Kuma uudiste ajaveeb

14.9.04

Kabala külaelanikud toetavad valla ühinemist Pilistvere suunal

Esmaspäeva õhtul Kabala rahvamajas toimunud külakoosolekul toetasid elanikud valla ühinemist Võhma suunal.

Kabala küla ligi neljasajast elanikust oli koosolekul 63. Vallavanem Urmas Kupp ja volikogu esimees Heldur Henberg selgitasid haldusterritoriaalse reformiga kaasnevaid probleeme ja kasutegureid ning seejärel toimus hääletamine. Liitumist Türi piirkonna omavalitsustega toetas 29 inimest, Võhma piirkonnaga liitumist pooldas 32 külaelanikku.

Kokku on Kabala valla külakoosolekutel osalenud 117 inimest, neist 74 on andud toetushääle Pilistvere piirkonna omavalitsustega ühinemiseks. 43 inimest on toetanud liitumist Türi piirkonnaga.

Vald küsib rahvahääletusel kas Kabala peaks ühinema Oisu ja Türi valla ning Türi linnaga või endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Sedeli tühjaksjätmine tähendaks vallavanema Urmas Kupu sõnul, et inimene ei toeta kumbagi valikut.

Kabala korraldab veel kaks rahvaküsitlust, täna Ollepa raamatukogus ja endises Arkma ambulatooriumis ning homme Kahala raamatukogus.

Kabala volikogu peab oma vastuse Türi linna ettepanekule ühendada Lõuna- Järvamaa omavalitsused teatama oktoobris.