Kuma uudiste ajaveeb

12.1.05

Õiguskantsleri hinnangul on Kabala elanike arvamuse väljaselgitamise tulemused saadud õiguspärasel viisil

Õiguskantsler Allar Jõks saatis kolmapäeval vastuse Kabala valla Kahala külaelaniku Enno Rohelpuu kaebusele andmaks hinnangut, kas liitumisteemaline küsitlus korraldati Kabalas õigesti või mitte.

Enno Rohelpuu on Kumale öelnud, et ei aktsepteeri vallavalitsuse korraldatud rahvaküsitlust, kuna pärast avalikel koosolekutel toimunud hääletusi jätkati häälte kogumist vallamajas, sellest inimesi teavitamata.Õiguskantsler ütleb oma vastuses, et elanike küsitluse tulemus, erinevalt rahvahääletuse tulemusest, ei ole riigi- või kohaliku omavalitsuse organile õiguslikult kohustav ja seisneb üksnes küsitluses osalenute arvamuse väljaselgitamises.

Kabala volikogu kiitis heaks ühinemise Türi linna, Oisu valla ja Türi vallaga. Volikogu otsuse õiguspärasus ei sõltu elanike arvamuse väljaselgitamise tulemustest. Kabala volikogu oli õigustatud otsust vastu võtma ning seepärast leiab Jõks, et nimetatud otsus on kooskõlas kehtiva õigusega.

Kabala volikogu augusti istungi protokollis on kirjas, et elanikud saavad oma arvamust avaldada kuni „järgmise volikoguni ka vallamajas“. Järelikult oli volikogul olemas soov lasta inimestel hääletada ka vallamajas. Valla poolt koostatud rahvaküsitluse juhendi järgi tehakse külakoosolekute hääletustulemus kindlaks iga koosoleku lõpul ja vallamaja hääletuskasti laekunud hääletustulemus tehakse kindlaks volikogu istungil. Just need hääled, mis olid laekunud vallamajas asuvasse hääletuskasti, loeti 30. septembri volikogu istungil üle. Avalikustatud määrustest lähtub, et vallamajas sai hääletada kuni volikogu istungini. Seega ütleb õiguskantsler, et avalikkuse põhimõtet ei ole rikutud, sest kõigil on õigus tutvuda avalikustatud õigusaktidega.

Arvestades asjaolusid, leiab õiguskantsler, et elanike arvamuse väljaselgitamisprotsessis pole Enno Rohelpuu õigusi rikutud.