Kuma uudiste ajaveeb

18.11.04

Peaministril palutakse taas kaaluda Pilistvere kihelkonna ühendamist

Viljandi muuseumi direktor palub peaministrilt seisukohavõttu Pilistvere kihelkonna omavalitsuste ühendamise võimalikkusest.

Muuseumi direktor Jaak Pihlak saatis peaminister Juhan Partsile ja regionaalminister Jaan Õunapuule kirja, milles meenutab möödunud saja aasta jooksul Kabala piirkonnas toimunud haldusmuutusi.

Pihlak ütleb, et kihelkonnad, mis olnud kõige pikema traditsiooniga ühtekuuluvuse tunde kandjad läbi sajandite, võiksid olla alus haldusterritoriaalse reformi teostamisel.

Pihlak meenutab, et Kabala ja Imavere lõigati Viljandimaa küljest kolhooside loomise tuhinas. Need ajaloolisel Liivimaal asuvad Pilistvere kihelkonna vallad peaksid aga loogiliselt kuuluma edaspidi ühisesse omavalitsusse koos Kõo valla ja Võhma linnaga.

Pilistvere piirkonna omavalituse elanikke seob Pihlaku sõnul kultuuriline ja ajalooline pärand, samuti majanduslik mõistlikkus. Domineeriva keskuse puudumine annaks uue haldusüksuse puhul eelduse, et ei tekiks äärealasid.

Pihlak viitab, et Saksa ja Nõukogude okupatsioonivõimude tõmmatud piirid ei ole püsinud, kuna otsuseid on langetatud päevapoliitikast ja majandushuvidest lähtudes.

Pihlak palub Partsil Lõuna- Järvamaa ja Põhja- Viljandimaa praeguste haldusmuutuste juures järele mõelda ja arvestada mitte lühiajaliste soovimpulsside asemel riiklikke huve ning kultuuri- ja ajaloolisi tagamaid.

Pihlak kirjutas, et Pilistvere kihelkond on kultuuriruumile oluline ja ta palub Partsilt seisukohta piirkonna omavalitsuste taasühendamisest.