Kuma uudiste ajaveeb

4.11.04

Peaministrile on saadetud pöördumine toetamaks Kabala liitumist Pilistvere kihelkonna omavalitsustega

Peaministrile, regionaalministrile ja Kabala volikogule on saadetud 286 allkirjaga pöördumine, milles allakirjutanud toetavad Kabala liitumist endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega, mitte Türi suurvallaga.

Häältekogumist juhtinud Kahala elanik Enno Rohelpuu rääkis, et loodab, et valitsus arvestab rahva soovi ega kiida heaks Kabala liitumist Türi suurvallaga ning Kabala volikogu langetab seejärel otsuse liituda Võhma ja Kõoga.

Vallavanema Urmas Kupu sõnul on pöördumisele allkirja andnud inimeste seas ka neid, kes pole Kabala valla hääleõiguslikud kodanikud, ka Rohelpuu ütles, et seda ei saa välistada.

Rohelpuu sõnul koguti hääled 8. - 11. oktoobrini Villeveres, Ollepal ja Kabalas. Need pandi koos pöördumisega posti 11. oktoobril. Rohelpuu rääkis raadiole, et allkirju sai anda kahes Kabala kaupluses ja neli inimest käisid kodudes hääli kogumas.

Rohelpuu rääkis, et ei aktsepteeri vallavalitsuse korraldatud rahvaküsitlust, kuna pärast avalikel koosolekutel toimunud hääletusi, mis näitasid, et 173 osalenud kodanikust 106 toetab ühinemist endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega ja 67 soovib liitumist Türiga, jätkati häälte kogumist vallamajas, sellest inimesi teavitamata.

Pärast viimast rahvakoosolekut 15. septembril ja enne volikogu hääletust 30. septembril tuli kahe nädala vältel kasti 46 toetushäält Türi variandile ja 5 liitumisele Võhma suunas.

Vallavanem Urmas Kupp ütles raadiole, et volikogu oli rahvahääletust välja kuulutades otsustanud, et hääletuskast jääb istungini vallamajja, hilisemast hääletusvõimalusest räägiti Kupu sõnul ka kõigil külakoosolekutel.

Kupp ütles raadiole, et pöördumisele kogutud häälte arv näitab jõudude vahekorda. Tema arvates on 300 ka suurim võimalik Pilistvere variandi toetushäälete hulk, samas on Kabala vallas 800 hääleõiguslikku inimest. Ka volikogu häälte proportsioon oli sama - 7 volinikku toetas liitumist Türiga, 4 Pilistvere kihelkonna omavalitsustega.

Enno Rohelpuu rääkis, et loodab siiski, et valitsus arvestab ka 300 inimese soovi ega kiida kergekäeliselt heaks Kabala liitumist Türi suurvallaga.