Kuma uudiste ajaveeb

28.9.04

Keskkriminaalpolitsei võttis Paides kinni ebaseaduslikus metsaraies kahtlustatava Margo Klementa

Keskkriminaalpolitsei pidas eelmisel neljapäeval, 23. septembril pidas Paides kinni ebaseaduslikus metsaraies kahtlustatava Margo Klementa.

Ringkonnaprokurör Mall Muidre sõnul kahtlustatakse Klementat ebaseaduslikus metsaraies ja kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramises.

Põhja ringkonnaprokurör Mall Mudre ütles, et taotles kuriteo toimepanemises kahlustatava Margo Klementa vahistamist, kuna mees võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda ja jätkuvalt toime panna kuritegusid.

Klementat on Muldre sõnul korduvalt kutsustud tunnistajana kohtusse ja politseisse ülekuulamisele, kuid ta ei ole kohale ilmunud.

Margo Klementa teostas 2002. aasta juunis-juulis ning oktoobris ja novembri alguses Lahemaa Rahvuspargi piiranguvööndis keelatud viisil kasvava metsa raiet.

Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustas Keskkonnainspektsioon kaks kriminaalmentlust, neist ühe 2002. aasta juulis ja teise sama aasta novembris.

Prokuröri sõnul võttis Klementa Lahemaa Rahvuspargi Luige maaüksuse mitmest kohast puudest lagedaks, küsimata selleks rahvuspargi haldajatelt mingit luba.

Margo Klementa ja Keijo Kauna poolt 2002. aasta suvel ja sügisel korraldatud ebaseaduslik lageraie põhjustas keskkonnale kahju kokku pea 2 miljoni krooni ulatuses.