Kuma uudiste ajaveeb

7.1.05

Koostöökoda palub mitte arvestada soovitust liita Tapa Virumaaga

Järvamaa koostöökoda kinnitas eile õhtul pöördumise, milles palub peaministril ja regionaalministril mitte arvestada regionaalministri moodustatud töörühma soovitust liita sügisel tekkiv Tapa vald Lääne-Virumaaga. Pöördumine lähetatakse ka presidendile, kellelt palutakse toetust Tapa valla liitmisele Järvamaaga.

Tapa linnavolikogu, Saksi vallavolikogu ja Lehtse vallavolikogu otsustasid novembris alustada ühinemiskõnelusi. Tapa ja seda ümbritsev Saksi vald asuvad Lääne-Virumaal ning Lehtse vald Järvamaal. Pärast ühinemist selle aasta sügisel hakkab omavalitsus kandma Tapa valla nime.

Detsembri keskel toetas Tapa suurvalla maakondlikku kuuluvust arutanud töörühm valla kuulumist Lääne-Viru maakonda. Hääletusel toetas Tapa valla kuulumist Lääne-Virumaale seitse töörühma liiget, üks oli vastu ning kolm jäid erapooletuks.

Järvamaa koostöökoda on seisukohal, et otsus ei lähtunud olukorra analüüsist ja sellel puudub argumentatsioon. Koostöökoda soovib, et Tapa vald hakkaks kuuluma Järva maakonda ja saadab riigijuhtidele lisaks palvele ka oma argumenteeritud seiskohad ning kavandatavaid muudatusi kirjeldava kaardimaterjali.

Järvamaa koostöökoda on moodustatud arutamaks Järvamaa jaoks olulisi probleeme. Sinna kuuluvad parlamendierakondade maakonnaorganisatsioonide juhid, Järvamaalt valitud riigikogu liikmed, endised maavanemad ja omavalitsuste liidu esimehed, samuti mittetulundusühingute ja ettevõtete esindajad.

Mis maakonda tekkiv omavalitsus kuuluma hakkab, otsustab valitsus.