Kuma uudiste ajaveeb

27.10.04

Paide Gümnaasium võib saada ka teise võimla

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon otsustas eilsel koosolekul esitada volikogule eelnõu Paide Gümnaasiumile teise koolivõimla rajamisest. Komisjoni liige Aivo Toomistu rääkis raadiole, et komisjon soovitab ehitada uus võimla ja teha vana korda.

Toomistu ütles, et uue võimla projekteerimisel arvestatakse koolile õppekavaga seatud nõudmisi ja linna spordiklubide vajadusi.

Toomistu sõnul peab volikogu spordirajatise suuruse otsustama täpsustamaks tingimusi, mis seatakse võimla ideekonkursil. Volikogu on konkursi korraldamise juba otsustatud, kuid linnavalitsus pole seda veel välja kuulutatud, kuna võimla suurus on seni otsustamata.

Ka kohalikud spordijuhid on otsustanud, et Paide Gümnaasiumi juurde oleks mõistlik rajada sama suur võimla kui on Paide Ühisgümnaasiumil.

Linnavolikogu võib haridus- ja kultuurikomisjoni eelnõu Paide Gümnaasiumi juurde võimla ehitamisest lülitada sel neljapäeval toimuva istungi päevakorda.