Kuma uudiste ajaveeb

28.9.04

Linnavolinik uurib, kas Paide jäätmehoolduseeskiri kehtib või mitte

Paide linnavolikogu liige esitas maavanemale arupärimise, milles soovib teada, kas linna jäätmehoolduseeskiri kehtib või mitte.

Tiina Oraste küsimus Üllar Vahtramäele on tingitud sellest, et linn ei esitanud eeskirja kontrolliks maavanemale, keskkonnateenistusele, tervisekaitseinspektsioonile ja veterinaarkeskusele, kes oleks saanud teha ettepanekuid eeskirja täiendada. Paide volikogu kinnitas eeskirja juuni lõpus ilma nende ametkondade seisukohti kuulamata.

Oraste rääkis raadiole, et tahab teada maavanema seisukohta, kas jäätmehoolduseeskiri üldse kehtib, olukorras, kus linnavolikogu on jätnud seadusest tulenevad kooskõlastusnõuded täitmata.