Kuma uudiste ajaveeb

24.11.04

Lõuna-Järvamaa omavalitsusjuhid taunivad peaministri kantselei ja Viljandi maavanema käitumist

Lõuna-Järvamaa omavalitsuste juhid saatsid avaliku pöördumise, mille kutsuvad riigikogu ja valitsust seadust järgima ning taunivad peaministri kantselei, Viljandi maavanema ja teiste inimeste jõulist survet, lubadusi ning ähvardusi Kabala vallale.

Omavalitsusjuhte teeb murelikuks jõhker demagoogiline sekkumine Lõuna-Järvamaal kavandatavasse omavalitsuste ühinemise protsessi. Pöördumises on kirjas: "Leiame, et on lubamatu Peaministri kantselei, Viljandi maavanema ning teiste isikute seaduse mõttega vastuolus olev jõuline surve lubaduste ja ähvardustena Kabala vallale, mille eesmärgiks on sundida Kabala valla volikogu loobuma oma otsusest ühineda Türi ja Oisu valla ning Türi linnaga.

Riigikogu ja valitsus on õigusaktidega deklareerinud, et omavalitsuste sunniviisilist liitmist ei toimu ning omavalitsuste ühinemine või mitteühinemine jääb asjaomaste omavalitsuste rahva ja volikogude otsustada. Lõuna-Järvamaa omavalitsused on sellest põhimõttest lähtunud ja analüüsinud nii eilseid, tänaseid kui ka võimalikke tulevasi arenguid. Volikogude eelmiste koosseisude töö jätkuna on jõutud veendumusele ühinemise otstarbekuses ning sellest lähtuvalt on rahva poolt valitud volikogud algatanud ühinemisprotsessi, mis tugineb omavalituste ühinemist käsitlevatele riiklikele õigusaktidele.

Türi vallavanem Enn Mäger, Oisu vallavanem Toomas Marrandi, Kabala vallavanem Urmas Kupp ja Türi linnapea Kaia Iva kutsuvad riigikogu liikmeid ja valitsust endi poolt kehtestatud reeglitest kinni pidama ja nende järgi käituma. Praegune nii otsene kui kaudne sekkumine ja katsed juba algatatud ühinemisprotsessi peatada on vastuolus seaduse mõttega ja poliitiliselt ebakorrektne.