Kuma uudiste ajaveeb

26.10.04

Lehtse elanikud toetavad valla liitumist Suur Tapa omavalitsusega

Lehtse vallaelanikud andsid rahvaküsitlusel oma toetuse valla ühinemisele Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga.

Vallavalitsus saatis kõigile elanikeregistris olnud valimisõiguslikele kodanikele postiga küsitluslehe koos „makstud vastus“ ümbrikuga. Eraldi olid esitatud küsimused Jäneda piirkonna ja Lehtse piirkonna elanikele. Kokku väljastati küsitluslehti 1279, tagasi laekus tähtajaks 760, seega osales vastamises 59,4% küsitletutest.

Vallavanem Alari Kirt kirjutab järva infoportaalis, et Lehtse piirkonnas küsitlusele vastanutest pooldas liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 73,8%, valla säilimist pooldas 25% vastanutest ja 1,2% tagastatud küsitluslehtedest olid kehtetud.

Jäneda piirkonnas küsitlusele vastanutest pooldas liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 47,3%, liitumist Aegviidu vallaga pooldas 40,5%, Lehtse valla säilimist pooldas 9,5% ning kehtetuid oli 2,7%.

Kokku pooldas vastanutest liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 64,6% ja valla säilimist 19,6% vastanutest.