Kuma uudiste ajaveeb

26.4.05

Kohus saatis Andres Mardo mõrvari 11 aastaks vanglatrellide taha

Järva Maakohus avalikustas teisipäeval otsuse tapmises, tapmisele kaasaaitamises, vara hävitamises ja kuriteost mitteteatamises süüdistatud meeste süüasjas.

Andres Mardo tapmises, vara tahtlikus hävitamises, tulirelva ebaseaduslikus omamises ja huligaansuses süüdi tunnistatud Toivo Muugale määras kohus liitkaristuseks 11 aastat vangistust.

Tapmisele kaasaaitamises süüdi tunnistatud Heldur Jaagumannile määras kohus karistuseks 5 aastat tingimisi vangistust kolmeaastase katseajaga.

Kuriteost mitteteatamises süüdi mõistetud Raivo Rudile määras kohus karistuseks ühe aasta tingimisi vangistus kaheaastase katseajaga.

Lisaks peavad süüalused tasuma erinevate kulude katteks kokku ligi 300 000 krooni.

Andres Mardo tapmise asjaolude arutamiseks oli esimene kohtuistung 2003. aasta kevadel, mil kohtu otsusel saadeti asi täiendavale uurimisele. Tookord ei nõustunud kohus Andres Mardo tapmisele antud õigusliku hinnanguga, kohus leidis uurimises olulisi vigu ning nõudis uut eeluurimist.

2003. aasta oktoobris lükkas kohus asja arutamise edasi, kuna süüdistatav Raivo Rudi ei ilmunud istungile ning esitas arstitõendi oma haigestumise kohta.

Andres Mardo jäi kadunuks 2002. aasta aprillis, mehe surnukeha leiti kaks kuud hiljem Käru vallas jõest.

Lisaks tapmisele süüdistati mehi Türil Viljandi tänaval asunud tühjana seisnud hoone ja Suur Puiestee tänaval sõiduauto Mercedes süütamises, samuti mitmetes väiksemates kuritegudes.