Kuma uudiste ajaveeb

29.10.04

Paide linnavolikogu otsustas gümnaasiumi uue võimla ehitamise

Paide linnavolikogu otsustas eilsel istungil, et Paide Gümnaasiumi juurde ehitatakse koolivõimla, mis vastaks koolile õppekavaga seatud nõudmistele ja linna spordiklubide vajadustele.

Linna ehitusjuht Avo Põder ütles, et võimla ehitatakse kas kooli praeguse staadioni kohale, kooli ette haljasalale või haljasalale kooli ja Pärnu tänava vahel.

Võimla suurust kommenteerides ütles linnapea Indrek Kivimäe, et ehitis peaks arvestama tulevikuvajadusi ning võimaldama heades tingimustes sporti teha ja pealtvaatajatel võistlusi jälgida.

Hoone täpsed mõõtmed on seni teadmata. Linnavolikogu on otsustanud võimla ehitamise ideekonkursi väljakuulutamise. Paide Gümnaasiumi võimla ideekonkursi korraldamist, ehituse kavandamist ja selle rahastamist arutab nüüd Paide linnavalitsus.


Väätsal algab noorkotkaste metsalaager

Järvamaa noorkotkad kogunevad reede õhtul Lõõla endisesse koolimajja, et osaleda koolivaheaja viimastel päevadel toimuvas metsalaagris.

Kaitseliidu Järva Maleva noorteinstruktori Urmas Piigerti sõnul on tegu igasügisese väljaõppelaagriga, kus toimuvad valdkonniti erinevad loengud ja praktilised harjutused. Seekordses laagris õpivad noorkotkad sidepidamist, laagri püstitamist ja laagrivalve korraldamist.

Lõõlas moodustatakse rühmad, toimub ohutustehnikatund ja erinevad loengud. Metsalaagrisse minnakse laupäeva hommikul ühise rännakuga ning laager lõpeb pühapäeval Väätsa spordihoone juures.

Kokku osaleb laagris 26 noorkotkast Türi, Väätsa, Paide, Sargvere, Koeru, Roosna-Alliku ja Järva-Jaani rühmadest.


Ajalehe Järva Teataja artikleid saab lugeda internetist

Peatoimetaja Arnika Tegelmann rääkis Kuma uudistele, et materjali avaldamist internetis hakati katsetama septembris. Praegu täiustatakse lahendust ja valmiskujul saab ajalehe võrguväljaannet lugeda ilmselt novembris.

Peatoimetaja sõnul alustati materjali avaldamist internetis, et anda ka Järvamaalt kaugemale liikunud inimestele võimalus olla kursis kodumaakonna sündmustega.

Tegelmann ütles, et nüüd saavad näiteks kõrgkoolidesse läinud tudengid lugeda noortelisa, mis Järvamaa noorte ettevõtmistest räägib. Võrguväljaanne annab toimetusele ka võimaluse avaldada intervjuude pikki versioone, mis tervikuna trükiväljaandesse ei mahu.

Internetis saab lugeda suures osas sama materjali, mis ilmub ka paberkandjal. Järva Teataja lood jõuavad aadressile www.jt.ee päev pärast trükiväljaandes ilmumist.


Maavanem tunnustab Järvamaa põllumajandusettevõtjaid

Maavanem autasustab täna Roosna- Allikul toimuval põllumajandustootjate seminaril põllumehi Järvamaa teenetemedalite ja teenetemärkidega.

Teenete eest põllumajanduse ja maaelu edendamisel saavad Järvamaa Teenetemedali aktsiaseltsi Peetri Põld ja Piim tegevjuht Taso Veere, aktsiaseltsi Sõmeru-A tegevjuht Jüri Siemer ja Järva-Jaani valla Mürgi talu peremees Kaljo Arusalu.

Järvamaa Teenetemärgiga autasustab maavanem Aravete Agro juhatuse esimeest Leonid Linkovi, Lehtse valla Aru talu peremeest Ermo Seppa, Lehtse valla Luha talu peremeest Priit Soosalut ja Türi valla Põllemaa-Saare talu peremeest Ennu Nurka.

Põllumajandustootjate seminaril esinevad maakonna põllumajandusettevõtjatele põllumajandusminister Ester Tuiksoo, Riigikogu maaelukomisjoni liige Jaanus Marrandi ja Eesti Põllumajandus – Kaubanduskoja juhatuse esimees Ants Käärma.


28.10.04

Türil käivitati Püha Martini kiriku küttesüsteem

Valmis on saanud kiriku soojasõlm ja trass, mis ühendab kiriku torustiku linna soojavõrku. Eelmisel nädalal pandi kiriku põrandaküte prooviks ka tööle.

Kütmine aga kuivatab õhku ning kogudus ja linnavalitsus koguvad raha niisutussüsteemi ostmiseks ja paigaldamiseks. Kiriku kütmine võib muidu kahjustada ajaloolise väärtusega puitnikerdusi, altarimaale ja orelit.

Niisutussüsteemi ostmist on juba toetanud mitmed annetajad ning raha on saadud ka Hasartmängumaksufondi nõukogult.

Linnapea Kaia Iva rääkis raadiole, et piisava niiskuse tagamiseks vajalik aparatuur läheb maksma umbes 200 000 krooni ja linn loodab veel selle aasta jooksul raha kokku saada ja süsteemi paigaldada.


27.10.04

Kabala volikogu esimees jätab istungi ära, põhjendades seda vajadusega koristada

Kabala volikogu esimees jättis volikogu liikmed homseks istungiks kokku kutsumata, olukorras, kus tuleb vastavalt seadusele kolmeks nädalalaks avalikule väljapanekule panna Lõuna- Järvamaa omavalitsuste ühinemislepingu eelnõu.

Volikogu esimees Heldur Henberg rääkis raadiole, et istung jääb ära, kuna volinikud peavad veel tutvuma eelarvega, samuti pole valmis kõik aruanded. Lisaks ei saa Henbergi sõnul vähemalt üks volikogu liige kohale tulla. Ka Henbergil on enda sõnul üsna kiire, ta ütles, et tal on vaja koristada.

Türi linn ja Türi, Kabala ja Oisu vald on kokku leppinud, et volikogud otsustavad liitumise ja korraldavad ühinemislepingu avalikud väljapanekud novembri lõpuks. Ühinemisleppe allkirjastamine kavandati 30. novembrile.

Türi linn ja Oisu vald teevad lõpliku otsuse halduskorralduse muutmise taotlemiseks 28. oktoobri istungil. Kabala ja Türi vallavolikogud otsustasid Lõuna- Järvamaaga ühinemise septembri lõpus. Kuna Kabalas on aga seadusega nõutud avalik väljapanek veel toimumata, siis lükkub ühinemisleppe allkirjastamine edasi.

Kabala volikogu aseesimees Elor Ilmet ütles, et kui esimees Heldur Henberg hakkab süstemaatiliselt istungeid ära jätma, siis leitakse teine viis volikogu töö jätkamiseks.

Heldur Henberg on avalikult teatanud, et eelistab Kabala liitumist Pilistvere kihelkonna valdadega, mitte Lõuna- Järvamaaga. Septembri lõpus toimunud hääletusel toetas 11-st Kabala volinikust seitse valla liitumist Türi piirkonnaga.


Paide maksab lisaeelarvest Türile kompensatsiooni

Paide linnavolikogus on homme esimesel lugemisel linna teine selle aasta lisaeelarve, millega määratakse kompensatsioon Türi linnale.

166 000 krooni makstakse, et Türi loobuks tagasiulatuvalt õigustest Paides Pärnu tänaval asuva maja osale. Türi linn omandas õiguse kolmandikule praegu aktsiaseltsi Paide Vesi kasutuses olevast hoonest riigiettevõtte Eesti Vesi kohaliku allüksuse Järva Vesi varade erastamise käigus.

Türi linnapea Kaia Iva rääkis täna raadiole, et kui Paide volikogu 166 000 suuruse kompensatsiooni heaks kiidab, siis on Türi valmis oma õigustest hoonele loobuma.


Paide Gümnaasium võib saada ka teise võimla

Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjon otsustas eilsel koosolekul esitada volikogule eelnõu Paide Gümnaasiumile teise koolivõimla rajamisest. Komisjoni liige Aivo Toomistu rääkis raadiole, et komisjon soovitab ehitada uus võimla ja teha vana korda.

Toomistu ütles, et uue võimla projekteerimisel arvestatakse koolile õppekavaga seatud nõudmisi ja linna spordiklubide vajadusi.

Toomistu sõnul peab volikogu spordirajatise suuruse otsustama täpsustamaks tingimusi, mis seatakse võimla ideekonkursil. Volikogu on konkursi korraldamise juba otsustatud, kuid linnavalitsus pole seda veel välja kuulutatud, kuna võimla suurus on seni otsustamata.

Ka kohalikud spordijuhid on otsustanud, et Paide Gümnaasiumi juurde oleks mõistlik rajada sama suur võimla kui on Paide Ühisgümnaasiumil.

Linnavolikogu võib haridus- ja kultuurikomisjoni eelnõu Paide Gümnaasiumi juurde võimla ehitamisest lülitada sel neljapäeval toimuva istungi päevakorda.


26.10.04

Hasartmängumaksu Nõukogu toetab Järvamaa projekte 74 000 krooniga

Hasartmängumaksu Nõukogu jagas oktoobris Järvamaalt laekunud projektidele 74 000 krooni.
Nõukogu liikme Andres Taimla teatel laekus Järvamaalt vähe projekte. Sotsiaalprojekte oli üks. Sotsiaalministeerium ei rahuldanud Täiskasvanute Keskkooli taotlust ja see suunati edasi aruatmiseks Kultuuriministeeriumile, kuna tegu on huviringide projektiga.

Haridusprojektidest sai toetust Järvamaa Noorte Spordiliit 35 000.- krooni koolinoorte spordiürituste korraldamiseks. Türi Noorteühenduste liit sai diskorite festivaliks 3000.-, Imavere vallavalitsus Käsukonna noorte initsiatiivi toetamiseks 2400.- krooni. Rahuldamata jäi Türi Muusikakooli taotlus.

Kultuuri valdkonnas sai toetust Türi kirik 25 000.- krooni ning spordi valdkonnas toetati 8500.- krooniga Albu vallavalitsuse projekti tõstekangi ostmiseks.


Lehtse elanikud toetavad valla liitumist Suur Tapa omavalitsusega

Lehtse vallaelanikud andsid rahvaküsitlusel oma toetuse valla ühinemisele Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga.

Vallavalitsus saatis kõigile elanikeregistris olnud valimisõiguslikele kodanikele postiga küsitluslehe koos „makstud vastus“ ümbrikuga. Eraldi olid esitatud küsimused Jäneda piirkonna ja Lehtse piirkonna elanikele. Kokku väljastati küsitluslehti 1279, tagasi laekus tähtajaks 760, seega osales vastamises 59,4% küsitletutest.

Vallavanem Alari Kirt kirjutab järva infoportaalis, et Lehtse piirkonnas küsitlusele vastanutest pooldas liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 73,8%, valla säilimist pooldas 25% vastanutest ja 1,2% tagastatud küsitluslehtedest olid kehtetud.

Jäneda piirkonnas küsitlusele vastanutest pooldas liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 47,3%, liitumist Aegviidu vallaga pooldas 40,5%, Lehtse valla säilimist pooldas 9,5% ning kehtetuid oli 2,7%.

Kokku pooldas vastanutest liitumist Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridakülaga 64,6% ja valla säilimist 19,6% vastanutest.


25.10.04

Järvamaa sõjalis-sportliku patrullvõistluse võitsid Koeru kaitseliitlased

Nädalavahetusel toimunud Kaitseliidu Järva Maleva sõjalis-sportliku patrullvõistluse võitis Koeru esindus, koosseisus Margus Laanep, Mati Tatrik, Toomas Ilmjärv ja Vahur Palu.

Kokku startis laupäeva varahommikul Samliku matkamajast ööpäevasele patrullvõistlusele kaheksa neljaliikmelist võistkonda. Võistlejatel tuli läbida Türi, Oisu ja Kabala vallas ligikaudu 60 kms ning täita kontrollpunktides erinevaid ülesandeid.

Parima tulemuse sai võistluselt kirja Koeru võistkond, kes esindab Järva malevat ka järgmisel aastal Eel-Erna võistlusel. Teise koha sai Ahula ning kolmanda koha Paide esindus.


20.10.04

Vallavalitsus hakkab uurima tööliste huvi soetada Imaverre kodu

Imavere ettevõtetes hakatakse jagama küsitluslehti, mille kaudu loodetakse teada saada, kas ja millise hinnaga on praegu kaugemalt tööle sõitvad inimesed valmis Imaverre kodu ostma.

Vallavanem Jüri Ellram rääkis raadiole, et inimestele esitatakse ka kalkulatsioonid erinevate elamute ehitushindade kohta. Kinnisvaraarendajad on ilmutanud huvi rajada Imaverre uusi elamuid, Ellram viitas võimalusele rajada nii korrusmaju kui ridaelamuid.

Juhul, kui inimesed kinnitavad soovi ja huvi Imaverre kodu soetada, on esimeste majade ehitamine võimalik järgmisel aastal.

Praegu töötab Imavere ettevõtetes 600 inimest, külas elavad neist Ellrami sõnul praegu umbes pooled.


Spordiasjatundjad toetavad Paidesse koolivõimla rajamist

Paidesse uue spordipaiga rajamist arutanud asjatundjate ümarlaud toetab gümnaasiumi juurde uue koolivõimla, mitte spordihoone rajamist.

Linna haridusjuht Jüri Hansen rääkis raadiole, spordijuhtide ümarlaual tõdeti, et mõistlik oleks rajada kooli juurde sama suur võimla kui on praegu Paide Ühisgümnaasiumil.

Hanseni sõnul annab koolivõimla gümnaasiumi õpilastele sportimiseks uue ruumi, kasutusse jääks ka kooli praegune spordisaal.

Koolivõimla on Hanseni sõnul spordihallist umbes kaks korda odavam ehitada, selle rajamisel on lootus saada Haridusministeeriumi kaudu lisaraha.

Linnavolikogu on otsustanud korraldada kavandikonkursi Paide gümnaasiumi juurde spordimaja rajamiseks. Konkurssi pole veel välja kuulutatud, kuna on otsustamata, kas rajama hakatakse koolivõimlat, või suurt spordihalli.

Hansen ütles, et ilmselt peab volikogu lähemal ajal otsustama, kas maja peaks olema spordipaik kooli 800 -le õpilasele, või hall pidada turniire ja suuri spordiüritusi.

Volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni juht Andres Taimla rääkis raadiole, et kultuurikomisjon otsustab seisukoha teisipäeval, volikogu võib Paide Gümnaasiumi võimla kontseptsiooni arutama hakata järgmise nädala neljapäeval.


Kuma Foto kutsub noori koolivaheaja fotokonkursile

Kolmapäeval algab registreerimine Kuma Foto korraldatavale Koolinoorte fotokonkursile "Põnevaim sügisvaheajapäev 2004".

Konkursil saavad osaleda kõik Järvamaa koolinoored, kellel olemas kompakt- või digitaalkaamera. Konkursil osalemine on tasuta ja kaheksakümnele kompaktkaamera omanikule jagatakse osalemiseks fotofilmid. Parimate tööde autoritele on Kuma Foto poolt välja pandud ka auhinnad ning piltidest koostatakse rändäitus.

Registreerimine ja filmide väljastamine toimub tänasest reedeni Kuma Foto Paide ja Türi kauplustes. Registreerida saab veel elektronposti aadressil kuma@kuma.ee või telefoni teel Kuma üldnumbril 38 388 00. Registreerimisel tuleb märkida osaleja nimi, vanus ja kool. Konkursitöödega filme oodatakse tagasi hiljemalt 1. novembriks.

Paide ja Türi linnast kaugemate koolide õpilastele saadetakse fotofilmid kooli ning selleks tuleb registreerida hiljemalt neljapäeva keskpäevaks.


19.10.04

Oisus toimub esimene Lõuna-Järvamaa külade suurkogu

Lõuna-Järvamaa Arendusühingu ja piirkonna Külade Nõukoja eestvedamisel toimub Oisu rahvamajas teisipäeval esimene Lõuna-Järvamaa külaliikumise suurkogu.

Arendusühingu juhi Pipi Liis Siemanni sõnul on külaliikumine Järvamaal tervikuna ja ka Lõuna-Järvamaal väga edukas ning suurkogu eesmärk on anda külaliikumise aktivistidele võimalus kokku saada, kogemusi ja ideid vahetada. Esialgse plaani kohaselt hakkab suurkogu koos käima neli korda aastas.

Esimesel suurkogul tehakse kokkuvõte Lõuna- Järvamaa külade koostööst, kuulatakse Viljandimaa Kuhjavere külavanema kogemusi, külavanemate ja sädeinimeste sõnavõtte ning arvamusi. Ka on arutlusel edasised koostöösuunad aastaks 2005. Suurkogu lõpetab Kirna küla näitetrupp etendusega “Kiviniidu lugu”.

Suurkogule on oodatud kõik külaliikumisest huvitatud inimesed.

Korraldajad paluvad külade esindustel võimalusel kaasa võtta oma küla sümboolika, kroonika või muu küla tutvustav materjal.

Lõuna-Järvamaa külaliikumise suurkogu algab Oisu Rahvamajas teisipäeval kell 18 .


Reformierakonna Väätsa piirkond sai uue juhi

Reformierakonna Väätsa piirkond valis esmaspeäva õhtul toimunud aruandevalimiskoosolekul uue piirkonna juhi ja juhatuse.

Uueks piirkonna juhiks valiti Arne Palitser ning kinnitati uus piirkonna juhatus, koosseisus Eve Jürgenson, Tiina Mälk, Enn Simson, Peeter Loog.

Reformierakonna Väätsa piirkonnaorganisatsioon moodustati 2002. a. aprillis, piirkonnas on 17 liiget, neist kaks kuulub Väätsa volikokku.


15.10.04

Oleg Gross ehitab oma toidupoe Paidesse Pikale tänavale

Virumaa ettevõtja Oleg Gross ostis vana keemilise puhastuse maja kinnistu Paides Pikal tänaval, et rajada sinna toidupood.

Gross rääkis raadiole, et teeb nüüd algust projekteerimise ja detailplaneeringu koostamisega, et kõiki nõudeid järgides valmistuda ehitustööks. Tema sõnul on tõenäoline, et sellesse paika kerkib uus kauplusehoone, ümberehitus ei annaks kaupluseks sobivat tulemust.

Grossi ütlust mööda on asukoht sobiv nii autoga liiklejatele kui jalakäijatele. Optimistliku plaani järgi on poe avamine võimalik järgmise aasta lõpus.

Gross on raadiole rääkinud, et plaanib Paides turgu võita soodsate hindadega. Ta tahab pakkuda esmavajalikku toidukaupa inimeste kodudele võimalikult lähedal.

Grossi firmal OG Elektra on praegu Eestis 22 poodi, lisaks Paidele plaanitakse uus kauplus rajada ka Jõgevale.


Paide jäätmehoolduseeskirja seadusele vastavust selgitab õiguskantsler

Maavalitsus saatis linnavoliniku arupärimise Paide jäätmehoolduseeskirja kehtivuse kohta edasi õiguskantslerile. Maasekretär Virve Toode sõnul saatis maavalitsus juhtumi edasi, kuna sellise dokumendi kohta hinnangu andmine on õiguskantsleri pädevus.

Paide linnavolikogu liige Tiina Oraste uurib, kas linna jäätmehoolduseeskiri kehtib olukorras, kus linnavalitsus ei esitanud seda kontrolliks maavanemale, keskkonnateenistusele, tervisekaitseinspektsioonile ja veterinaarkeskusele, kes oleks saanud teha ettepanekuid eeskirja täiendada. Paide volikogu kinnitas eeskirja juuni lõpus nende ametkondade seisukohti kuulamata.

Oraste on raadiole rääkinud, et tahab teada, kas jäätmehoolduseeskiri üldse kehtib, kui linnavolikogu on jätnud nii paljud seadusest tulenevad kooskõlastusnõuded täitmata.

Virve Toode rääkis raadiole, et tema konkreetsele õiguslikule olukorrale hinnangut ei anna, küll ütles ta, et Oraste poolt mainitud kooskõlastused olid tõepoolest puudu.


14.10.04

Politseijuht soovitab keelata kogu Järvamaal öise alkoholimüügi

Paide politsei ülemkomissar Priit Suve rääkis raadiole, et alkoholi kättesaadavuse vähendamine kahandab riske inimeste turvalisusele ja heaolule.

Suve tõi näiteks olukorra, kus Paide linn on öise müügipiirangu kehtestanud, kuid linna piiril asuvas bensiinijaamas on alkohol öösiti kättesaadav.

Suve sõnul võib inimene, kes võtab hilisel tunnil ette käigu alkoholi järele, kurjategijate kätte sattuda. Samuti on oht, et ta võib purjuspäi autorooli istudes teisi ja ennast ohustada. Suve sõnul on riskid kindlasti väiksemad, kui inimene püsib öösel oma kodus, mitte ei otsi alkohoolsete jookide müügipaika.

Suve sõnul on müügipiirangute kehtestamisel salaalkoholi müügi kasv vähetõenäoline, sest selle tarbijate ring on piiratud. Suve plaanib alustada kohtumisi Järvamaa omavalitsusjuhtide ja volikogude liikmetega, et öise alkoholimüügi keelamisele toetust koguda.


Lehtses algab ühinemisteemaline rahvaküsitlus

Lehtse vallas algab neljapäeval rahvaküsitlus, mille käigus soovib vallavalitsus teada saada elanike arvamuse Suur Tapa moodustamise kohta. Valla Jäneda piirkonna elanikele pakutakse välja ka ettepanek liituda Harjumaa Aegviidu vallaga.

Vallavanema Alari Kirdi sõnul saadeti täna enam kui 1200 valimisõiguslikule kodanikule postiga koju küsitlusleht, millele inimesed saavad oma otsuse märkida ning siis tasuta vallavalitsuse tagastada.

Küsitlused on piirkonniti erinevad. Lehtse piirkonna elanike sedelil on küsimus, kas olete nõus Lehtse, Kadrina ja Saksi valdade ning Tapa linna ühinemisega. Jäneda piirkonna elanikel on kolm valikuvõimalust, neist esimene, et Lehtse jätkab senisel kujul, teine ühinemine Tapa vallaga ning kolmas võimalus ühinemine Aegviidu vallaga.

Postiteel küsitluse korraldamist põhjendas vallavanem lootusega saada arvamust avaldama suuremat hulka inimesi kui rahvakoosolekutel osaleb.

Küsitlus lõpeb 21. oktoobril ning rahvaküsitluse tulemused selguvad 27. oktoobriks.


Kooli Ruutude ristsõnamängu esimese auhinna võitis Türi Gümnaasiumi õpilane

Ristsõnaajakirja Kooli Ruudud väljaandja aktsiaselts Kuma, Yes koopiapaberi maaletooja Tehnoinform Eesti ja aktsiaselts UPM-Kymmene käivitasid kampaania "Yes läheb kooli!", millega kaasnevad läbi kooliaasta kestev ristsõnamäng, kooliviktoriinid Järva- ja Viljandimaa koolides ning palju teisi erinevaid ettevõtmisi.

Ristsõnatoimetaja Anu Vaasma sõnul on kampaania raames õpilastel võimalus võita mobiiltelefon Siemens ning nende koolil Yes koopiapaberit.

Kooli Ruutudes ilmunud esimese kampaaniaristsõna auhinna – mobiiltelefoni võitis Türi Gümnaasiumi õpilane Kadi Kägu. Türi Gümnaasium saab õpilase kaalu jagu koopiapaberit.


13.10.04

Mäo Klaas saab uue tootmishoone

Merko Tartu alustas sel esmaspäeval Mäo Klaasi uue tootmishoone ehitamist. Mäo Klaasi juhataja Aarne Krass rääkis raadiole, et ettevõte prognoosib nõudluse kasvu ja suurendab klaaspakettide tootmisvõimsust kaks korda - 100 000 ruutmeetrini aastas.

Uus tootmishoone rajatakse vana kõrvale, 1500-ruutmeetrise põrandapinnaga hoonesse soetatakse uus klaaspakettide tootmise liin, maksumusega 7 miljonit krooni. Lisaks soetatakse umbes miljoni krooni eest ka teisi seadmeid.

Uus maja saab valmis 1. märtsil, seadmed pannakse selles tööle aprilli alguses. Kõigepealt käivitatakse uus tootmisliin, siis kolitakse uude majja ka vana liin, kus ka see jätkab tööd.

Aarne Krass rääkis raadiole, et uue liini käivitamise tõttu tuleb tööle võtta veel vähemalt 5 inimest, nii kasvab Mäo Klaasi töötajate arv 18-ni.

Mäo Klaas toodab klaaspakette mitmetele aknatootjatele, teiste seas ka Viking Windowsile ja Itiplastile. Ettevõtte selle aasta käibeks prognoosib Krass 20 miljonit krooni.


Kuma Foto ootab õpilasi fotokonkursile "Põnevaim sügisvaheajapäev 2004"

Kuma Foto korraldab oktoobri lõpus koolivaheajal fotokonkursi "Põnevaim koolivaheajapäev 2004".

Konkursil saavad osaleda kõik Järvamaa kooliõpilased, kellel on olemas kompakt- või digitaalkaamera. Konkursil osalemine on tasuta, kaheksakümnele kompaktkaamera omanikule jagatakse fotofilmid ning ilmutamise ja piltide tegemise kulu katab Kuma Foto.

Konkursi raames selgitatakse välja põnevaim koolivaheajapäev, võistlustöödest koostatakse rändnäitus, millega saab tutvuda maakonna koolides ja kultuuriasutustes. Parimate tööde autoritele on Kuma Foto poolt välja pandud ka auhinnad.

Registreerimine toimub koolivaheajale eelneval nädalal, 20.–22. oktoobril Kuma Foto Paide ja Türi kauplustes, samuti saab ennast kirja anda elektronposti aadressil kuma@kuma.ee või telefoni teel Kuma üldnumbril. Konkursitöödega filme oodatakse tagasi hiljemalt 1. novembriks.

Registreerimisel tuleks märkida osaleja nimi, vanus ja kool! Paide ja Türi linnast kaugemate koolide õpilastele saadetakse fotofilmid kooli!

Kuma Foto kauplused asuvad:
Paide, Keskväljak 8, tel 38 38 288
Türi, Paide 6, tel 38 38 289
E–R 9.00–18.00
L 9.00–15.00
www.kuma.ee


Helmi Tohvelmani nimelise auhinna saab sel aastal Juhan Ulfsak

Von Krahli teatri näitlejat Juhan Ulfsakut premeeritakse provokatiivse, väljendusrikka ja mõtestatud kehakeele valdamise eest nii draama- kui tantsulaval.

Auhind määratakse kas loominguliselt silmapaistvale näitlejale,kelle plastiline või psühhofüüsiline liikumine väärib tunnustust, võiliikumisjuhile, kelle liikumisseade ühele või mitmele sõnalavastusele onesiletõstmist väärt.

Preemia antakse üle täna Väätsal tantsupedagoogi ja liikumisjuhi Helmi Tohvelmani sünniaastapäeva tähistamisel. Koreograaf, lavastaja ja tantsupedagoog Helmi Tohvelman sündis 13. oktoobril aastal 1900 Väätsa lähedal Lõõlas Kuuramatsi talus.

Ulfsakule annab Tohvelmani-nimelise autasu üle eelmise aasta laureaat Hannes Kaljujärv. Auhinda rahastab Kultuurkapitali Näitekunsti sihtkapital.


12.10.04

Parlamendisaadik Andres Taimla kutsub maavanemat erakondadega kohtuma

Riigikogu liige ja Reformierakonna Järvamaa organisatsiooni juht Andres Taimla saatis maavanem Üllar Vahtramäele avaliku kirja, milles tunnustab maavanema tegevust ning teeb ettepaneku erakondadega ühisarutelude korraldamiseks.

Taimla sõnul on igati tervitatav, et maavanem alustas Järvamaa arengu nimel kohtumisi omavalitsustes, et läbi isiklike kohtumiste kooskõlastada ühiseid tegemisi, täpsustada piirkondlikke probleeme ja selgitada omavalitsuste huvid vabatahtlikuks liitumiseks.

Reformierakonna maakonnaorganisatsiooni esimehena teeb Taimla Vahtramäele ettepaneku leida aega kohtumaks ka kõigi Järvamaal tegutsevate erakondadega, et läbi ühisarutelude otsida lahendusi maakonna kiiremaks arenguks läbi koostöö ja üksmeele. Maavanema initsiatiivil võiks pärast kohtumisi leida aset ka erakondade ümarlaud, kus saaks täpsustada ja kooskõlastada erakondade seisukohti Järvamaale tähtsates küsimustes, arvab Taimla.

Maavanemaga kohtumisel kuuluksid Reformierakonna delegatsiooni erakonna juhatuse liikmed ja kaheteistkümne piirkonnaorganisatsiooni juhid. Soov on arutleda Järvamaa tuleviku, tööhõive suurendamise, koolivõrgu kujundamise, ühisprojektide arendamise ja investeeringute kava üle.


8.10.04

Nädalavahetusel on Järva-Jaanis Põrnikaklubi kokkutulek

Vanade Volkswagenite austajad tutvuvad Tuletõrjemuuseumiga ja aitavad seada selle eksponaatide talvekorda. Istutatakse puu ja püstitatakse laternapost.

Autoklubi liikmed ööbivad Aravete kardiraja kompleksis, kardirajal on pühapäeval vigursõiduvõistlus ning käiakse ka Valgehobusemäe vaatetornis.

Põrnikaklubil on 50 aktiivset ja 20 vähem aktiivset liiget, selle president on Sirje Eesmaa. Klubi liikmeks saamise eeldus on Volkswagen-Põrnika või mõne muu õhkjahutatava mootoriga Volkswageni olemasolu.


Paide Raekoja akende vahetuseks napib raha

Paide linnavalitsus arutab järgmisel nädalal, kuidas lahendada olukord, kus lisaeelarvega Paide Raekoja akende vahetuseks eraldatud rahast tööks ei piisa.

Paralleelselt lasteaedades akende vahetusega otsib linn ka ettevõtet, mis asendaks Paide Raekoja teise korruse saali aknad uutega.

Linna lisaeelarvest anti tööks 210 000 krooni, ainus suurem puitakendetootja Järvamaal - Viking Window küsis uute akende eest 230 000 krooni, lisanduks vahetamise ja palede korrastamise kulu.

Linna ehitusjärelvalve spetsialist Eri Purge rääkis, et olukord on keeruline, kuna raekoja puhul ei saa rääkida ka märkimisväärsetest kokkuhoiuvõimalustest, hoone korrastamisel tuleb järgida muinsuskaitsenõudeid.


Paide lasteaedade aknaid hakkab vahetama osaühing Joveld

Paide lasteaedade aknaid hakkab vahetama Väätsa osaühing Joveld. Linna ehitusjärelvalve spetsialist Eri Purge rääkis raadiole, et linn küsis hinnapakkumisi kõigilt Järvamaa aknatootjatelt.

Joveld pakkus Kesklinna ja Sookure lasteaia akende vahetuse ja palede korrastamise hinnaks ühe miljoni ja kuuskümmend tuhat krooni.

Itiplasti pakkumine oli 20 000 krooni võrra kallim, Viking Window ja IBG Ehitus küsisid Purge sõnul üle 100 000 krooni võrra suuremat tasu.

Purge rääkis, et kuna linna lisaeelarvega eraldati lasteaedade akendele 890 000 krooni, siis tuleb Joveldiga arutada võimalusi hinnapakkumist korrigeerita. Purge sõnul on siiski võimalik kompromiss leida. Saab vähendada akende lahtikäivust, ka on tõenäoline, et näiteks mõne administratiivruumi aknad jäetakse vahetamata.

Purge sõnul on Joveldiga leppe allkirjastamine võimalik järgmisel nädalal, aknad saavad vahetatud jõuludeks. Purge rääkis, et vahetada saaks ka kiiremini, kuid aega nõuab lasteaedade rühmade töö ümberkorraldamine, et aknavahetajad lapsi ja kasvatajaid ei häiriks.


Väätsa prügila nõukogu otsustas jäätmete ladestushinna tõusu

Nõukogu tänase otsuse kohaselt on tonni hind uuest aastast 420 krooni. Prügila direktor Aivar Lõhmus on raadiole rääkinud, et hind peab tõusma, kuna prügila opereerimise kulud on kasvanud.

Lõhmuse sõnul on mootorikütuste hinnad kasvanud aastaga viiendiku. Uuest aastast on saastemaks ladestatava prügi tonnilt praeguse 4 krooni asemel 30 krooni. Ka peab prügila jäätmeseaduse kohaselt järgmisest aastast broneerima vastuvõetavate jäätmete igalt tonnilt 109 krooni esimese prügiplatsi sulgemiseks.

Prügila nõukogu esimees Andres Jalak ütles raadiole, et täna otsustatud 20-protsendiline hinnatõus mõjutab ennekõike prügivedajaid. Lõpptarbijalt küsitavat hinda kergitab ladestustasu kasv Jalaku sõnul 7 protsenti.

Jalaku sõnutsi nõuaks kulude tegelik suurenemine hinna tõstmist tänaselt 350 krooni tasemelt 450 kroonini. Täna otsustatud hind - 420 krooni vastuvõetava prügi tonnilt on kompromiss, mille katmiseks tuleb prügilal ilmselt järgmisel aastal laenata raha krediidiasutustelt. Jalaku sõnul püüab prügila hinnatõusu tarbija hinnatundlikkust arvestades ajatada.


Täna öösel süttis Ambla vallas Mägise suurfarm

Tulekahjuteade saadi kell 4.53, põles hoone katus ja vahelagi. Kaheksa Aravete tuletõrjujat kustutasid tule tunniga.

Laudas oli 250 lüpsilehma, keda siiski hoonest välja ei pidanud viima. Aravete Agro juhatuse esimees Lenonid Linkov rääkis, et põleng oli väike ja loomade evakueerimiseks puudus põhjus.

Linkovi sõnul sai tuli alguse ilmselt keevitussädemest, kuna lauda kõrvalhoones võeti eile maha vanu torusid. Linkov ütles raadiole, et põlengukahjustused laudahoonel ei ole märkimisväärsed.


7.10.04

Uus omanik plaanib parandada Järvamaa raadiointerneti kvaliteeti

Järvamaa traadita interneti operaatori TRL Groupiga liitunud Estonian Wireless Network teatas plaanist parandada võrgu töökindlust.

Juhatuse esimees Ago Lumeste rääkis, et ettevõtte kavatseb investeerida Järvamaa raadiovõrku 300 000 krooni. Ebakindlalt töötavad seadmed vahetatakse tööstuslike vastu, sõlmpunktidesse pannakse varutoiteallikad. Nii suureneb Lumeste sõnul võrgu läbilaskevõime ja töökindlus.

Paides suunatakse sõlmpunktide antennid peamiselt eramajadele. Koostöös linnavalitsuse ja EENetiga paigaldatakse tähtsamaid asutusi ja kortermaju ühendav fiiberoptilise kaabli võrk.

Klienditeeninduse parandamiseks kavandab Estonian Wireless Network koostöölepet arvutifirmaga Taig, mis rajaks Lumeste sõnul ühendusi ja lahendaks raadioseadmete ja arvutite probleeme.

Seni Järvamaal traadita internetti pakkunud TRL Groupi ja Estonian Wireless Networki liitumine jõuab lõpule uueks aastaks.

TRL Groupi Järvamaa raadiovõrk hõlmab Paide linna ja Väätsa, Koigi, Kareda, Roosna-Alliku, Lehtse, Türi valdu. Estonian Wireless Network on seni tegutsenud Läänemaal ja Hiiumaal.


Omavalitsused ootavad Lõuna- Järvamaa ühinemislepingusse täiendusi

Türi linna ja valla ning Oisu ja Kabala valla raamatukogudes ja omavalitsushoonetes saab 25. oktoobrini tutvuda Lõuna- Järvamaa ühinemislepingu eelnõuga. Elanikelt oodatakse täiendusettepanekuid ja konstruktiivset kriitikat.

Omavalitsused kinnitavad ühinemislepingu hiljemalt 30. novembril. Lõpliku otsuse halduskorralduse muutmise taotlemiseks teevad Türi linn ja Oisu vald 28. oktoobri istungil. Kabala ja Türi vallavolikogud otsustasid Lõuna- Järvamaaga ühinemise septembri lõpus.

Suure Türi valla moodustamine toimub koos 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega. Loodava Türi valla pindala on 600 ruutkilomeetrit ja elanike arv 12 000.

Türi linnapea Kaia Iva rääkis raadiole, et kohalikel valimistel moodustatakse ilmselt kolm valimisringkonda. Suure Türi valla volikogu saab olema 23 -liikmeline. Sinna hakkab kuuluma 13 saadikut Türi linnast, 5 Türi vallast ja 5 Oisu ning Kabala vallast.


6.10.04

Lehtse ühinemisteemalisel rahvakoosolekul osales veerandsada vallakodanikku

Lehtse vald korraldas teisipäeva õhtul esimese ühinemisteemalise rahvakoosoleku, milles osales veerandsada vallakodanikku.

Suur Tapa moodustamise projektijuhi Heiki Vuntuse sõnul oli koosolek asjalik ja läks igati korda. Paaritunnisel koosviibimisel said sõna nii Lääne-Viru kui Järva maavanemad, samuti ühinemist kavandavate omavalitsuste juhid.

Vuntuse sõnul esitasid kohalolnud ka erinevaid küsimusi, üks teravamaid oli küsimus Lehtse volikogu otsuse kohta, mille kohaselt lükkas Lehtse tagasi Ambla valla liitumisettepaneku. Valla ja maakonnajuhid põhjendasid otsust sellega, et suurel omavalitsusel peab olema üks suur keskus, milleks kõnealuses piirkonnas on kõige sobilikum Tapa linn.

Vuntuse hinnangul olid rahvakoosolekul osalenud üldjoontes ühinemist pooldava suhtumisega, 25-st kaks inimest arvas, et ühinemine pole hea.

Täna toimub Lehtse valla teine rahvakoosolek Jäneda Põhikoolis. Kell kuus algaval koosolekul selgitavad ühinemise üksikasju valla- ja linnajuhid ning maavanemad.

Rahvaküsitlus elanikelt Suur Tapa ühinemise osas arvamuse saamiseks algab 14. oktoobril.


Kultuuriministeerium jagas koolivaheaja sisustamiseks Järvamaa projektidele 70 000

Kultuuriministeerium jagas koolivaheaja sisustamiseks mõeldud projektidele ligi kaks miljonit krooni, sellest 70 000 Järvamaalt esitatud projektidele.

Toetust said Albu ja Imavere vallavalitsused, Järva-Jaani Noorteklubi, Oisu Rahvamaja, Paide Gümnaasium ja Kultuurikeskus, Peetri Rahvamaja, Roosna-Alliku Põhikool, Kesk-Eesti Noortekeskus, Sõrandu Külaselts, Türi Gümnaasium ning Majandusgümnaasium. Samuti toetati aktsiaseltsi Kuma projekti, mille raames korraldatakse koolivaheajal sajakonnale koolinoorele fotokonkurss.


5.10.04

Selgusid Helmi Tohvelmanni eduka õpilase tiitli ja omaloomingukonkursi võitjad

Väätsal valiti Helmi Tohvelmani nimelise eduka õpilase tiitli laureaat ning omaloomingu konkursi "Südamelt ära " võitjad.

Helmi Tohvelmani nimelise eduka õpilase tiitli pälvib sel aastal Kristi Anderson Väätsa Põhikoolist.

Omaloomingukonkursi võitjad on erinevates vanusegruppides Katre Kiisk Türi Gümnaasiumist, Doris Tihu Väätsa Põhikoolist, Liisi Jõela Lehtse Põhikoolist ja Lisanne Lepind Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolist.

Eduka õpilase preemiale esitati neli kandidaati, omaloomingupreemiale 60 võistlustööd. Mullu kandideeris eduka õpilase tiitlile kümme noort ja preemia pälvis Ingvar Mägi. Näitlejapreemia sai mullu Vanemuise näitleja Hannes Kaljujärv.

Helmi Tohvelmanni nimelise eduka õpilase preemia antakse Järvamaa maakooli 9. klassi õpilasele, kes on tõsiselt huvitunud õppimisest ja väärtustanud haridust ning haritust, käitunud ja õppinud eeskujulikult ning olnud aktiivne oma kooli ürituste organiseerimisel. Tähtis on ka kandidaadi edukas esinemine oma kooli, maakonna ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, viktoriinidel, konkurssidel ning võistlustel.

Preemiate üleandmine toimub 13. oktoobril Väätsa mõisasaalis.


4.10.04

Türi autopommi plahvatuse korraldamises pole veel kahtlusaluseid

Ööl vastu pühapäeva plahvatas Türil auto alla paigaldatud lõhkekeha, inimesed plahvatuses vigastada ei saanud.

Päästeamet sai teate plahvatusest Türil Liiva tänaval seisnud sõiduauto Honda Civicu all ööl vastu eilset kell 3.07.

Sündmuskohal käinud prokuröri abi Tiina Viru rääkis Kuma raadiole, et plahvatuse tagajärjel purunesid auto põhi ja aknad ning auto kere sai tugevalt kannatada. Lisaks purunes plahvatuse läheduses olnud majal üks aken.

Viru kinnitusel koguti sündmuskohalt hulgaliselt materjale ning hetkel analüüsitakse erinevaid detaile. Milline lõhkeaine ja kui suures koguses plahvatas pole teada. Samuti pole prokuröri abi sõnul hetkel politseil veel kahtlusaluseid.

Sündmuse asjaolude uurimisega tegeleb Tallinna päästekompanii demineerimisgrupp, Kaitsepolitsei algatas kriminaalmenetluse ning uurimise huvides rohkem teavet esialgu ei avalikusta.


1.10.04

Koerus metsa eksinud marjulised on leitud

Neljapäeval Järvamaal Koeru vallas metsa eksinud naised leiti reede ennelõunal Lääne-Virumaalt Põltsamaa jõe kaldalt.

Päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Anatoli Ivanov rääkis Kuma uudistele, et naised leidis Endla Looduskaitseala direktor, kes läks hommikul paadiga Põltsamaa jõele eksinuid otsima. Jõekaldal istunud naised on elus ja esialgsetel andmetel on ka nende tervislik seisund rahuldav. Mis naistega täpsemalt juhtus ja miks nad metsa eksisid pole veel teada.

Politsei sai neljapäeva õhtul kella 21.40 ajal teate kahest metsa marjule läinud naisest, kes ei pöördunud koju tagasi. 67-aastane Maimu-Laine ja 66-aastane Õie lahkusid hommikul kella 11 paiku oma elukohast Koeru vallas ja pidid minema samasse Kanamatsi rabasse jõhvikale.

Politsei alustas koos päästeteenistusega õhtul otsinguid, marjuliste auto leiti metsa äärest, kuid öösel kella kaheks naisi ei leitud ning otsingud peatati.

Hommikul asusid marjulisi otsima politsei ja päästeametnikud, kaitseliitlased ning soojustundliku infrapunakaameraga varustatud helikopter. Lisaks kaasati otsimisse kohalikud elanikud, oma abi pakkus ka Koeru Keskkool.

Seoses juhtunuga palub politsei kõigil, kes plaanivad metsa seenele või marjule minna varustada ennast taskulambi ja mobiiltelefoniga, et eksimise korral oleks võimalik päästeorganisatsioonidega ühendust võtta.


Väätsa uueks vallavanemaks valiti Lembit Luts

Väätsa vallavolikogu valis neljapäeval uueks vallavanemaks Lembit Lutsu. 11 saadikust oli istungil 10, neist 9 hääletas Lembit Lutsu poolt ja 1 hääletussedel tunnistati kehtetuks.

Sotsiaaldemokraatliku partei liige Lembit Luts on 39 -aastane, enne Väätsa vallavanemaks kandideerimist on ta olnud Mõõdukate partei kantselei juhataja ja kandideerinud Mõõdukate erakonna nimekirjas Riigikokku ning Tallinna linnavolikokku.

Volikogu esimehe Tiit Tuuleveski sõnul alustab uus vallavanem tööd kahe nädala pärast.

Lembit Luts on Väätsal kolmas vallavanem pärast 2002-se aasta kohalikke valimisi. 2002-sel aastal ametisse kinnitatud Aivo Toomistu lahkus poliitiliste pingete tõttu, pärast teda valda juhtinud Jarno Laur läks selle aasta septembris asendusliikmena Riigikokku.