Kuma uudiste ajaveeb

5.1.05

Koostöökoda plaanib nõuda Tapa liitmist Järvamaaga

Järvamaa koostöökoda plaanib koostada pöördumise riigijuhtidele, argumenteerimaks Tapa suuromavalitsuse liitmist Järvamaaga.

Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees Jaago Kuriks ütles, et koostöökoda vaidlustab regionaalministri moodustatud töörühma soovituse liita Lehtse valla, Tapa linna ja Saksi valla ühinemisel tekkiv omavalitsusüksus Lääne-Virumaaga.

Kuriks on seisukohal, et niisugune otsus ei lähtu olukorra analüüsist. Kuriks ütles, et vaadates kaarti ja teades olusid võib täie veendumusega öelda, et suurem osa Tapa linna tagamaast asub Järvamaal, arvestades seda oleks loomulik, et tulevane omavalitsusüksus kuuluks Järvamaa koosseisu.

Kuriksi sõnul saadetakse Tapa suuromavalitsuse Järvamaaga liitumise argumentatsioon pärast kinnitamist presidendile, peaministrile ja regionaalministrile.

Järvamaa Koostöökoda on moodustatud arutamaks Järvamaa jaoks olulisi probleeme. Sinna kuuluvad parlamendierakondade maakonnaorganisatsioonide juhid, Järvamaalt valitud Riigikogu liikmed, endised maavanemad ja omavalitsuste liidu esimehed, samuti mittetulundusühingute ja ettevõtete esindajad.