Kuma uudiste ajaveeb

15.10.04

Paide jäätmehoolduseeskirja seadusele vastavust selgitab õiguskantsler

Maavalitsus saatis linnavoliniku arupärimise Paide jäätmehoolduseeskirja kehtivuse kohta edasi õiguskantslerile. Maasekretär Virve Toode sõnul saatis maavalitsus juhtumi edasi, kuna sellise dokumendi kohta hinnangu andmine on õiguskantsleri pädevus.

Paide linnavolikogu liige Tiina Oraste uurib, kas linna jäätmehoolduseeskiri kehtib olukorras, kus linnavalitsus ei esitanud seda kontrolliks maavanemale, keskkonnateenistusele, tervisekaitseinspektsioonile ja veterinaarkeskusele, kes oleks saanud teha ettepanekuid eeskirja täiendada. Paide volikogu kinnitas eeskirja juuni lõpus nende ametkondade seisukohti kuulamata.

Oraste on raadiole rääkinud, et tahab teada, kas jäätmehoolduseeskiri üldse kehtib, kui linnavolikogu on jätnud nii paljud seadusest tulenevad kooskõlastusnõuded täitmata.

Virve Toode rääkis raadiole, et tema konkreetsele õiguslikule olukorrale hinnangut ei anna, küll ütles ta, et Oraste poolt mainitud kooskõlastused olid tõepoolest puudu.