Kuma uudiste ajaveeb

3.9.04

Väätsa prügila saab kaks keskkonnateadlikkuse tunnistust

Väätsa prügila saab täna tunnistused, mis näitavad, et ettevõte püüab vähendada negatiivset keskkonnamõju ning väldib jäätmeid ladustades muu keskkonna saastamist.

Prügila projektijuht Toomas Laimets on maakonna infoportaalis kirjutanud, et keskkonnakompleksloa saanud ettevõte peab tagama vee, õhu ja pinnase kaitse. Väätsa Prügila saab kompleksloa esimese ettevõttena Järvamaal.

Vastavus ISO 14001 nõuetele näitab Laimetsa sõnul, et prügila vähendab komposteerimise ja taaskasutusse suunamise kaudu ladestatavate jäätmete suhtelist kogust, arendab prügilagaasi kogumise ja kasutamise süsteemi, kasutab säästlikult vett, kütust, energiat, seadmeid, masinaid ja hooneid ning suurendab töötajate kompetentsust ja keskkonnateadlikkust.

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisel abistas prügilat Tartu Ülikooli Türi Kolledži selle aasta kevadise lennu lõpetaja Viia Martin. Sertifitseerimisprotsessi ja eelauditi teostas ja ISO 14001 sertifikaadi annab prügilale üle aktsiaselts Metrosert.