Kuma uudiste ajaveeb

29.11.04

Lasteabikeskuse kasvandike jõulukingitusteks koguti 9000 krooni

Laupäeval Paides toimunud heategevuspeol koguti Järvamaa Lasteabikeskuse kasvandikele jõulukinkide tegemiseks 9000 krooni.

Heategeva stiilipeo korraldustoimkonna liige Inge Rootslane rääkis raadiole, et lasteabikeskuses on 28 last, kogutud raha jagatakse kõigi vahel võrdselt, mis tähendab, et iga laps saab endale 300 krooni eest kingituse valida.

Stiilipeo teemapealkiri oli "Pensipõli ja muu oluline", nii eeskava kui külastajate kostüümid olid nostalgilised, esinesid just stiiliõhtu tarvis kokku pandud loomingulised kollektiivid nagu näiteks Väätsa naispensionäride ansambel "Justkui alles veel…" ja Lõõla sõjaveteranide ansambel "Ära tõime".

Heategevuspeo korraldas Paides sündinud ja kasvanud seltskond sõpru, kes on mujale elama asunud, kuid soovivad sünnipaiga arengule kaasa aidata. Sõpruskond on korraldanud ka varem heategevuslikke pidusid, toetatud on näiteks Järvamaa Haiglat ning Kesklinna Lasteaiale osteti mänguasju.

Inge Rootslase kinnitusel plaanitakse heategevuspidusid ka tulevikus korraldada, et laste elu paremaks muuta.


Kaitseliidu Järva Malev kutsub vabatahtlikke rahutagamismissioonidele

Kaitseliidu Järva Malev ootab vabatahtlikke, kes on huvitatud osalemisest rahvusvahelistel rahutagamismissioonidel.

Järgmisel aastal alustab Kaitseliidu baasil moodustatav valverühm teenistust Bosnia ja Hertsegoviinas. Rühm on missioonil pool aastat ning 15nädalane väljaõpe algab jaanuaris.

Kandidaatideks sobivad 18-40aastased vähemalt keskharidust omavad Eesti kodanikud. Nõutud on ka hea füüsiline vorm, kandidaat ei tohi olla kohtulikult karistatud ja peab olema kaitseliidu liige.

Missioonil osalemisel pakub Kaitseliit rahutagajatele enam kui kümne tuhande kroonist kuupalka.

Kõigil, kes soovivad minna rahutagamismissioonile, palutakse ühendust võtta Kaitseliidu Järva Maleva staabiga.


26.11.04

Albu valla talunik saab peaministrilt kodanikupäeva aumärgi

Albu valla talunik Aare Kabel saab täna peaministrilt kodanikupäeva aumärgi. Kodanikupäeva vastuvõtul Tallinnas Stenbocki majas saavad peaminister Juhan Partsilt märgi veel 14 inimest.

Kodanikupäeva aumärk on kingitus kodanikukohuse silmapaistvalt hea täitmise eest. Eelmisel aastal sai Järvamaa inimestest selle Järvamaa Diabeetikute Seltsi ja Reumaseltsi asutaja Eevi Sikstus.

Statuudi kohaselt on Kodanikupäeva aumärk kodanikele, kes on andnud olulise panuse kodanikuteadvuse väärtustamisesse, kodanikukasvatuse edendamisse või kodanikupäeva korraldamisse.


24.11.04

Lõuna-Järvamaa omavalitsusjuhid taunivad peaministri kantselei ja Viljandi maavanema käitumist

Lõuna-Järvamaa omavalitsuste juhid saatsid avaliku pöördumise, mille kutsuvad riigikogu ja valitsust seadust järgima ning taunivad peaministri kantselei, Viljandi maavanema ja teiste inimeste jõulist survet, lubadusi ning ähvardusi Kabala vallale.

Omavalitsusjuhte teeb murelikuks jõhker demagoogiline sekkumine Lõuna-Järvamaal kavandatavasse omavalitsuste ühinemise protsessi. Pöördumises on kirjas: "Leiame, et on lubamatu Peaministri kantselei, Viljandi maavanema ning teiste isikute seaduse mõttega vastuolus olev jõuline surve lubaduste ja ähvardustena Kabala vallale, mille eesmärgiks on sundida Kabala valla volikogu loobuma oma otsusest ühineda Türi ja Oisu valla ning Türi linnaga.

Riigikogu ja valitsus on õigusaktidega deklareerinud, et omavalitsuste sunniviisilist liitmist ei toimu ning omavalitsuste ühinemine või mitteühinemine jääb asjaomaste omavalitsuste rahva ja volikogude otsustada. Lõuna-Järvamaa omavalitsused on sellest põhimõttest lähtunud ja analüüsinud nii eilseid, tänaseid kui ka võimalikke tulevasi arenguid. Volikogude eelmiste koosseisude töö jätkuna on jõutud veendumusele ühinemise otstarbekuses ning sellest lähtuvalt on rahva poolt valitud volikogud algatanud ühinemisprotsessi, mis tugineb omavalituste ühinemist käsitlevatele riiklikele õigusaktidele.

Türi vallavanem Enn Mäger, Oisu vallavanem Toomas Marrandi, Kabala vallavanem Urmas Kupp ja Türi linnapea Kaia Iva kutsuvad riigikogu liikmeid ja valitsust endi poolt kehtestatud reeglitest kinni pidama ja nende järgi käituma. Praegune nii otsene kui kaudne sekkumine ja katsed juba algatatud ühinemisprotsessi peatada on vastuolus seaduse mõttega ja poliitiliselt ebakorrektne.


Siseministeerium toetab Järvamaa Lasteabikeskuse arendamist ja Kabala lasteaia laiendamist enam kui poole miljoni krooniga

Siseministeeriumi hasartmängumaksust toetuste andmise komisjon toetas ligi pooltsada regionaalsete investeeringute projekti enam kui kümne miljoni krooniga.

Selle aasta teise taotlusvooru esitati kokku 139 projekti. Kõige rohkem laekus komisjonile projekte Järvamaalt, kokku 16. Järgnevad Ida-Viru, Pärnu, Harju, Põlva ja Viljandimaa. Suuremad eraldused läksid seekord Pärnumaa ja Ida-Virumaa projektidele, mõlemasse maakonda üle miljoni krooni.

Järvamaa projektidest said toetust Paide linnavalitsus Järvamaa lasteabikeskuse turvakodu jaoks 272 934 krooni ja Kabala vallavalitsus lasteaia laiendamiseks 350 000 krooni.

Teavet toetuse taotlemise ja saanute kohta saab maavalitsusest ja siseministeeriumi internetilehelt. Kolmandas taotlusvoorus osalemiseks tuleb projekt koos vajaliku dokumentatsiooniga esitada 15. detsembriks maavalitsusse.


22.11.04

Maavanem kiidab Koigi valla tegevust inimeste elu parandamiseks

Maavanem Üllar Vahtramäe avaldas pärast Koigi valla visiiti kiitust vallajuhtidele ja elanikele püüdluste eest eluolu parandamisel.

Visiidist kokkuvõtteid tehes ütles maavanem, et Koigis on viimastel aastatel tehtud palju inimeste elu-olu parandamiseks. Samuti kiitis ta vallajuhtide plaane ambulatooriumihoone ümberkorraldamiseks. Koigi Põhikooli renoveerimisele on vald pööranud suurt tähelepanu. Vaatamata sellele on probleeme palju - kooli remont on pooleli, renoveerimist vajab poiste tööõpetuse maja. Seepärast kaalutakse ühe võimalusena ka Riigi Kinnisvara aktsiaseltsi võimaluste kasutamist.

Vahtramäe ütles, et paljudele valla ees seisvatele probleemidele ei ole kiireid lahendusi, d maavanemana püüab ta nende lahendamisele kindlasti kaasa aidata.

Maavanem kohtus valla juhtidega, käis Koigi Põhikoolis, lasteaias, perearstikeskuses ja võimlas. Tutvus ka aktsiaseltsiga Elen ning külastas Päinurme Internaatkooli ja Päinurme raamatukogu.

Maavanem jätkab omavalitsuste külastamist detsembris. Seni on ta ametlikul töövisiidil käinud Kabala ja Lehtse vallas ning Türi linnas.


19.11.04

Roolijoodik põgenes Paides politsei eest ja põhjustas liiklusõnnetuse

Paides sõitis ööl vastu reedet roolijoodik politsei eest ära ning põhjustas liiklusõnnetuse.

Korrapidaja sõnul märkas patrull veidi enne südaööd Reopalu kalmistu lähedal sõitmas kahtlast Opel Vectrat, millel ei põlenud tuled ja juhi käitumine andis alust arvata, et juht on purjus. Politseinikud andsid peatumismärguande mispeale otsustas juht korravalvurite eest põgeneda. Tagaajamine lõppes Suuraia tänaval, kus purjus juht ei tulnud masina ohjamisega toime ning sõitis teelt välja.

Põgenejal puudus juhiluba, samuti mõõdeti mehel enam kui nelja promilline joove. Politsei viis põgeneda püüdnud purjus mehe jaoskonda kainenema.


18.11.04

Türi linna jõulukuusk tuuakse Käo mäelt

Türi linn saab endale tänavu enam kui 20meetrise jõulupuu.

Linna suhtekorraldaja Katrin Soometsa sõnul tuuakse kuusk Kirna külast Käo mäelt ja pannakse keskväljakule üles teisipäeval, küünlad süüdatakse jõulupuul esimesel advendil.

Kuuse maksumust ei soovi omanik Soometsa sõnul avalikustada. Kokku koos kuuse paigaldusega plaanib linnavalitsus kaunistustesse kulutada ligikaudu 20 000 krooni.

Soomets lisas, et erinevalt eelnevatest pannakse sel aastal jõulupuule valged tuled, valge jõuluvalgustuse saab ka kesklinna park.

Lisaks otsustas linnavalitsus sel korral tunnustada neid majadeomanikke, kes oma majad kaunilt jõuluehtesse sätivad.


Peaministril palutakse taas kaaluda Pilistvere kihelkonna ühendamist

Viljandi muuseumi direktor palub peaministrilt seisukohavõttu Pilistvere kihelkonna omavalitsuste ühendamise võimalikkusest.

Muuseumi direktor Jaak Pihlak saatis peaminister Juhan Partsile ja regionaalminister Jaan Õunapuule kirja, milles meenutab möödunud saja aasta jooksul Kabala piirkonnas toimunud haldusmuutusi.

Pihlak ütleb, et kihelkonnad, mis olnud kõige pikema traditsiooniga ühtekuuluvuse tunde kandjad läbi sajandite, võiksid olla alus haldusterritoriaalse reformi teostamisel.

Pihlak meenutab, et Kabala ja Imavere lõigati Viljandimaa küljest kolhooside loomise tuhinas. Need ajaloolisel Liivimaal asuvad Pilistvere kihelkonna vallad peaksid aga loogiliselt kuuluma edaspidi ühisesse omavalitsusse koos Kõo valla ja Võhma linnaga.

Pilistvere piirkonna omavalituse elanikke seob Pihlaku sõnul kultuuriline ja ajalooline pärand, samuti majanduslik mõistlikkus. Domineeriva keskuse puudumine annaks uue haldusüksuse puhul eelduse, et ei tekiks äärealasid.

Pihlak viitab, et Saksa ja Nõukogude okupatsioonivõimude tõmmatud piirid ei ole püsinud, kuna otsuseid on langetatud päevapoliitikast ja majandushuvidest lähtudes.

Pihlak palub Partsil Lõuna- Järvamaa ja Põhja- Viljandimaa praeguste haldusmuutuste juures järele mõelda ja arvestada mitte lühiajaliste soovimpulsside asemel riiklikke huve ning kultuuri- ja ajaloolisi tagamaid.

Pihlak kirjutas, et Pilistvere kihelkond on kultuuriruumile oluline ja ta palub Partsilt seisukohta piirkonna omavalitsuste taasühendamisest.


17.11.04

Järvamaa haiglast on täna abi saanud 7 libeduse tõttu kukkunud inimest

Haigla vastuvõtust öeldi Kuma uudistele, et üks inimene, kes oli Türil kukkudes vigastanud oma õlga, tuli jätta haiglaravile, ülejäänud said esmaabi.

Türil sai täna liikluses viga ka üks 8-aastane laps. Õnnetus juhtus kell 13.20 Tallinna ja Lembitu tänavate ristmikul. Sõiduauto Ford Sierra sõitis kõrvalteelt peateele külge Alfa Romeole. Fordis istunud laps toimetati Järvamaa Haiglasse, pärast vigastuse ülevaatamist lubati ta kodusele ravile.

Türi ilmavaatluspunkti andmeil sadas täna ennelõunal umbes 10 sentimeetri paksune lumekiht, mida Paide ja Türi tänavate hooldaja Turgel Grupp asus koristama kella 1 paiku päeval.

Turgel Grupi projektijuht Avo Tipp rääkis raadiole, et enne tänavate puhastamist oodati ära saju lõpp. Paides oli eile õhtul ja täna hommikul tänavatele puistatud soola, Türil Tippi sõnul lumetõrjeks soola ei kasutata.

Türi peatänavate koristamine on teedevalitsuse ülesanne. Mõlema linna kõnniteede puhastamine on kinnistuomanike kohustus.


Imaveres esineb õhtul kollektiiv "Minu Isa Oli Ausus Ise"

Ansambel koosneb kahest mehest, kes kutsuvad end vendadeks Süggudeks. Eino Süggu alias Gaute Kivistik laulab ning mängib mandoliini, kitarri, põsepilli ja pilli, mis tuleb pika ilu peale.

Einar Süggu alias Margo Mitt laulab ja segab esinemise ajal oma venda. Legendi järgi olevat vennad Süggud pärit Rakkest.

Eino Süggu on rääkinud, et tavaliselt on neil kontserdikavas elektrooniline naisevõtt ja loeng rannarootslaste esimesest võimlast Väimelas.

"Minu Isa Oli Ausus Ise" alustab Piimandusmuuseumi masinasaalis esinemist õhtul kell 8.


Tapa piirkonna omavalitsused kinnitavad rahvaküsitluste tulemused

Täna kogunevad istungile Saksi, Kadrina, Tapa ja Lehtse volikogud, et kinnitada Suur- Tapa ühinemise võimalikkust uurinud rahvaküsitluste tulemused. Otsustatakse ka, kas omavalitsuste ühinemist vedavale komisjonile antakse volitused kokku panna liitumislepe ja selle lisad.

Lehtse volikogu esimees Toomas Kaukver rääkis raadiole, et Suur Tapa ühinemine otsustatakse järgmise aasta alguses, kui on kavas kinnitada ühinemislepe koos selle lisadega.


Filmi "Ajalooline Weissenstein" saab osta

Selle aasta märtsis valmis saanud Paide linna ajalugu käsitlevat filmi "Ajalooline Weissenstein" saab nüüd ka osta.

Ühendus Weissenstein kirjutab oma kodulehel, et nende kokku pandud film teeb ülevaate Paide linna ajaloost alates selle rajamisest 1291. aastal. 20. sajandi alguseperioodi kohta on kasutatud arhiivfotosid, lõike mõningatest vanadest filmikaadritest Paide kohta.

Filmi eesmärk on toetada Paide vanalinna arengut.Pildid konkursile esitatud materjalist

Jüriöö mälestusmärgi konkursi võitis nelja kuningat kujutav töö

Paide vallimäele Jüriöö mälestusmärgi püstitamiseks korraldatud ideekonkursi võitis ümber lõkke seisvat nelja kuningat kujutav töö ”Vabaduse vanne”.

Kavandi autorid on Valev Väljaots, Helve Huttunen ja Kadri Tambre, neile kuulub ka konkursi preemiasumma - 10 000 krooni.

Väljaots rääkis, et nende mõtte järgi tõuseks nelja kuninga keskelt taevasse tugev valguskiir. See annab edasi eestlasi aastasadade jooksul saatnud püüde vabaduse poole. Kava kohaselt võiks monument saada koha Vallimäe loodebastionil.

Väljaots rääkis, et tahab preemiasummast 1000 krooni annetada Andeka Lapse Fondi ja 2000 krooni lubab Väljaots annetada skulptuuri teostamiseks.

Abilinnapea Kersti Laastau sõnul on nüüd kava olemas, projekteerimiseks ja ehitamiseks peab suunised andma volikogu.

Vallimäele kavandatava mälestusmärgiga on eesmärk meenutada 1343.aasta Jüriöö ülestõusu kui Eesti vabadusvõitluse üht tähtsündmust.

Nelja kuninga mälestusmärgi ideekavandite konkursile esitati kümme tööd. Konkursil osalenud töid ja ka võitnud kavandit eksponeeritakse aastavahetusenäitusel Vallitornis.


Foto: Kristo Vaarmari

Vaatamata lumesajule on Järvamaa suuremad teed sõidetavad

Harju Teedevalitsuse juhataja asetäitja Aivo Salum rääkis raadiole, et olukord suurtel teedel on kontrolli all ja puisturid on väljas. Tee on lumine, kuid siiski sõidetav.

Paide politsei soovitab vähese kogemusega juhtidel tiheda lumesaju tõttu mitte sõitma minna. Politsei pressiesindaja Jan Aasma rääkis raadiole, et mõnel pool on tuisk nii tihe, et juhid jätavad piiratud nähtavuse tõttu autod teeveerde seisma.

Maanteeinfokeskus hoiatab, et jätkuvast lumesajust on liiklus piiratud nähtavuse ja libeduse tõttu häiritud peamiselt Põhja– ja Kesk- Eestis. Saju leviala laieneb.

Maanteeinfokeskus palub sihtpunkti jõudmiseks varuda aega ja arvestada talvistest tingimustest tulenevate ohtudega.

Politsei palub liiklejatel olla äärmiselt ettevaatlik. Kindlasti ei tasu sõitma minna autoga, mille all on suverehvid. Järvamaa häirekeskusele ja Paide politseile pole täna hommikul õnnetustest teatatud.


Viis iseseisvust taastanud inimest saavad maavanemalt auraha

Rein Arjukese, Jaak Salmar ja Uno Ugandi saavad maavanemalt Järvamaa Teenetemedali. Järvamaa Teenetemärgi annab maavanem Tõnu Linnasmäele ja Helmut Näksile. Üllar Vahtramäe annab aumärgid üle täna taassünnipäeva vastuvõtul.

Maavanema nõuniku Ants Leppoja sõnul on kõik viis inimest tunnustuse teeninud osalemisega Eesti iseseisvuse taastamises. Kutsutud on Muinsuskaitse Seltsi, Rahvarinde, Rohelise Liikumise ja teiste rahvaliikumiste kohalikud juhid või osalejad.

Üllar Vahtramäe annab taassünnipäeva vastuvõtul lisaks aumärkidele kutsututele ka Järvamaa kohapärimusraamatu „Arad veed ja salateed“.


16.11.04

Politsei tabas tänu valvsale naabrile metallivargad

Politsei tabas Türi vallas tänu valvsale naabrile kolm metallivarast.

Politsei pressiesindaja Jan Aasma teatel pidasid korravalvurid esmaspäeva keskpäeval Türi vallas Mäekülas kinni kolm Järvamaalt pärit meest, kes tükeldasid ühe suvemaja juures veemahutit ja kahte traktori kasti.

Politseikorrapidaja sõnul andis kahtlasest tegevusest teada suvila naabruses asunud inimene ning vihjet kontrollima läinud politseinikud tabasid metallivargad otse teolt.


Hommikune tugev tuul jättis Järvamaal seitse alajaama elektrita

Teisipäeva hommikul puhunud tugev tuul ja vihmasadu tekitas mitmel pool elektrikatkestusi. Hommikuse seisuga oli üle Eesti välja lülitunud 125 alajaama ligikaudu 18 000-st Jaotusvõrgule kuuluvast alajaamast. Järvamaal oli rivist väljas seitse alajaama.

Eesti Energia pressiesindaja Helen Sabrak rääkis Kuma uudistele, et kõige rohkem katkestusi on hetkel 34 Lääne-Virumaal ja 29 Pärnumaal, Paide piirkonnas on elektrita seitse alajaama.Sabraki sõnul tekitavad elektrivõrgule probleeme peamiselt tuulepuhangud ning tugevad vihma- ja äikesehood surudes märgi oksi liinidele ning murdes puid.

Sabraki kinnitusel tegelevad olukorra lahendamisega Eesti Energia juhtimiskeskused ja operatiivbrigaadid.


Hasartmängumaksu Nõukogu jagas Järvamaa projektidele 62 000 krooni

Hasartmängumaksu Nõukogu jagas üle 3,5 miljoni krooni, sellest 62 000 krooni Järvamaa kümnele projektile.

Toetust said
_ Järvamaa Pensionäride koondis projektile "Aktiivsus aitab elada" 12 200.-
_ MTÜ Lõuna-Järvamaa Arendusühing "Vesi tervendab inimesi" 10 150.-
_ Järvamaa Reumaselts "Hingeabi iseendale" 3977.-
_ Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts Sargvere mõisas kontserdi korraldamiseks 5000.-
_ Albu Vallavalitsus Albu mõisas etenduse näitamiseks 5000.-
_ Aravete Keskkool Koolinoorte meistrivõistlustel osalemiseks 10 250.-
_ Kesk-Eesti Noortekeskus Toredada Järvamaa noored 4800.-
_ Lõuna-Järvamaa Arendusühing Noorteseminari korraldamiseks 4460.-
_ Türi Kultuurimaja projekti Päkapikkude toimetamised tegemiseks 2800.-
_ Paide Gümnaasium Lasteorkestri pillide ostmiseks 3775.- krooni.

Nõukogu liikme Andres Taimla sõnul jäi rahapuudusel seekord toetuseta Türi kiriku projekt, kuid komisjon otsustas 15 000 krooni toetust anda detsembrikuu rahast.


12.11.04

Häired trafo töös jätsid suure osa Järvamaast kolm korda elektrita

Esimene katkestus algas kell 10.15, vool tuli tagasi kahekümne minuti pärast. Teine voolukatkestus algas kell 11.41 ja kestis 11 minutit. Kolmas katkestus oli kell 12.40 ja kestis paar minutit.

Eesti Energia peadispetšer Järvamaal Leo Oro rääkis raadiole, et nendel aegadel oli vooluta suur osa maakonnast. Lisaks Paide linnale veel ka Väätsa, Lõõla, Esna, Anna, Seinapalu, Järva- Jaani ja Koeru.

Leo Oro rääkis raadiole, et ilmselt olid katkestused tingitud trafo valest seadistusest. Praegu muudetakse seda ja Oro loodab, et rohkem nii ulatuslikke katkestusi ei tule.

Eesti Energia pressiesindaja Helen Sabrak rääkis, et praeguseks on vooluvõrgu töö kõikjal maakonnas taastatud. Eesti Energia vabandab klientide ees.


Kuma Foto Türi kauplusest varastati 160 000 krooni eest kaameraid

Täna hommikul pärast kella kuut murti sisse Türil asuvasse Kuma fotoärisse. Kuma juhataja Ervin Runnel rääkis, et poodi pääsemiseks lõhuti ukselukk.

Kaupluses lõhuti vitriin ja varastati 25 digitaalset fotokaamerat, Runnel ütles, et kahju on 160 000 krooni.

Kaupluse ruumid on Falcki elektroonilise valve all, häiresignaal tuli kell 6.19. Falcki Järvamaa esinduse turvajuht Toomas Ruisu ütles Kumale, et patrull jõudis kohale kolme minutiga, kell 6.22. Selleks ajaks olid vargad või varas lahkunud.

Kuma andmetel sai Falck enne kella kuut häiresignaali Säreverest, kus oli lõhutud A ja O kaupluse aken. Turvafirma patrull oli Kuma Fotosse tungimise ajal linnast väljas.

Paide politsei juhi Priit Suve sõnul on kaks kuritegu tõenäoliselt seotud, ning Säreveres toimunu oli pettemanööver Falcki patrulli eksitamiseks.


Paide oli 20 minutit elektrita

Vool kadus linnast kell 10.10 ja tuli tagasi kell 10.30. Eesti Energia pressiesindaja Helen Sabrak rääkis raadiole, et esialgse info põhjal põhjustas katkestuse lühis 10 kilovoldisel elektriliinil.

Sabraku sõnul põhjustas lühise tugev tuul, mis lükkas liinid kokku ja selle tõttu lülitas end välja kõrgepingetrafo. Pärast trafo kontrollimist lülitati see uuesti sisse ja elektrivarustus taastus.

Sabrak rääkis, et nüüd otsitakse liinil lühise kohta, hetkel on teadmata, kas vool oli ära ka mujal kui Paide linnas.11.11.04

Laupäeval on Paides Reformierakonna Noortekogu kongress

Kultuurikeskuses toimuval üritusel valitakse noortekogule uus esimees ja juhatus, samuti annavad esimees, pea- ja välissekretär ülevaate oma viimase aasta tööst. Noori tervitavad erakonna Riigikogu fraktsiooni liikmed ja ministrid.

Erakonna teatel seob noorteklubi liikmeid liberaalne maailmavaade ja tahtmine mõtted teoks teha. Noortekogu kaudu valmistab erakond noori ette poliitikas kaasalöömiseks.

Reformierakonna noortekogul on 2200 liiget, sinna kuuluvad õpilased, üliõpilased ja ka kogenud poliitikuid.


Albu mees tappis noavõitluses joomakaaslase

Eile õhtul läksid Albu vallas Orgmetsa külas joonud 36-aastane Kalle ja 31-aastane Marek tülli ja hakkasid teineteist pussitama.

Kalle vigastused olid nii rasked, et ta suri kiirabiautos teel haiglasse. Joomakaaslase tapnud Marek toodi ravile Järvamaa Haiglasse.

Järvamaa Häirekeskus sai noavõitluse kohta teate õhtul kell pool 11. Helistaja rääkis, et lõi endale noaga jalga ning kõik kohad on verd täis. Kuna telefonis kostunud häältest tundus, et vigastatuid on rohkem, saadeti sündmuspaigale kaks kiirabibrigaadi.

Politsei uurib juhtunu tagamaid.


10.11.04

Politseile on teada Retla koolile pommiähvarduse teinud noormees

Paide politsei pressiesindaja Jan Aasma rääkis, et pommiähvarduse tegi 16-aastane kohalik noormees, kes ütles hiljem politseinikele selgituseks, et tahtis lihtsalt nalja teha.

Järvamaa Häirekeskus sai ähvarduskõne kell 9.05. Noormees teatas, et Retla koolis plahvatab kahe tunni pärast pomm, aeg jookseb.

Kooli õpilased evakueeriti kaheks tunniks lasteaeda, õppetöö jätkus kell 11.15, kui demineerijad olid koolimaja läbi otsinud ja plahvatuse toimumise tähtaeg möödunud.

Kooli direktor Jaanus Roosileht rääkis, et kokku tuli koolist välja viia 100 õpilast ning 15 õpetajat ja teenistujat.


Koolivaheaja fotokonkursi võitis Minni Metsunt

Kuma Foto koolivaheaja fotokonkursi "Põnevaim koolivaheaja päev" võitis Türi Gümnaasiumi õpilane Minni Metsunt, žürii pidas teise koha vääriliseks Albu Põhikooli õpilast Jüri-Kaarel Kabelit ja kolmanda koha auhinna pälvis Siim Kotka Paide Gümnaasiumist.

Eripreemiad saavad Liina Vahter Türi Gümnaasiumist, Mari Valdur Türi Majandusgümnaasiumist ja Sandra Pärl Kabala Põhikoolist.

Parimate tööde autorid saavad Kuma Fotolt auhinnad ning piltidest koostatakse rändnäitus, mida saab esmalt näha Türi Majandusgümnaasiumis, siis Paide Kultuurikeskuses.

Kokku tegid konkursil "Põnevaim koolivaheaja päev" osalenud 88 õpilast 1500 fotot, millest näitusele jõudis 32.


Retla koolist lõhkekeha ei leitud, õppetöö jätkub

Täna hommikul pommiähvarduse tõttu kaheks tunniks lasteaeda evakueeritud Retla kooli õpilased ja õpetajad jätkasid kell 11.15 õppetööd.

Kell 9.05 sai Järvamaa Häirekeskus kõne, milles seni tundmatu noormees teatas, et Retla koolis plahvatab kahe tunni pärast pomm, aeg jookseb.

Kooli direktor Jaanus Roosileht rääkis, et kokku tuli koolist välja viia 100 õpilast ning 15 õpetajat ja teenistujat. Demineerijad otsisid koolimaja läbi, lõhkekeha ei leitud.

Päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Anatoli Ivanov rääkis raadiole, et pärast ruumide läbiotsimist ja ähvarduskõnes mainitud tähtaja möödumist anti luba tunde jätkata.


Henberg kutsus volikogu kokku

Kabala volikogu esimees Heldur Henberg kutsus saadikud istungile otsustama Lõuna- Järvamaa ühinemislepingu eelnõu avaliku väljapaneku korraldamist.

Oktoobris jättis Henberg volikogu kokku kutsumata, see takistas Türi linna ja Türi, Kabala ja Oisu valda täitmast kokkulepet allkirjastada ühinemislepe 30. novembril.

Enne ühinemislepingu allkirjastamist peavad omavalitsused korraldama avalikud väljapanekud, Kabala vallal on see ühinemisleppe sõlmimise tingimus täitmata.

Heldur Henberg on avalikult teatanud, et eelistab Kabala liitumist Pilistvere kihelkonna valdadega, mitte Lõuna- Järvamaaga.

Henberg ütles täna raadiole, et on jäänud oma seisukohale truuks, kuid laseb väljapaneku korraldamise otsustada volinikel.

Septembri lõpus toimunud hääletusel toetas 11-st Kabala volinikust seitse valla liitumist Türi piirkonnaga.


Kümmekond Türi Muusikakooli õpilast osaleb Eesti Noorte Puhkpilliorkestri töös

Üheksa Türi muusikakooli puhkpilliõpilast osaleb algaval hooajal Eesti Noorte Puhkpilliorkestri töös.

Endises koosseisus jätkavad käesoleval hooajal õpetaja Ants Oidekivi õpilased Taavi Viljat, Keio Vutt ja Martin Lints ning õpetaja Viia Ivaski flöödiõpilased Annamari Kenk, Marili Randla ning Mari Meentalo.

Möödunud nädalavahetusel Tallinnas toimunud uute noorte puhkpilli- ja löökpillimängijate ettemängimistel osalesid Türi muusikakooli õpilastest flöödiõpilased Kristin Toome ning Anni Ruugla ja klarnetiõpilastest Priit Loo.

Muusikakooli direktori Silja Aaviku sõnul läks kõigil kolmel õpilasel konkursil hästi ja tänu oma heale mängutasemele arvati nad orkestri koosseisu.


Paide jõulukuusk tuuakse Annast

Paide linna selle aasta jõulukuusk tuuakse Paide vallast Annast. Linna heakorraspetsialist Tiina Kivila rääkis raadiole, et puu saab linna keskväljakule jõudes olema 21 meetri kõrgune, metsas kasvades on ta veidi pikem.

Jõulupuu pannakse püsti kahe nädala pärast, 24. novembril, tuled süüdatakse sellel esimesel advendil, 28. novembril.

Kivila sõnul on puu kahar ja talle pääseb veokiga hästi ligi. Kokku pakuti linnale viit jõulupuud, Kivila käis kuuski vaatamas ka Türi- Allikul ja Joodil.


4.11.04

Peaministrile on saadetud pöördumine toetamaks Kabala liitumist Pilistvere kihelkonna omavalitsustega

Peaministrile, regionaalministrile ja Kabala volikogule on saadetud 286 allkirjaga pöördumine, milles allakirjutanud toetavad Kabala liitumist endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega, mitte Türi suurvallaga.

Häältekogumist juhtinud Kahala elanik Enno Rohelpuu rääkis, et loodab, et valitsus arvestab rahva soovi ega kiida heaks Kabala liitumist Türi suurvallaga ning Kabala volikogu langetab seejärel otsuse liituda Võhma ja Kõoga.

Vallavanema Urmas Kupu sõnul on pöördumisele allkirja andnud inimeste seas ka neid, kes pole Kabala valla hääleõiguslikud kodanikud, ka Rohelpuu ütles, et seda ei saa välistada.

Rohelpuu sõnul koguti hääled 8. - 11. oktoobrini Villeveres, Ollepal ja Kabalas. Need pandi koos pöördumisega posti 11. oktoobril. Rohelpuu rääkis raadiole, et allkirju sai anda kahes Kabala kaupluses ja neli inimest käisid kodudes hääli kogumas.

Rohelpuu rääkis, et ei aktsepteeri vallavalitsuse korraldatud rahvaküsitlust, kuna pärast avalikel koosolekutel toimunud hääletusi, mis näitasid, et 173 osalenud kodanikust 106 toetab ühinemist endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega ja 67 soovib liitumist Türiga, jätkati häälte kogumist vallamajas, sellest inimesi teavitamata.

Pärast viimast rahvakoosolekut 15. septembril ja enne volikogu hääletust 30. septembril tuli kahe nädala vältel kasti 46 toetushäält Türi variandile ja 5 liitumisele Võhma suunas.

Vallavanem Urmas Kupp ütles raadiole, et volikogu oli rahvahääletust välja kuulutades otsustanud, et hääletuskast jääb istungini vallamajja, hilisemast hääletusvõimalusest räägiti Kupu sõnul ka kõigil külakoosolekutel.

Kupp ütles raadiole, et pöördumisele kogutud häälte arv näitab jõudude vahekorda. Tema arvates on 300 ka suurim võimalik Pilistvere variandi toetushäälete hulk, samas on Kabala vallas 800 hääleõiguslikku inimest. Ka volikogu häälte proportsioon oli sama - 7 volinikku toetas liitumist Türiga, 4 Pilistvere kihelkonna omavalitsustega.

Enno Rohelpuu rääkis, et loodab siiski, et valitsus arvestab ka 300 inimese soovi ega kiida kergekäeliselt heaks Kabala liitumist Türi suurvallaga.


Võhma tahab, et Kabala vaataks üle otsuse liituda Lõuna- Järvamaaga

Võhma linnapea kutsus homseks kokku Järva- ja Viljandimaalt valitud Riigikogu liikmed, samuti Kõo ja Kabala valdade juhid. Võhma linnapea Ants Pärna ütles Kuma raadiole, et tema eesmärk on suunata protsesse nii, et Kabala volikogu vaataks üle otsuse liituda Lõuna- Järvamaaga, mitte endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega.

Kuma andmetel ei lähe koosolekule ükski seitsmest Kabala volikogu liikmest, kes toetasid hääletusel valla liitumist Lõuna- Järvamaaga, samuti ei osale koosolekul Järva maavanem Üllar Vahtramäe. Ants Pärna põhjendas Vahtramäe kutsumatajätmist sellega, et Järva maavanema seisukoht on juba teada.

Üllar Vahtramäe ütles homset koosolekut kommenteerides Kuma uudistele, et Võhma on torpedeerinud Lõuna- Järvamaa ühinemist, suutmata ise haarata initsiatiivi ja anda ühinemisläbirääkimistele sisu.

Järva- ja Viljandimaa ringkonnast valitud parlamendiliikmetest kutsuti homsele koosolekule need, kes pärit Mulgimaalt - Helir- Valdor Seeder ja Jaak Allik.

Pärna rääkis raadiole, et loodab homme veenda Kabala esindajaid selles, et volikogus juba langetatud liitumisotsus on võimalik ümber vaadata. Samuti ütles Pärna, et Riigikogu liikmed selgitavad Võhma laenukoorma kergendamise võimalusi.


Paide Kultuurikeskuses on homme ja ülehomme 9. Järvamaa Mess

Kaupa pakuvad kauplused, koolid, kindlustusettevõtted, aknatootjad ning maiustuste-, alkoholi- ja automüüjad.

Järvamaa asutuste kõrval tutvustavad end hotell Männikäbi Saaremaalt, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakool Raplamaalt ja Võhu Vein Lääne- Virumaalt.

Sooduspakkumised ja tavalisest suurem kaubavalik on korraldaja Urmas Jõgi sõnul varasematel aastatel messile toonud 5000 inimest. Sama suurt külastajate arvu prognoosib ta ka tänavu. Eelmisel aastal tutvustas Järvamaa Messil oma kaupa 42 ettevõtet, sel aastal on osalejate arv 35.

Järvamaa Mess ootab külalisi homme kella kümnest kuueni ja laupäeval kella kümnest neljani.


2.11.04

Maavanem Üllar Vahtramäe õpib Alu mõisas kriisireguleerimist

Kaitseliidu eestvedamisel ning Politsei- ja Päästeameti kaasabil toimub teisipäeval ja kolmapäeval Kaitseliidu koolis Alu mõisas maavanemate koolitus, mille eesmärk on jagada teadmisi kriisijuhtimisest. Teiste hulgas osaleb koolitusel ka Järva maavanem Üllar Vahtramäe.

Koolitusel antakse ülevaade maavanema ülesannetest hädaolukorraks valmisolekul ja hädaolukordade lahendamisel. Tutvustatakse nii politsei, kaitseliidu kui päästeameti ressursse. Koolituse lõpetab taktikalise treeningsüsteemi tutvustamine ja päästealase harjutuse “Hädaolukordade lahendamine ja juhtimine sündmuskohal ning maakonnas” läbiviimine.

Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütman rääkis raadiole, et üks eesmärk on tutvustada maavanematele kaitseliidu “taktikalise treeneri” võimalusi, et siis hiljem iga maakonna kriisikomisjoni liikmed maavanema eestvedamisel saaksid Kaitseliidu koolis vajadusel harjutamas käia.

Rütmani sõnul on sarnaseid maavanemate koolitusi tehtud juba aastaid ning seni on maavanemad koolituse vastu suurt huvi näidanud.


Endine haridusminister Mailis Reps ja Keskerakonna noortekogu juht külastavad Järvamaa koole

Teisipäeval kohtuvad endine haridusminister ja riigikogu liige Mailis Reps ning
Keskerakonna Noortekogu esimees Tarmo Lausing kolmes Järvamaa gümnaasiumis õpetajate ja õpilastega.

Kohtumised toimuvad Türi Majandusgümnaasiumis, Paide Ühisgümnaasiumis ja Järva-Jaani Gümnaasiumis.

Keskerakonna Järvamaa piirkonna esinaise Kersti Sarapuu sõnul räägitakse kohtumistel riigi hariduspoliitikast ning valitsuse kavast koondada koolimajade haldamine riigi kinnisvaraettevõtte kätte.

Sarapuu kinnitusel pole keskerakondlased rahul valitsuse sooviga koondada koolihooned kui kinnisvara ühe riigiettevõtte omandisse. Selline käitumisviis soodustab keskerakondlaste hinnangul onupojapoliitikat, kus raha jagamine sõltub läbisaamisest valitseva koalitsiooniga ja koolid muutuvad poliitilise kauplemise kohaks.


1.11.04

Miljonikroonine koguteos "Järvamaa" saab kirjastamislepingu

Esmaspäeval allkirjastavad Järva maavanem Üllar Vahtramäe ja aktsiaseltsi Eesti Entsüklopeediakirjastus juhatuse esimees Hardo Aasmäe lepingu koguteose „Järvamaa“ koostamiseks ja kirjastamiseks.

Maavalitsuse poolt koguteose väljaandmist juhtiv arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Henn Sokk rääkis raadiole, et kavandatav kaheosaline koguteos koondab eneses väärtuslikuma osa teabest, mis käsitleb Järvamaa loodust, minevikku ja olevikku.

Teose koostamine ja kirjastamine maksab kokku veidi üle ühe miljoni krooni. Sellest kolmandiku katab maakond ja kaks kolmandikku entsüklopeediakirjastus.

Möödunud aasta jaanuaris sõlmiti maavalitsuse ja entsüklopeediakirjastuse vahel ühiste kavatsuste leping koguteose koostamiseks. Pärast seda on toimunud ettevalmistustööd. Koostatud on sisukord ning moodustatud on koguteose kolleegium.

Sokk lisas, et täna allkirjastatava lepingu järgi peaks koguteose esimese köite käsikiri valmis saama järgmisel aastal ning esimene köide peaks ilmuma aastal 2006.