Kuma uudiste ajaveeb

13.1.05

Järvamaa viis omavalitsust saavad töötute koolitamiseks kaks miljonit krooni

Järvamaale luuakse aktiviseerimiskeskus, mille käivitamiseks sai Paide linn 2 miljonit krooni euroabi. Projekti kogumaksumus on 2,6 miljonit.

Koostöös Lõuna-Järvamaa Arendusühingu ja Süda-Eesti Sotsiaalkeskusega luuakse pikaajaliste töötute töövõimet ja töövalmidust toetav rehabilitatsiooniteenuste võrgustik Paide linnas ja Lõuna-Järvamaa omavalitsustes. Järgmise aasta kevadeni kestva ja 140 töötut haarava projekti eesmärk on vähendada töötust ja sotsiaalset tõrjutust.

Projektijuhi Tiina Larveni sõnul alustatakse projekti tegevusi ankeetküsitlusega, millega selgitatakse töötute vanus, haridus, oskused, töövõime ja –valmidus. Seejärel korraldatakse töötule vastavalt analüüsi tulemustele nõustamiskursused, igapäevaeluga toimetulekuõpe, tööotsingukursus, vahendatakse ajutist tööhõivet, teostatakse tööharjutusi mentori juhendamisel või pakutakse koostöös ettevõtjatega püsivat töökohta.

Ühiskonna teavitamise ja kaasamise eesmärgil korraldatakse projekti lõpus konverents „Pikaajaline töötus – missugune on ühiskonna suhtumine“.