Kuma uudiste ajaveeb

13.4.05

Seitse Paide ametnikku said õiguse haldustrahve määrata

Seitse Paide linnavalitsuse ametnikku said kohtuvälise menetleja-ametniku tunnistuse. Neil on õigus haldusõigusrikkumisi menetleda ja vajadusel trahve määrata.

Tõend kinnitab, et ehitusspetsialistil Eri Purgel on õigus menetleda ehitusala rikkumisi, heakorraspetsialisti Tiina Kivila valdkond on heakorra- ja loomapidamiseeskirja rikkumised, keskkonnaspetsialist Anti Annus tegeleb jäätmeregulatsioonide eiramise juhtudega, geomaatik Elliko Kõiv krundipiiride vaidlustega, linnaarhitekt Moonika Tisler reklaamiseaduse rikkumistega, majandusosakonna spetsialist Kaja Kört kaubandus- ning alkoholimüügi eeskirjade rikkumistega. Ehitusosakonna juhataja Avo Põder menetleb veevärgi- ja kanalisatsioonieeskirja eiramise juhtumeid.

Kõik seitse on läbinud Sisekaitseakadeemia koolituse, kus õpetati kontrollimise ja ettekirjutuste tegemise aluseks olevaid seaduseid.

Eri Purge, Tiina Kivila ja Anti Annus läbisid täiendava koolituse, kus õpetati seaduste kõrval ka menetlemise protseduurireegleid.

Linna ehitus- ja planeeringuosakonna juhataja Avo Põder rääkis raadiole, et kõigil seitsmel inimesel on õigus rikkumisi menetleda alates eelmise aasta lõpust, kui linnavalitus võttis vastu sellekohase korralduse.

Abilinnapea Kersti Sarapuu sõnul piirdutakse esmalt ettekirjutustega, et inimestel oleks aega oma vigu parandada ja harjuda tõhusama järelvalvega.

Avo Põder rääkis, et ametnike õiguste laiendamine annab võimaluse hakata määrama trahve neile, kes ettekirjutusi ignoreerivad.

Tänase seisuga on linnavalitsus algatanud väärteomenetluse kahe inimese suhtes, kes on oma korteriukse pannud käima väljapoole ja ohustavad sellega trepikojas liikuvaid inimesi.