu jagas tegevuskava „Turvaline Järvamaa“ elluviimiseks korraldatud konkursile laekunud projektide toetuseks 50 000.- krooni.

Kokku esitati konkursile 19 taotlust kogusummas 155 000 krooni. Toetust pälvis 11 projekti.

Kõige suurema toetussumma, 8000 krooni, sai projekt Tore Elevant. Tegu on Kesk-Eesti Noortekeskuse projektiga, mille eesmärk on läbi õppepäevade tutvustada tugiõpilasliikumist ja teadvustada tugiõpilaste vajalikkust koolivägivalla juhtumite avastamisel ning lahendamisel.

Veel said toetust projektid "Rahmeldades rõõmsaks", "Ole turvaline sõber", "Enesekaitse ei võrdu kaklemisõpetus", "Vaba aeg, minu aeg", "Oleme mõnusad uimastiteta", "Tuulekeerises", "Suveseminar", "Alkoholism, narkomaania ja aids eemale Oisu valla noorest", "Hea on olla hea" ja projekt "Tuleõnnetus".

Järvamaa loomakasvatajad saavad riigilt 26,8 miljonit krooni

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet maksab sel nädalal loomapidajatele 188 miljonit krooni toetust.

Ligi 5,5 miljonit krooni läheb uttede kasvatamise toetuseks, 7,5 miljonit krooni makstakse ammlehmade kasvatajale. Lisaks sellele maksab PRIA seitsmele tuhandele loomapidajale välja ka 175 miljonit krooni veise ja piimalehma kasvatamise toetust.

Järvamaal saab toetusraha 13 ammlehmakasvatajat, 36 lambakasvatajat ning veisetoetust saab 336 loomapidajat. Kokku makstakse Järvamaa loomakasvatajatele 26,8 miljonit krooni.

Toetuse saajate nimekiri on PRIA veebilehel www.pria.ee

17.6.05

Pensionäride kokkutulekule on registreeritud 800 osalejat

Homme Kabalas toimuval Järvamaa pensionäride kokkutulekul tervitavad eakaid Riigikogu esimees Ene Ergma, sotsiaalminister Jaak Aab, maavanem Üllar Vahtramäe, omavalitsusliidu juht Jaago Kuriks ja Kabala vallavanem Urmas Kupp.

Maakonna linnade ja valdade pensionäridele esinevad eakate endi kollektiivid, lastekolletiivid ning ka kupleelaulja Peeter Kaljumäe.

Esimene Järvamaa pensionäride maakondlik suvine kokkutulek toimus 1987. aasta 21. juunil, homme Kabalas toimuv kokkusaamine on 19.

Aivo Toomistu sai Paide linnavalituse liikmeks

Volikogu kinnitas eile Paide linnavalitsuse liikmeks Aivo Toomistu, kes on volikogu liige ja Keskerakonna Paide piirkonna esimees. Enne Toomistu ametissekinnitamist vabastas volikogu eilsel istungil linnavalituse liikme kohalt Paide ühisgümnaasiumi direktoriks valitud Kersti Laastau.

Paide linnavalitus on neljaliikmeline, Aivo Toomistu vastutab nüüdsest sotsiaal-, haridus- ja kultuuriküsimuste eest. Ta kinnitas raadiole, et tema esimene ülesanne on ennast nende valdkondadega kurssi viia. Toomistu jätkab lisaks tööle Paide linnavalitsuses ka Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni nõuniku kohal.

Paide linnavalitsus on neljaliikmeline, linnapea Heli Suvi tegeleb linnajuhtimise ja esindamise kõrval ka haridus- ja kultuuri-, spordi ja sotsiaalvaldkonnaga.

Abilinnapea Kersti Sarapuu tegevusvaldkonnad on ettevõtlus, linnakujundus-, majandus- ja finantsküsimused.

Eiki Ilvese vastutusala on ehitus-ja planeeringuvaldkond ning Aivo Toomistu korraldada on haridus-, spordi- ja kultuuriküsimused.

Kuna Toomistu pidi valitsuse liikmeks saades volikogust lahkuma, saab Keskerakonna nimekirjast järgmisena volikokku Evi Sikstus.

16.6.05

Valitsus otsustas jätta loodava Tapa valla Lääne-Virumaale

Valitsus kiitis heaks Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna ühinemise ning otsustas, et uus Tapa vald jääb Lääne-Viru maakonna koosseisu. Valitsus võtab vastu korralduse, millega muudab nende omavalitsusüksuste haldusterritoriaalset korraldust ja Kadrina valla piire ning sellega seonduvalt ka valitsuse määrusi.

Valitsus otsustas lükata edasi järgmisele istungile arutelu Kabala valla, Oisu valla,Türi linna ja Türi valla ühinemise teemal. Vahepealsel ajal täpsustatakse uue ühendvalla tekkimisel sellega piirnema hakkavate omavalitsuste majanduslikke küsimusi.

15.6.05

Valitsus arutab homme Türi ja Tapa valdade moodustamist

Eelnõu kohaselt moodustatakse Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Tapa vald. Ühinemise tulemusena tekkiva valla territoorium on 264,6 km² ning elanike arv 9448.

Kadrina valla piiri muudetakse senise Saksi valla kolme küla – Kiku, Pariisi ja Salda – territooriumi arvamisega Kadrina valla koosseisu, mille tulemusena suureneb Kadrina valla elanikkond 270 inimese võrra ja territoorium 25,57 km² võrra.

Järva maavalitsus toetab Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla volikogude otsust omavalitsuste ühinemiseks ning uue omavalitsuse – Tapa valla moodustamiseks ning peab otstarbekaks Tapa valla kuulumist Järvamaa koosseisu. Tapa valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse suuruseks 6 000 000 krooni.

Teise eelnõu kohaselt moodustatakse Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla ühinemisel uus kohaliku omavalitsuse üksus Türi vald. Ühinemise tulemusena tekkiva valla territoorium on 598,82 km² ning elanike arv 11 629.

Järva maavanem Üllar Vahtramäe toetab Kabala valla, Oisu valla, Türi linna ja Türi valla volikogude otsust omavalitsuste ühinemiseks ning uue omavalitsuse – Türi valla moodustamist. Türi valla moodustumisel on riigieelarvest eraldatava ühinemistoetuse suuruseks 7 500 000 krooni.

Paide volikogu kaalub finantskontrolli korraldamist linnavalitsuses

Reformierakonna ja Keskerakonna eelnõu kohaselt on vaja kontrollida raha ja vara kasutamist linnavalitsuses ja selle hallatavates asutustes alates 2003. aasta algusest kuni selle aasta aprillini.

Kui volikogu eelnõu homme heaks kiidab, siis tehakse linnavalitsusele ülesandeks tagada kontrollijate teenindamine. Volikogu revisjonikomisjon peab hindama järelevalvemehhanismi ja tegema ettepanekuid kontrolli paremaks korraldamiseks.

Keskerakonna ja Reformierakonna fraktsioonid meenutavad eelnõu seletuskirjas juhtumeid ühisgümnaasiumis, linnavalitsuses ja lasteabikeskuses ning peavad vajalikuks täiendavat kontrolli.

Ka paluvad fraktsioonid hinnangut linnavalitsuse eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutuse vastutusele oma tööülesannete korraldamisel, analüüsimisel ja kontrollimisel.

Koigi valda plaanitakse rajada lubjakivikarjäär

Kaevandust kavandatakse 80 hektari suurusele maa-alale Paide ja Koigi valla piiril, Koigi vallas asuvas riigimetsas.

Kaevandamiseks luba taotleva osaühingu Väo Paas juhataja Veljo Haube rääkis raadiole, et maardlast saadavast kivist plaanitakse toota peamiselt killustikku. Selle varu suurem kasutamine on plaanitud uue Tallinna – Tartu tee ehitamise ajaks.

Haube sõnul on kivim selles piirkonnas kahe kuni nelja meetri sügavusel ja Väo Paas taotleb luba selle kaevandamiseks kuni 12 meetri sügavuselt. Kokku on sellel alal maapõues seitse miljonit kuupmeetrit lubjakivi.

Koigi valla maanõunik Einar Leedmaa rääkis raadiole, et teda huvitab ennekõike karjääri mõju põhjaveele, lisaks tuleb ette näha kaevetööga kaasnevat müra ja tolmu.

Täna on Koigi vallamajas keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu, eesmärk on kooskõlastada inimestega selle etapid ja käik. Veljo Haube sõnul võib lubade ja kooskõlastuste taotlemine kõige varem lõpule jõuda järgmise aasta kevadeks.

Uue Tallinna – Tartu tee ootuses valmistatakse ette ka teist Järvamaal asuvat karjääri. Osaühing Järva Paas on alustanud töid Paide vallas Eivere lähedal.

Paide vald avab sügisel kolm noortekeskust

Praegu laiendatakse Tarbja noortekeskuse ruume, korrastatakse Anna vabaajakeskuse keldrit ja Sargvere kooli lavaalust, et septembrist oleks noortel koht, kus koos olla.

Noortekeskuste projekti juht Madis Sagar rääkis raadiole, et noortetubadesse pannakse üles lauad ja toolid, üks arvuti ning muusikakeskus.

Madis Sagar ütles, et keskustes püütakse sisustada noorte koolivälist aega. Keskuste tegevust juhatab valla noorsootöötaja, igas paigas on plaan tööle võtta ka inimene, kes aitab noortel korda hoida.

Projekti kogumaksumus on 1,5 miljonit krooni, Euroopa Liidult saadi 1,2 miljonit, vald ise osaleb 300 000 krooniga. Ruumid teeb korda Krive Ehitus, vald ostab sisustuse Vaaroselt.

Haigla pikendab rahanappuse tõttu ravijärjekordi

Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp ütles täna pärast kohtumist haigekassa Viru osakonna direktori Andrei Saitšukiga, et kuna raviks täiendavat raha pole võimalik saada, tuleb pikendada ravijärjekordi.

Järvamaa haiglal on selle aasta eelarves raviraha 40 miljonit krooni, esimesel poolaastal raviti plaanitust 10 protsenti rohkem patsiente ja kulutati 21 miljonit krooni. Kuna selle aasta raviraha summa on fikseeritud, tuleb teisel poolaastal teenindada enam kulutatud summa võrra vähem patsiente.

Müürsepa sõnul on plaanitust rohkem patsiente olnud kirurgias, samuti nina-, kõrva- ja kurguarstidel. Neis valdkondades on nüüd oodata kõige kiiremat järjekordade pikenemist.

Praegu on Järvamaa haiglas järjekord mandlioperatsioonile viis kuud, kui pikaks see venida võib, on Müürsepa sõnul keeruline prognoosida.

14.6.05

Koeru lasteaia juurdeehitus sai nurgakivi

Teisipäeva keskpäeval pandi Koeru lasteaia juurdeehitusele nurgakivi.

Vallavanema Jaago Kuriksi sõnul jäi maakonnas suuruselt kolmas lasteaed kitsaks, lapsi on palju ja praegused ruumid muutusid ebapiisavaks.

Kokku maksab juurdeehitus 7,5 miljonit krooni, sellest 5 miljonit paneb vald ja 2,5 miljonit saadakse riigilt.

Valmis ehitatakse uus saalikompleks ning renoveeritakse olemasolevat administratiivhoonet, samuti tehakse valmis ka üks rühmaruum ning ehitatakse soojatrass.

Kuriksi sõnul oli projektis planeeritud ka bassein, kuid rahapuudusel sellest hetkel loobuti. Basseini loodavad koerulased hiljem lasteaiale juurde ehitada.

Ligi saja lapse eest hoolitseva Koeru Lasteaia juurdeehitus peaks vallavanema sõnul valmis saama septembris.

www.jarva.ee

10.6.05

Säreveres toimuvad viiendad noortalunike võistlused

Säreveres Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis algasid täna noortalunike võistlused. Maamajanduslike koolide õpilased ja noored talunikud võistlevad kümnel alal, millest arvesse läheb kaheksa paremat.

Tublimaks peremeheks ja perenaiseks tunnistatakse see, kes on kõige osavam arvutikasutaja, sõidab kõige täpsemalt traktoriga, nobedam kartulinoppija, nutikam puude ja põõsaste tundja, täpsem veiste ja raskuste kaalu arvaja ning ütleb silma järgi täpselt põllu suuruse. Samuti tuleb tunda talu tööriistu ja tunneb põllumajandusinimesi.

Möödunud aastal võitis noortalunike võistluste Raplamaa noortalunik Jürgen Kusmin. Parim naisvõistleja oli Türi maamajanduskooli õpilane Helle Pajumägi.

Homme sööb Veski-Sillal lõunat tiibeti laama Doboom Tulku

Homme sööb Veski-Sillal lõunat budistliku maailma tähtsuselt teine mees laama Doboom Tulku. Tiibeti kõrgvaimulik on Tema Pühaduse XIV dalai-laama kaastöötaja ja juhib Tiibeti maja Põhja-Indias New Dehlis.

Doboom Tulku on kirjutanud, et inimese suurim leiutis on ratas. See on praktiline ese ja sümboliseerib teisalt hästi budistliku õpetuse struktuuri. Budismi õilsad tõed on kannatus, selle põhjuste mõistmine, nende kõrvaldamine ja tee vabanemisse. Budismi järgi on neli põhipahet meelelised naudingud, lõbu tagasitulemisest maailma, väärusk ja nõmedus.

Lõunasöögil laamaga osalevad europarlamendi saadik Tunne Kelam ja Türi linnapea Kaia Iva.

Homme avatakse mini-Järvamaa ja lõpetatakse Järvamaa päevad

Homme on Järvamaa päevade viimane päev, Paidesse kerkib mini-Järvamaa. Päev algab keskpäeval pillimeistrite kokkutuleku ja võistumängimisega.

Järvamaa keskraamatukogu esisel platsil esinevad pärastlõunal Saksa rahvamuusikaansambel “DER KLEE” ja Lõuna– Järvamaa puhkpilliorkester.

Mini-Järvamaa avatakse samal platsil kell neli, Järvamaa 16 omavalitsust tutvustavad end väljapanekutel, saab osaleda töötubades ja võtta osa pakutavast programmist. Suurel laval esinevad kohalikud kultuurikollektiivid ja külalised kaugemalt. Järvamaa kaunimate kodude omanikele antakse Mini-Järvamaal mastivimplid ja peaministri tänukirjad.

Paide kultuurikeskuse väikeses saalis algab kell viis Harjumaa muusikakoolide keelpilliorkestri kontsert, kell kaheksa algab Järvamaa päevade lõpetamine. Kavas on ka tantsupidu maakonna ansamblite saatel.

Korvpalliliit valis hooaja edukate sekka kaks Paide tüdrukut

Noormängijatest valiti klassis C1 parimaks Marit Maaring korvpalliklubist Seitse. Klassis C2 oli teine sama klubi mängija Marii Pilv.

Korvpalliklubi 7 treener Janno Viilup rääkis raadiole, et Marit Maaring on mõtlev ja tehniliselt hea mängija, kes näeb platsil ka kaaslasi ja oskab sööte jagada. Marii Pilv on Viilupi sõnul silmapaistev kaitsemängija.

Parimate mängijate valimisel võeti arvesse treenerite, fännide ja ajakirjanike arvamust.

President Arnold Rüütel avab täna Säreveres näituse Agri

Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli territooriumil toimuval 14. rahvusvahelisel põllumajandusnäitusel on esikohal masinad, mida näidatakse ka töödemonstratsioonil.

Sel aastal lööb kaasa üle 100 põllumajandusega seotud firma, ettevõtja ja asutuse.

Kõigil kolmel päeval saab tutvuda näituse väljapanekuga ja jälgida kultuuriprogrammi, avatud on tõuloomade näitus.

Täna on näituse kavas aadlipreilide rebasejaht ja ratsademonstratsioon ning algab noortalunike kutsevõistlus.

Homme toimuvad ratsutamise meistrivõistlused takistussõidus, traktorite vigursõiduvõistlus ja Euroopa tuleviku üle arutlevad Europarlamendi saadikud Tunne Kelam, Siiri Oviir ja Toomas-Hendrik Ilves.

Näitus on avatud täna ja homme kella kuueni, Argi lõpetamine algab pühapäeval kell 15.

9.6.05

Paide linnavolikogu liige kutsub võistlema kuninga tiitlile

Esimene kuningavalimine on kavas kultuurikeskuse korraldataval jaaniõhtul vallimäel. Aivo Toomistu seletuse järgi on valiku alus Paide ajaloo tundmine, osavus poomivõitlusel ja anekdoodirääkimises. Kuninga tiitel antakse üheks aastaks, järgmise jaanipeoni. Tiitli võitmine annaks ka ametiketi ja õiguse süüdata linna jaanituli.

Toomistu märgib üleskutses: ”Aastasadade jooksul on eestlased uhkust tundnud oma erinevate aegade rahvajuhtide üle. Paide linna ajalooga on otseselt seotud Eesti nelja kuninga hukkamine Paide linnuses. Ja ikkagi. Meenutades neid sündmusi peame rääkima tapmisest, isegi reeturlikust tapmisest. Aeg on mõelda edasi, tulevikule, positiivselt. Elust, mitte surmast. Huumoriga.”

Üleskutse täisteksti saab lugeda ühenduse Weissenstein kodulehel.

Koigi volikogu andis soojatootmise raamleppele rohelise tee

Koigi volikogu otsustas tänasel istungil volitada vallavanemat Jüri Randmäed allkirjastama soojusenergia tootmise raamlepet. Valla ja osaühingu Avoterm koostatud lepe sätestab soojatootmise alused 25 aastaks.

Vallavanem Jüri Randmäe rääkis, et rendileping annab Avotermile soojatootmise Koigis ja Päinurmes. Ettevõte kohustub dokumendiga tagama soojaga varustatuse, korrastades selleks soojatrasse ja katlamaja. Leppe projektis on soojahind 460 krooni, pluss käibemaks. Tasu on fikseeritud järgmiseks kolmeks aastaks. Hinnamuutused peab heaks kiitma vallavolikogu.

Koigi vallavolikogu otsustas istungil ka võtta miljon krooni laenu. Summast 700 000 krooni kulub Koigi elamutes korteriühistute moodustamiseks, majadesse soojasõlmede soetamiseks, soojusettevõtte töötajate koondamiseks ja ettevõtte võlgade maksmiseks.

Valitsus ei toeta päästeteenistusele raha eraldamist

Valitsus otsustas täna mitte toetada siseministeeriumi taotlust eraldada reservist Järvamaa päästeteenistusele 98 000 krooni.

Siseministeerium taotles valitsuse reservist 98 000 krooni kohtu otsusega riigilt päästeteenistuse kaudu Jüri Hiiemäe kasuks välja mõistetud summa tasumiseks ja kohtukulude katmiseks.

Valitsus on seisukohal, et haldusorganil on võimalik ette näha negatiivse kohtuotsuse saamise võimalus, et prognoosida ja planeerida vajalikud summad riigieelarves ning ei pea nimetatud summa eraldamist valitsuse reservist õigustatuks.

Taotlust ei toetanud ka rahandusministeerium.

Päästeteenistus liidetakse Lääne-Eesti päästepiirkonnaga

See tähendab kohaliku päästeteenistuse juhi Margo Klaose sõnul, et kriisireguleerimine ja organisatsiooni juhtimine koondatakse uuest aastast praeguse 15 asemel nelja keskusesse.

Maakondadesse jäävad alles päästekomandod ja järelvalve. Praegu tegelevad töörühmad regioonide moodustamise ettevalmistamisega. Lääne-Eesti töögruppi juhib Pärnumaa Päästeteenistuse direktor Jaanus Teearu, Margo Klaos Lõuna-Eesti töögruppi.

Klaos rääkis, et pärast keskuste liitmist plaanib ta Järvamaalt lahkuda ja asuda juhtima Lõuna- Eesti päästepiirkonda.

Päästeamet plaanib suunata Järvamaa häirekeskuse hädaabikõned järgmisel aastal Tallinnasse. Praegu valmistutakse kõnekeskuse kolimiseks.

Abilinnapea soovib bussijaama soetamise läbi mõelda

Paide abilinnapea Kersti Sarapuu ei toeta Paide bussijaama soetamisega kiirustamist. Ta rääkis raadiole, et toetab kinnistu soetamist, kuid soovitab hoolikalt läbi mõelda krundi ostu rahastamise, hoone kasutamise ja selle korrastamiseks vajalikud investeeringud.

Sarapuu rääkis raadiole, et hoone kordategemine võtab vähemalt 2 miljonit krooni. Ta välistab, et linna rahakotist hakatakse jaamahoonet remontima. Abilinnapea sõnul on võimalik hoone korrastamiseks kasutada Euroopa Liidu toetusi ja hoone rentimisest saadavat tulu.

Bussijaama krundi omanik osaühing Kinterk küsib 3200 -ruutmeetrise krundi ja bussijaama hoone eest 800 000 krooni. Sarapuu ütles raadiole, et sellise rahahulga kasutamine tuleb korraldada läbi linna järgmise aasta eelarve, mitte kiirustades ja läbimõtlematult.

Linnapea Heli Suvi rääkis, et Paide otsib võimalusi, kuidas kinnistu omandada enne kohalikke valimisi, kuna pärast valimisi võib otsustajate ring muutuda.

Praegune rentnik Järvamaa ühistranspordikeskus on ilmutanud huvi ka samas paigas tegutsemist jätkata, kuid ostuks vajalik summa on keskuse juhi Harri Lepametsa sõnul keskusele maksmiseks liiga suur.

Omavalituste liit pakkus liikmetele välja võimaluse soetada bussijaama kinnistu ühiselt, kuid Paide linnapea Heli Suvi rääkis raadiole, et krundi soetamine ühisomandisse ei ole linna jaoks mõistlik. Ka Lepametsa sõnul oleks ühe kindla omanikuga lihtsam asju ajada, samuti on Paidel Järvamaa suurima omavalitsusena rohkem võimalusi krunti ja hoonet arendada.

Lisaks krundi soetamismaksumusele vajab hoone kordategemiseks investeeringuid. Sarapuu on teinud volikogu esimehele Peeter Saldrele ettepaneku kutsuda kokku linna poliitiliste jõudude ümarlaud, et seal bussijaama soetamine ja korrastamine põhjalikult läbi arutada.

Lõuna-Järvamaa omavalitsused koostavad uue Türi valla struktuuri

Lõuna-Järvamaa ühinemiskomisjon vaatab täna üle sügisest moodustatava Türi valla struktuuri. Ühinevad omavalitsused on kokku leppinud, et organisatsiooni ülesehitus kiidetakse enne suvepuhkuseid volikogudes heaks.

Türi linnapea Kaia Iva rääkis raadiole, et Türi vallas saab olema arendus- ja planeeringosakond, valla kantselei, majandusosakond, rahandusosakond, sotsiaalosakond ning haridus ja kultuuriosakond. Järelvalveametnik, siseaudiitor ja Oisu ning Kabala teeninduspunktide juhid hakkavad alluma otse vallavanemale.

Uue omavalituse struktuuris on ametnikke 9 võrra vähem kui praegu neljas omavalituses kokku. Praegu on ametnikke 60, uue omavalitsuse struktuuris on kohti 51.

Iva rääkis, et praegu koostatav struktuur saab olema uuele volikogule alusdokument, millest töö korraldamisel lähtuda ja mida vajadusel täiendada.

Koigi kaalub soojatootmise rendileandmist

Koigi volikogu istungi päevakorras on soojusenergia tootmise lepingu heakskiitmine. Vald ja osaühing Avoterm on koostanud lepingu projekti, milles sätestatakse soojatootmise alused 25 aastaks.

Vallavanem Jüri Randmäe rääkis, et rendileping annab Avotermile soojatootmise Koigis ja Päinurmes. Ettevõte kohustub dokumendiga tagama soojaga varustatuse, korrastades selleks soojatrasse ja katlamaja. Leppe projektis on soojahind 460 krooni, pluss käibemaks, fikseeritud järgmiseks kolmeks aastaks. Randmäe sõnul peab hinnamuutused heaks kiitma vallavolikogu.

Koigi vallavolikogu arutab istungil ka Hansapangalt miljoni krooni laenamist. Laenust 700 000 krooni kulub Koigi elamutes korteriühistute moodustamiseks, majadesse soojasõlmede soetamiseks, soojusettevõtte töötajate koondamiseks ja ettevõtte võlgade maksmiseks.

8.6.05

Klubi FCF Järvamaa sai mängupettuse eest karistuse

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon karistas Järvamaa jalgpalliklubi registreerimata mängija kasutamise eest.

FCF Järvamaa saatis Maksim Peetsi teise mängija nime all väljakule 18. mail Eesti noorte meistrivõistluste A 2 klassi mängus Viljandiga.

Komisjoni otsusega diskvalifitseeriti Maksim Peets selle aasta 1. detsembrini kõikidelt jalgpalliliidu võistlustelt. Treener Taivo Idavain sai võistkondade juhendamise keelu kõikidel jalgpalliliidu võistlustel järgmise aasta 1. juulini.

Klubi FCF Järvamaa peab maksma ka ühe miinimumpalga suuruse rahatrahvi.

Paide uut purskkaevu hakatakse homme remontima

Kolme esimese päevaga on rikutud krohvipinda basseini külgedel, muugitud purskkaevu düüse ning veetaset hoidvat ujukit.

Linnavalituse teatel on vaja düüse tugevdada, et neid poleks võimalik eemaldada, samuti tuleb tihendada basseini valgustite hüdroisolatsiooni.

Lembitu pargi kolmejärguline valgustatud vetemäng avati pühapäeva õhtul. Selle rajas 300 000 krooni eest osaühing Basseiniekspert.

Valitsus arutab päästeteenistusele Jüri Hiiemäe juhtumi kulude katmiseks 100 000 krooni eraldamist

Valitsus arutab homsel istungil, kas eraldada reservist Järvamaa Päästeteenistusele raha Järva Maakohtu kohtuotsusega ning Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsusega väljamõistetud ja Jüri Hiiemäele tasutud summa hüvitamiseks.

Siseministeerium taotleb valitsuse reservist 98 000 krooni Järvamaa päästeteenistusele Jüri Hiiemäe kasuks välja mõistetud summa ja kohtukulude kompenseerimiseks.

Seletuskirja järgi töötas Hiiemäe Järvamaa päästeteenistuse Paide keskkomando pealikuna. 2001. aasta detsembris kohaldas Järvamaa päästeteenistuse direktor talle distsiplinaarkaristusena töölepingu lõpetamise.

Hiiemäe vaidlustas töölepingu lõpetamise Järva maakohtus, mille otsusega tunnistati töölepingu lõpetamine ebaseaduslikuks, ennistati hageja endisele tööle ja mõisteti tema kasuks kostjalt välja keskmine palk töölt sunnitud puudumise aja eest. Tallinna ringkonnakohus tühistas Järva maakohtu otsuse ning saatis asja uuesti Järva maakohtule uueks läbivaatamiseks.

Järvamaa päästeteenistuse direktori käskkirjaga tühistati otsus Hiiemäe tööle ennistamiseks ning tööleping lõpetati temaga 2003. aasta mais. Hiiemäe pöördus Järva maakohtusse ning palus tunnistada töölepingu lõpetamine ebaseaduslikuks.

Järva maakohus rahuldas Hiiemäe hagi mullu veebruaris ja ennistas hageja tööle ning mõistis tema kasuks riigilt Järvamaa päästeteenistuse kaudu välja hageja keskmise palga töölt sunnitud puudumise aja eest.

Järva päästeteenistus esitas otsuse peale apellatsioonikaebuse, mis jäeti Tallinna ringkonnakohtus rahuldamata. Sama otsusega mõisteti riigilt Hiiemäe kasuks välja 98 000 krooni. Järva päästeteenistuse eelarves puuduvad nimetatud summa katteks vajalikud vahendid ja nüüd taotletakse valitususelt tagantjärgi summa kompenseerimist.

Rahandusministeerium ei toeta siseministeeriumi taotlust ega pea raha eraldamist põhjendatuks. Rahandusministeerium on seisukohal, et haldusorganil on võimalik ette näha negatiivse kohtuotsuse saamise võimalus, et prognoosida ja planeerida vajalikud summad riigieelarves. Rahandusministeeriumi arvates ei ole siseministeeriumi taotlus piisavalt põhjendatud, seega ei pea rahandusministeerium nimetatud summa eraldamist valitsuse reservist õigustatuks.

Nurmsis toimuvale rekordiüritusele registreeritud üle 700 auto

30. juulil püüab Eesti Audi klubi Nurmsi lennuväljale kolonni koguda rekordilise hulga ühte marki autosid. Et rekord jõuaks Guinnessi rekordite raamatusse, tuleb kõik osalejad eelnevalt registreerida.

Audide klubi kirjutab kodulehel, et minimaalne läbitav distants peab olema kaks miili. Rekordiks on vaja läbida vähemalt 3,2 kilomeetrit, nii et autode vahed oleksid väiksemad kui kaks autopikkust. Kõik autod peavad ületama stardijoone ja sõitma kinnitatud marsruudil ning ületama finišijoone.

Fikseeritakse kõikide autode numbrid, juhtide nimed, osalejad peavad allkirjaga kinnitama, et on rekordiüritusest teadlikud.

Audi klubi aktiivi liige Mihkel Haug rääkis Kuma raadiole, et ürituse korraldamise eesmärk on näidata, et klubi suudab sellise ulatusega ettevõtmist korraldada ja audiomanikel on ka niisama tore kokku saada.

Kehtivat Audide kolonnis sõitmise rekordit praegu ei ole. Mullu üritasid rekordit sakslased, kuid nad ei suutnud kolonni koos hoida.

7.6.05

Üle poolesaja Järvamaa kaunima kodu saab peaministrilt tänukirja ja mastivimpli

Laupäeval toimuval Järvamaa Päevade lõpetamisel antakse maakonna kaunite kodude omanikele üle peaministri tänukiri ja rahvusvärvides mastivimpel tunnustuseks eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Kokku saab mastivimpli ja peaministri tänukirja 66 kaunimat kodu ja asutust.

Tunnustust pälvisid
Albu vallast - Riina Lumiste, Siiri ja Kalevi Kvell, Reet ja Pavel Soitu ning Korteriühistu “Kaalepi”
Ambla vallast - Aita ja Harri Lepamets, Vello Teor, Urve ja Urmas Urbalu ning Aravete Keskkool
Imavere vallast - Avo Jürissaar, Anne Kuusik, Evi Miitoja ja Arvet Kutsar.
Järva-Jaani vallast - Reimo Kirbits, Kristian Sander, Tarvo Trahv ja osaühing Arctic Finland House.
Kabala vallast - Kabala Metskonna kontorihoone, Viive Ani, Ulvi ja Peeter Praks ning Tiina ja Ahto Lindmäe
Kareda vallast - Rutt Reinla, Malle Moora ja Heino Raudsepp,
Terje ja Tõnu Truska ning Milvi ja Aksel Trey
Koigi vallast - Elle ja Kalle Saks, Ulvi ja Priit Tavinof, Ella-Eleonore Viimsalu, Maret Prits ja Aleksander Siimenson
Koeru vallast - Tiina Avarmaa ja Vello Johanson, Karin ja Ülo Sokmann, Ingrid ja Väino Tamp ning Korteriühistu “Masti Maja”
Lehtse vallas - Lehtse Põhikool, Jäneda Põhikool, osaühing Jäneda Mõis ja Korterelamu Uus 2 Lehtse alevikus.
Oisu vallas - Külli ja Ants Liblik, Perekond Metsis, Perekond Rõõmussaar ning Ruth Koolma ja Paul Vaksmann.
Paide vallas - Virve Kaldmäe ja Juhan Sikk, Terje ja Jaan Sagar, Vallo Klementa ning Sargvere küla.
Roosna-Alliku vallas - Tiia Lütt , Inga ja Aivar Saarepuu, Esta ja Heino Vaske, Helle-Reet Murikse, Zoja ja Arvo Kalda
Türi vallas - Korteriühistu “Viirpuu”, Salme ja Toomas Šadeiko , Deivi ja Jaanus Šadeiko, Oksana Mesjatseva ning Sirje ja Aaren Kaitsa.
Väätsa vallas - Liilia ja Toomas Hirbaum, Aino ja Kalju Laanet, Heljo ja Endel Lieberg, Silja ja Uno Aavik.
Paide linna kaunimate kodude omanikud on Alar Maarend, Ingrid ja Tarmo Alt, Samuti pälvisid tunnustust Maksimarket ja Korteriühistu Pärnu 13.
Türi linnas saavad peaministri tänukirja ja mastivimpli Marika ja Rain Kaarjas, Sirje ja Vello Haav, Aime Vennola ja Ruttmar Avi ning Türi Majandusgümnaasiumi Staadion.

pilt: Türi staadioni avamine

allikas: http://www.jarvakergejoustik.ee/est/spordirajatised/spordirajatised.php?id=1

3.6.05

Homme on Türil “Hingemuusika” kontsert

Pille Lille Muusikute Toetusfond korraldab homme Türi luteri kirikus kontserdi sarjast “Hingemuusika”. Laulab bariton Aare Saal, orelit mängib Piret Aidulo.

Ette kantakse Papini, Händeli, Buxtehude, Stradella, Lepnurme, Singi ja teiste heliloojate töid.

Kontserdi tutvustuse järgi on Aare Saal eesti ooperilavade üks säravaimaks bariton. Ta on debüteeris 1991. aastal teatris “Vanemuine”, aastast 1996 laulab ta rahvusooperis “Estonia”. Aare Saal on esinenud mitmete soolokontsertidega Soomes ja Rootsis ning külalissolistina Läti, Itaalia ja Rootsi ooperiteatrites.

Piret Aidulo on Eesti üks väljapaistvamaid organiste, ta omandas 1998. aastal muusikaakadeemias magistrikraadi oreli erialal. Praegu töötab ta Tallinnas Kaarli kirikus peaorganistina ning juhatab koore. Kontsertmatkad on Piret Aidulo korduvalt viinud enamikku Euroopa riikidesse.

“Hingemuusika” kontsert algab homme kell 16, piletitulu annetatakse Türi Püha Martini kirikule.

Paides, Väätsal ja Lõõlas oli täna elektrikatkestus

Paides oli kella poole 11 paiku veerandtunnine elektrikatkestus. Eesti Energia jaotusvõrgu infojuht Kaie Saar rääkis raadiole, et kella 10.26-10.43-ni oli välja lülitunud alajaama üks sektsioon.

Elektrita oli umbes veerand Paide linnast, Prääma tee ning Tiigi ja Pärnu tänava vaheline ala. Katkestus oli ka Reopalus, Väätsal ja Lõõla kandis.

Kohalik peadispetšer Leo Oro ütles raadiole, et liinil tekkis korraga kolm maaühendust ja seadmed lülitusid selle tõttu välja. Praegu otsivad elektrikud liinihäirete põhjuseid.

Homme tähistatakse Peetris lipupäeva

Homme möödub 121 aastat Eesti lipu pühitsemisest Otepää kirikus. Aastapäeva puhul heisatakse riigilipp vähemalt kolmes Eestimaa paigas. Need on Toompea, Otepää ja Peetri Kareda vallas Järvamaal.

Kareda vallavanem Ülo Ansberg rääkis raadiole, et mullu valminud lipuväljakul toimub lipuheiskamistseremoonia, kus kõnelevad õpetaja Lea Heinaste, volikogu esimees Taso Veere ja vallavanem ise.

Lipuväljak Järva-Peetri kirikuaias pühitseti mullu juulis, sinimustvalge lipu esimese hoidja, Järva praosti Christoph Beermanni sünniaastapäeva puhul.

Lipupäeva tähistamine Peetris algab homme hommikul kell seitse, trikoloori heiskamisele on kõik teretulnud.

2.6.05

Pargikontsert avab Türi kesklinna korrastatud pargi

Neljapäeva õhtul toimuva pargikontserdiga avab Kevadpealinn kesklinna
korrastatud pargi.


foto allikas: www.kevadpealinn.ee

Uue pargi esimesel kultuuriettevõtmisel astuvad publiku ette Türi linna kollektiivid ja kohalik luuletaja Jaan Pehk esitab Türi pargi luulet.

Kultuurimaja müügiosakonna juhataja Andris Avamere sõnul loeb Murumoor avaüritusel ette pargikasutamise meelespea, mis palub parki kenasti kohelda, suhtuda taimedesse ja pargiasukatesse lugupidavalt ning hoida pargi ilu.

Korrastamistööde käigus sai kesklinnapark uue kujunduse, valgustuse, kõnniteed ja lillepeenrad. Kunagise kohviku asukohta ehitati purskkaev.

Türi kesklinna pargi avamine algab õhtul kell kuus.

Türi linna aukodaniku tiitlile esitati neli kandidaati

Kõik kandidaadid on türilased, neist kolm meest ja üks naine.

Linna suhtekorraldaja Katrin Soomets rääkis Kuma uudistele, et esmaspäeval tehakse kandidaatidele teatavaks, et neid on esitatud ning seejärel avalikustatakse kandidaatide nimed.

Aukodaniku tiitel antakse austuse avaldusena linnale osutatud silmapaistvate teenete eest.

Kandidaadid avalikustatakse Türi Raamatukogus ja Rahvalehes, tiitli andmise otsustab volikogu juunikuu istungil. Vapimärk koos aukodaniku tunnistusega antakse üle linna aastapäeval, 2. juulil.

Türi linna aukodanikku on valitud alates 1999. aastast. Tänaseks on aukodaniku tiitli saanud Edith Ruisu, Peeter Särg, Imar Haak, Theo Aasa, Kalev Aun ja Jaan Eilart.

Järva-Jaanist saab taas alev

Valitsus otsustas täna Järva-Jaani nimetamise aleviks. Asustusjaotuse liigi muutmise algatas Järva-Jaani volikogu, tuginedes Järva-Jaani elanike soovile ning ajaloolisele traditsioonile. Taotluse rahuldamist toetab Järva maavalitsus.

Otsuse järgi eksisteeris aastatel 1945-1987 Järva-Jaani alev, 1987. aastal muudeti alev alevikuks. Tänaseni on elanike kõnepruugis aga kasutusel Järva-Jaani alev.

Rahvastikuregistri andmetel elab aasta alguse seisuga Järva-Jaanis 1100 elanikku, mis vastab alevi elanikkonna suurusele.

Paide vallavolikogu liikmed kohtuvad täna presidendiga

Paide vallavolikogu liikmed kohtuvad täna president Arnold Rüütliga. Volikogu esimees Raivo Raja rääkis raadiole, et presidendile tehakse viisakusvisiit, kuna Arnold Rüütel oli see mees, kes 1991. aasta sügisel tõi isiklikult Paidesse valla staatuse taastamise dokumendid. Toona oli Rüütel ülemnõukogu presiidiumi esimees.

Paide vallavolikogu peab pärast presidendiga kohtumist istugi Toompea lossis Res Publica fraktsiooni koosolekuteruumis. Päevakorras on eelmise aasta majandusaasta aruande ja järgmise volikogu koosseisu liikmete arvu kinnitamine. Moodustatakse valimisringkonnad ja valimiskomisjon.

Sel aastal on Paide ralli lõpuauto traktor




Augustis Järvamaa teedel sõidetaval Paide rallil on lõpuautona distantsikomissaride käsutuses traktor Valtra T190. Rohelise vilkuriga lõpuauto ülesanne on pärast kiiruskatse lõppu katse läbi sõita ja avada tee tavaliiklusele.

Ralli reklaamijuht Ervin Runnel rääkis, et traktorit pole seni ilmselt ühelgi rallil sellel otstarbel kasutatud. Runneli sõnul on kaasaegseks farminduseks mõeldud Valtra tippkiirus - 53km/h kohtunikutööks piisav.

Lõpuauto annab kohtunike käsutusse Valtra maaletooja AS Taure, Türil tegutsev ettevõte on seda marki masinaid Eestis müünud ja hooldanud 13 aastat. Praegu töötab Eestis üle 400 Valtra traktori, mis on uuena Taurest ostetud.

Mullu andis Paide rallile nime Škoda, pärast rallit toimunud vigursõidu võitja sai auhinnaks seda marki auto. Ka tänavu võistlevad peaauhindadele kõikide masinaklasside võitjad. Piloodi ja kaardilugeja aeg summeeritakse ning parim paar saab auhinnaks kaks rollerit.

Paide ralli sõidetakse 26. ja 27. augustil, võistluse korraldaja on Paide autospordiklubi. Võistlus kuulub Eesti meistrivõistluste punktiarvestusse.

Mullu võitsid Paide ralli Priit Saluri ja Indrek Lepp. Ralli eriauhinna, sõiduauto, võitis lätlane Kaspars Šimkus.

Valitsus kaalub Järva- Jaani nimetamist aleviks

Valitsuse tänase istungi päevakorras on Järva-Jaani nimetamine alevikust aleviks. Eelnõu järgi on asustusjaotuse liigi muutmise algatanud Järva-Jaani volikogu, tuginedes Järva-Jaani elanike soovile ning ajaloolisele traditsioonile.

Aastatel 1945-1987 eksisteeris Järva-Jaani alev, 1987. aastal muudeti alev alevikuks. Tänaseni on elanike kõnepruugis aga kasutusel Järva-Jaani alev. Rahvastikuregistri andmetel elab aasta alguse seisuga Järva-Jaanis 1100 elanikku, mis vastab alevi elanikkonna suurusele. Taotluse rahuldamist toetab ka maavalitsus.

1.6.05

Ajaveeb sai kolmeseks




Kuma uudiste ajaveeb hakkas tööle 2002. aasta mai viimastel päevadel. See oli siis esimene Järvamaa uudisteaken internetis. Kolme aastaga on sinna üles pandud 1600 juttu. Vaatama on tuldud kokku 98 000 korda. Ikkagi oleme õnnelikud.

Pildi peal on asjaarmastajad Meelis Välimäe (vasakul) ja Rauno Veri (mujal).