Kuma uudiste ajaveeb

30.9.04

Kabala võib täna otsustada valla haldusterritoriaalse tuleviku

Kabala volikogu tänase istungi päevakorras on üks punkt - haldusreformi küsimus, kaalutakse kas ja kellega liituda. Volikogu kinnitab istungil rahvakoosolekutel toimunud hääletuste tulemused ja arutab, mida vastata Türi linna ettepanekule liita Lõuna- Järvamaa Suur- Türiks.

Kabala viis koosolekut tõid kokku 173 hääleõiguslikku kodanikku. Neist 106 andis toetushääle ühineda endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega, 67 toetas liitumist Lõuna- Järvamaa suuromavalitsusega. Täpsed tulemused selguvad homme, kui loetakse üle ka need paarkümmend sedelit, mis on hiljem vallamajas valimiskasti lastud.

Nii vallavolikogu esimees Heldur Henberg kui vallavanem Urmas Kupp on raadiole rääkinud, et 11 voliniku seisukohti on raske prognoosida ja täna ootab ees keeruline arutelu.


Väätsa volikogu kuulab täna vallavanemakandidaate

Tänasele istungile kutsunud kolm kandidaati vallavanema kohale. Volikogu esimees Tiit Tuuleveski on Kumale rääkinud, et kohal on nii Leo Voorel ja Toomas Anderson, kui ka eelmise vallavanema Jarno Lauri soovitatud Lembit Luts.

Järvamaa teenetemärgi kavaler Leo Voorel on olnud Väätsa vallavanem, samuti volikogu esimees, praegu on ta volikogu lihtliige. 61 -aastane Voorel kuulub Eestimaa Rahvaliitu ja töötab osaühingus Väätsa Agro osakonnajuhatajana.

59 -aastane Toomas Anderson töötas Väätsa vallavanemana aastani 2002. Ta kuulub Eestimaa Rahvaliidu esindajana volikokku ja juhib revisjonikomisjoni.

Sotsiaaldemokraatliku partei liige Lembit Luts on 39 -aastane, enne Väätsa vallavanemaks kandideerimist on ta olnud Mõõdukate partei kantselei juhataja ja kandideerinud Mõõdukate erakonna nimekirjas Riigikokku ning Tallinna linnavolikokku.

Tiit Tuuleveski kinnitusel pole enne volikogu istungit miski kindel, siiski on võimalik, et Väätsale valitakse täna uus vallavanem. Tuuleveski lisas, et konkurss uue vallavanema leidmiseks korraldatakse vaid juhul, kui läbirääkimiste käigus ükski kandidaat valituks ei osutu.

Sel sügisel ametisse asuv vallavanem on Väätsal kolmas pärast 2002. aasta kohalikke valimisi. 2002. aastal ametisse kinnitatud Aivo Toomistu lahkus poliitiliste pingete tõttu, pärast teda valda juhtinud Jarno Laur läks selle aasta septembris asendusliikmena Riigikokku.


29.9.04

Vallitornis avatakse näitus hetkedest ja enesepaigutusest

Sel laupäeval avatakse Paide Vallitornis skulptuurinäitus "Kiht", millega kunstnikud lahkavad hetke, autori reaktsiooni maailmale ja tema enesepaigutust mitmekihilises ühiskonnas.

Väljapanekul näitavad oma töid kunstnikud Lea Armväärt, Isabel Aaso, Kirke Kangro, Iris Jurma, Regina Nino-Kurg, Eneken Maripuu, Marju Vaher, Heigo Eriksoo ja Malle Remmel.

Tutvustuses seisab, et kiht on nähtav tänu eelnevale ja järgnevale kihile. Kihid kujunevad ja settivad, skulptuurinäitus püüab lahata hetke, kutsudes analüüsima seisu nii eneses kui väljaspool.

Näitus avatakse laupäeval kell 4 ja seda saab vaadata oktoobri lõpuni.


Sakala:Viljandimaa võib Kabala valla võrra kasvada

Tänane ajaleht Sakala kirjutab, et Viljandimaa võib Kabala valla võrra suuremaks kasvada. 15. septembriks avaldas Kabala rahvakoosolekutel oma suhtumist 173 hääleõiguslikku elanikku, kellest 106 pidas paremaks ühinemist Võhma linna ja Kõo vallaga. Täpsed tulemused selguvad homme, kui loetakse üle ka need paarkümmend sedelit, mis on hiljem vallamajas valimiskasti lastud.

Viimase sõna ütleb vallavolikogu, kes koguneb küsimust vaagima homme õhtul. Esialgu on lahtine, millal ühinemisotsuseni jõutakse, sest kummagi liitumisvariandi pooldajaid on volikogu liikmete hulgas ligikaudu võrdselt.

Kabala vallavanema Urmas Kupu arvates oleks Türi suurvallaga ühinemise juures hea see, et sinna kuuluvate omavalitsustega on esialgsed koostöölepped juba sõlmitud.

Sakala kirjutab, et Põhja-Viljandimaaga ühinemise kasuks räägib asjaolu, et siis saaksid kokku suhteliselt võrdsed omavalitsused. Võhma linnas elab 1700, Kõo vallas 1400 ja Kabala vallas 1100 inimest.

Võhma linnapea Ants Pärna arvates on Kabala, Kõo ja Võhma ühinemine igati mõeldav. Nii tekiks omavalitsus, kus elaks umbes 4200 inimest ja mille eelarve maht oleks umbkaudu 32 miljonit krooni.

Võhma võlgadest on Ants Pärna arvates asjata tont tehtud. «Kabala elanikud ei hakka võlga tagasi maksma, sest see on ikkagi Võhma soojatarbijate ülesanne.»

Peale selle avaldas ta lootust, et uue ja arenguvõimelise omavalitsuse moodustamisel oleks võimalik Rahandusministeeriumiga kokku leppida laenu intresside alandamises.Mäosse kavandatakse bussiterminali

Täna Paide vallamajas toimuval arutelul kaalutakse kas ja kuidas valmistada ette Mäosse busside peatuspaiga rajamine.

Paide vallavanem Piret Sapp rääkis raadiole, et bussiterminal võiks olla Mäos, kuna asukoht on läbi Eestimaa kulgevate liinide jaoks soodsam. Praegu teevad mitmed bussid peatuse Mäos, Paidesse nad sisse ei keera.

Bussiterminali koht on veel valimata, Piret Sapi sõnul kaalutakse mitut sobivat asupaika. Kuidas Paide inimesed hakkavad Mäosse ja Mäost Paidesse sõitma, on Sapi sõnul arutelu teema, selle korraldamine on tema sõnul siiski võimalik. Sapp rääkis, et bussiterminal võib valmis saada aastal 2008.

Ehitamise arutelusse on kaasatud maaomanikud, Paide linn ja vald, Järva maavalitus, Atko Grupp ja Mäo ettevõtjad.


Laupäeval võib Vodjal sündida uus erakond

Eestimaa Looduse fondi nõukogu esimehe Marek Strandbergi kutsel kogunevad Vodja koolimajja rohelise mõtteviisi pooldajad, et arutada võimalust luua uus erakond.

Tehnikaülikooli professor Tanel Tammet ütles Postimehele, et erakonna põhikirja ja programmi esialgne variant on valmis. Ühenduse programm ütleb, et meie hädade põhjus on inimese ja keskkonna vääras suhtes. Sellest, kui palju inimene suudab säilitada ökonišši, sõltub tema tervis.

Marek Strandbergi sõnade kohaselt on plaan arutada, kuidas võiks olla üles ehitatud avatud ja ligipääsetav kodanikeühendus. Strandbergi soov ongi ühendada inimesi, kes usuvad, et inimühiskond on ökosüsteemi osa, mitte ei kehasta võimu kõige olemasoleva üle. Strandberg kinnitas, et teda ei kannusta võimu haaramine, vaid ta tahab avardada inimeste mõttemaailma.


Advokaat võib Klementa vahistamisotsuse edasi kaevata

Tänane Eesti Päevaleht kirjutab, et advokaat võib ebaseaduslikus metsaraies kahtlustatava Margo Klementa vahistamisotsuse edasi kaevata.

Leht kirjutab, et juhul, kui ringkonnakohus kaebust ei rahulda, tekib Klementa kaitsjal kahe kuu pärast võimalus taotleda uuesti vahistamise tühistamist. Klementa vahistati möödunud neljapäeval Paides Pärnu tänaval, ta võib vahi alla jääda kuni kuueks kuuks, sest mees on viimased kaks aastat järjekindlalt kohut ja politseid vältinud.

Prokurör taotles Klementa vahistamist, et kiirendada Lahemaa rahvuspargis toime pandud metsaraie uurimist. Prokurör Mall Muidre rääkis, et Klementa käitumises ei näidanud miski, et ta oleks soovinud kohtusse või ülekuulamisele ilmuda.


28.9.04

Linnavolinik uurib, kas Paide jäätmehoolduseeskiri kehtib või mitte

Paide linnavolikogu liige esitas maavanemale arupärimise, milles soovib teada, kas linna jäätmehoolduseeskiri kehtib või mitte.

Tiina Oraste küsimus Üllar Vahtramäele on tingitud sellest, et linn ei esitanud eeskirja kontrolliks maavanemale, keskkonnateenistusele, tervisekaitseinspektsioonile ja veterinaarkeskusele, kes oleks saanud teha ettepanekuid eeskirja täiendada. Paide volikogu kinnitas eeskirja juuni lõpus ilma nende ametkondade seisukohti kuulamata.

Oraste rääkis raadiole, et tahab teada maavanema seisukohta, kas jäätmehoolduseeskiri üldse kehtib, olukorras, kus linnavolikogu on jätnud seadusest tulenevad kooskõlastusnõuded täitmata.


Ambla, Albu ja Roosna- Alliku kinnitavad koostöömemorandumi

Ambla, Albu ja Roosna- Alliku volikogud võtavad oktoobris vastu memorandumi koostöö jätkamisest. Volikogude memorandumid toetaksid koostöö otsimist ja ühiste huvide kaardistamist, milles lepiti kokku täna Albus toimunud ümarlaual.

Ambla vallavanem Vello Teor rääkis pärast täna hommikul toimunud kohtumist Albu ja Roosna - Alliku valdade juhtidega, et omavalitsused võtavad sihiks otsida koostöövõimalusi ja vallad võivad soodsate arengute korral aastal 2009 ka liituda üheks omavalitsuseks.

Vello Teor rääkis raadiole, et piirkonna koostöövõimalused puudutavad haridust ja kultuuritööd. Näiteks käivad piirkonna lapsed Aravete keskkoolis, samas on Albus silmapaistev kultuuritöö, millest naabritel õppust võtta.

Albu, Ambla ja Roosna- Alliku liitumisel tekiks enam, kui 5000 elanikuga omavalitus, mille territoorium oleks 560 ruutkilomeetrit.

Ambla vald tegi kevadel ettepaneku liitumise üle läbi rääkida Albu ja Roosna- Alliku kõrval ka Lehtsele ja Järva- Jaanile, kes mõlemad loobusid läbirääkimistest.


Keskkriminaalpolitsei võttis Paides kinni ebaseaduslikus metsaraies kahtlustatava Margo Klementa

Keskkriminaalpolitsei pidas eelmisel neljapäeval, 23. septembril pidas Paides kinni ebaseaduslikus metsaraies kahtlustatava Margo Klementa.

Ringkonnaprokurör Mall Muidre sõnul kahtlustatakse Klementat ebaseaduslikus metsaraies ja kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramises.

Põhja ringkonnaprokurör Mall Mudre ütles, et taotles kuriteo toimepanemises kahlustatava Margo Klementa vahistamist, kuna mees võib kriminaalmenetlusest kõrvale hoiduda ja jätkuvalt toime panna kuritegusid.

Klementat on Muldre sõnul korduvalt kutsustud tunnistajana kohtusse ja politseisse ülekuulamisele, kuid ta ei ole kohale ilmunud.

Margo Klementa teostas 2002. aasta juunis-juulis ning oktoobris ja novembri alguses Lahemaa Rahvuspargi piiranguvööndis keelatud viisil kasvava metsa raiet.

Juhtunu asjaolude selgitamiseks alustas Keskkonnainspektsioon kaks kriminaalmentlust, neist ühe 2002. aasta juulis ja teise sama aasta novembris.

Prokuröri sõnul võttis Klementa Lahemaa Rahvuspargi Luige maaüksuse mitmest kohast puudest lagedaks, küsimata selleks rahvuspargi haldajatelt mingit luba.

Margo Klementa ja Keijo Kauna poolt 2002. aasta suvel ja sügisel korraldatud ebaseaduslik lageraie põhjustas keskkonnale kahju kokku pea 2 miljoni krooni ulatuses.


27.9.04

Väätsa volikogu loodab uue vallavanema läbirääkimiste teel leida

Reedel erakorralisel istungil vallavanema valimist arutanud Väätsa volikogu otsustas esialgu konkurssi mitte korraldada ning uus vallavanem püütakse läbirääkimiste teel leida.

Volikogu esimees Tiit Tuuleveski rääkis Kuma raadiole, et arutlusel oli kolm inimest, kellega võiks läbirääkimisi pidada juhul, kui mehed ise nõusoleku annavad. Võimalikud vallavanema kandidaadid on endise vallavanema Jarno Lauri soovitatud Lembit Luts ning kohalikud mehed Leo Voorel ja Toomas Anderson.

Tuuleveski kinnitusel pole esmaspäevase seisuga ametlikult ühtegi kandidaati esitatud ning ilmselt esitavad volikogu liikmed, fraktsioonid või erakonnad vallavanema kandidaadid kirjalikult neljapäevasel istungil.

Tuuleveski lisas, et konkurss uue vallavanema leidmiseks korraldatakse vaid juhul, kui läbirääkimiste käigus ükski kandidaat valituks ei osutu.


24.9.04

Pühapäeval on Koerus Estonial hukkunute mälestuskontsert

Mälestuspäeva puhul toimuval kontsert-jumalateenistusel esitavad oma loomingut Siiri Sisask, Anu Taul ja sõbrad, Heilo Aadla, Ahti Bahblum, Heino Seljamaa, Tõnis Tulp ja Jüri Vaino ning ka teised muusikud.

Lauljad esinevad honorarita, mälestuskontsert on kuulajatele tasuta, korraldajad paluvad võimaluse toetada kiriku remondifondi.

Korraldajad kirjutavad kontserdi tutvustuses, et parvlaev Estonia viis enesega igavikku kolm Koeruga seotud inimest.

Epp ja Tarvi olid noored, kes kuulusid laevameeskonda. Samuti jäi merevoogudesse folkmuusik Urmas Alender, kes oli Koeruga seotud Holaööde folkfestivali kaudu.

Kontsert algab pühapäeval kell 13.30, kuulajatel soovitatakse end soojalt riidesse panna.


Paide saab ka teise lisaeelarve

Paide linnavolikogu hakkab oktoobris menetlema uut lisaeelarvet. Linnapea Indrek Kivimäe rääkis raadiole, et selle maht on 555 000 krooni - raha, mis on juba laekunud Posti 12 hoone müügist.

Paide linnavalitsus valmistas eilseks volikogu istungiks ette esimese lisaeelarve uue redaktsiooni, et Posti tänava maja müümise tulust linnaeelarvesse tuua 383 000 krooni. Sellest summast taotleti tagantjärgi raha juba tehtud kulutuste katmiseks.

215 000 krooni oli muudatustega ette nähtud Järvamaa Lasteabikeskuse põrandakütte rajamiseks, trepi ja fassaadi korrastamiseks ning tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamiseks. 105 000 krooni taotleti Paide gümnaasiumi akendevahetuse järgseks aknaümbruste korrastamiseks, trepi valgustamiseks ja liftišahti akende korrastamiseks.
Ka taheti lisaeelarvest 63 000 krooni traadita interneti arendamiseks. Linna eelarvejuhi Reet Rutuse sõnul oli sellest summast 48 000 krooni linna selle aasta kuumaksud traadita internetiteenuse pakkujale.

Reet Rutus kinnitas täna raadiole, et kõik loetletud tööd on praeguseks tehtud, kuid nende eest pole veel tasutud.

Volikogu liige, isamaaliitlane Kaido Ivask rääkis raadiole, et on ennekuulmatu, et volikogult tullakse tagantjärgi küsima raha juba tehtud tööks. Ivaski sõnul olid vähemalt tema arvates ka mõned ehitustöö hinnad ülepaisutatud.

Res Publica fraktsiooni liige Tiina Oraste rääkis raadiole, et volikogu ei olnud nõus esimese lisaeelarve sellise täiendamisega. Volikogu lükkas uue redaktsiooni tagasi, lisaeelarve kinnitati esialgsel kujul.

Linnapea Indrek Kivimäe kinnitas täna Kuma uudistele, et linnavolikokku jõuab oktoobris teine ka teine lisaeelarve, milles kõik need summad sees.


Slaavi gümnaasiumi ümberkorraldamise eelnõu lugemine katkestati

Paide linnavolikogu otsustas eilsel istungil katkestada arutelu Paide Slaavi Gümnaasiumi ümberkorraldamisest. Eile volikokku jõudnud otsuse eelnõu näeb ette venekeelse õppeasutuse sulgemise aastal 2009.

Volikogu otsustas kooli tuleviku määramisega mitte kiirustada. Linna haridusjuht Jüri Hansen on nentinud, et Järvamaa ainsa venekeelse kooli tulevikku puudutavad otsused on suure tähtsusega ning neid langetades ei tohi kiirustada.


23.9.04

Imavere vallas Paia–Viljandi tee ääres asuv Eistvere küla sai täna internetipunkti

Külavanema Leili Pruuni katuse all asuvasse teabetuppa soetati Sapardi külaelu edendamise programmi toel arvuti ja traadita interneti seadmed.

Eistvere Küla Seltsi juht Merike Touart rääkis raadiole, et Eistvere küla elanikud on seni kasutatud interneti sissehelistamisteenust, mis on külarahva arvates liiga aeglane. Nüüd on 30 elanikuga külas üks arvuti saanud püsiühenduse.

Merike Touarti sõnul on Eistvere inimesed teabetuba sisustatud pea terve viimase aasta. Ruumis on külaelu programmi toel soetatud mööblit ja huvilistele ka mitmesugust lugemisvara.

Touart rääkis, et internetitoa arvutit oskavad kasutada mitmed külaelanikud, kes seda kursustel õppinud. Kõige kergemini on arvuti- ja internetikasutamise selgeks saanud Eistvere lapsed.

Täna õhtul on internetipunkti avamine, kus lepitakse kokku ka selle kasutamise kord.


Paide sai täna 2,3 miljoni krooni suuruse lisaeelarve

Suurim rahapaigutus lisaeelarvest tehakse Kesklinna ja Sookure lasteaedade ning Paide raekoja teise korruse akende vahetamiseks. Selleks on ette nähtud 1,1 miljonit krooni.

245 000 krooni eest korrastatakse Paide Tervisekeskuse Karja tänava võimla duši- ja tualettruume. 220 000 krooni kulub Tervisekeskuse ujula katuse ja ventilatsioonisüsteemi remondiks.

400 000 krooni eest tellitakse projekt Väike-Aia, Kitsa ja Puuvilja tänavate korrastamiseks, 270 000 krooni ulatuses suurendatakse linnavalitsuse reservi, et vajadusel summat kasutada linna osaluseks projektides.

Volikogu esimees Peeter Saldre rääkis raadiole, et linna eesmärk on kiiresti alustada lasteaedades akende vahetamist.

Lisaeelarve 2,3 miljonit krooni saadi Ruubassaare teel asuva katlamaja ja masinate müügist.

Lisaeelarvesse taheti suunata ka osa Posti 12 asuva endise raamatukoguhoone müügist saadud 555 000 kroonist, kuid seda volinikud ei toetanud. Lisaeelarve täiendamiseks oleks tulnud eelarvemenetlust alustada algusest.


Väätsa volikogu vabastab homme Jarno Lauri vallavanema ametist

Vallavolikogu esimees Tiit Tuuleveski rääkis raadiole, et homsel erakorralisel istungil arutab volikogu ka uusi kandidaate. Ta kinnitas, et kandidaate on vähemalt kaks, mõlemad on mehed, üks neist pärit Järvamaalt, teine kaugemalt.

Ametist lahkuv vallavanem Jarno Laur rääkis raadiole, et ta ei välista, et soovitab ise volikogule mõnd kandidaati vallavanema kohale.

Kui volikogu homsel istungil sobiv kandidaat leitakse, siis on võimalik tema ametissenimetamine järgmisel nädalal toimuval korralisel volikogu istungil.

Sel sügisel ametisse asuv vallavanem on Väätsal kolmas pärast 2002. aasta kohalikke valimisi. 2002. aastal ametisse kinnitatud Aivo Toomistu lahkus poliitiliste pingete tõttu, pärast teda valda juhtinud Jarno Laur pääses selle aasta septembris asendusliikmena Riigikokku.


Paide volikogu kaalub otsust sulgeda Slaavi Gümnaasium

Paid linnavolikogu hakkab tänasel istungil arutama otsust Paide Slaavi Gümnaasiumi ümberkorraldamisest, mis näeb ette venekeelse õppeasutuse sulgemise aastal 2009.

Eelnõu kohaselt ei avata 2007. aasta 1. septembril koolis 10. klassi, kooli tegevus lõpetataks 2009. aasta 1. septembril ja see liidetakse Paide Ühisgümnaasiumiga. Ühisgümnaasium alustab 2009. aasta sügisest vajadusel põhihariduse andmist ka vene keeles.

Paide abilinnapea Kersti Laastau rääkis raadiole, et kooli sulgemise põhjus on aasta-aastalt kahanev õpilaste arv. 2001. aastast on koolis õpilasi olnud 130, 104, 85 ja alanud õppeaastal on koolis lapsi ja noori 76. Kolmel viimasel aastal ei ole Slaavi Gümnaasiumis esimesse klassi läinud ühtki last. Kersti Laastau prognoosib järgmisel aastal õpilaste arvuks 63.

Samas kulub näiteks sel aastal Slaavi Gümnaasiumi tegevuseks 2,5 miljonit krooni, võrreldes teiste Paide koolidega on õpilaskoha maksumus kaks korda suurem.

Oleg Gross otsib Paides kaupluse rajamiseks sobivat kinnisvara

Virumaa ettevõtja Oleg Gross otsib Paides kauplusele sobivat krunti või ruume. Gross rääkis raadiole, et kindlat kokkulepet krundi või ruumi soetamiseks veel sõlmitud pole.

Gross rääkis, et plaanib toidupoega Paide turule tulla soodsate hindadega, ta ütles, et konkurentsi tihenemine on kindlasti kasulik tarbijatele, pikas perspektiivis ka konkurentidele.

Oleg Grossi kaupluste kontseptsioon on olla perenaise igapäevapood, mis tähendab, et pakutakse esmavajalikku toidukaupa, inimeste kodudele võimalikult lähedal. Gross pakub oma poodides sortimenti, mida seni Järvamaa poodides pole olnud, kuna osa tema poe toodetest on samas ettevõttes toodetud.

Grossi firmal OG Elektra on praegu Eestis 22 poodi, lisaks Paidele plaanitakse lähiajal rajada kauplus ka Jõgevale. Tema ettevõtte selle aasta esimese poole käive oli 267 miljonit ja kasum 7 miljonit krooni. Järgmise aasta lõpuks tahab Gross oma kauplusteketi käibeks saavutada miljard krooni.Paide tahab Mäosse kaht mahasõitu

Paide volikogu kaalub täna, kas teha Maanteeametile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanek rajada uuele Tallinna - Tartu maanteele Mäosse kaks mahasõitu.

Eelnõu kohaselt on Maanteeamet välja töötanud Tallinna - Tartu - Võru - Luhamaa tee Mäo möödasõidu nõuded, mis näevad ette Mäosse kaht mahasõitu.

Samas on omavalitsusjuhtide ja ettevõtjate kohtumistel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega selgunud, et ministeerium kaalub võimalust jätta raha säästmiseks Tartu - poolne mahasõit rajamata.

Paide volikogu leiab, et mahasõit Lõuna- Eesti suunas on piirkonna arengu seisukohalt äärmiselt vajalik.

Nii teeb Paide linn Maanteeametile ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ka ettepaneku rajada uuele Tallinna - Tartu maanteele Mäosse siiski kaks mahasõitu.


22.9.04

Paide korraldab Jüriöö ülestõusu mälestusmärgi ideekonkursi

Paide linnavalitsus otsustas kuulutada välja Nelja kuninga mälestusmärgi ideekavandi konkursi. Linnavalitsusse oodatakse kavandeid, mille järgi püstitada Vallimäele mälestusmärk meenutamaks 1343. aastal toimunud Jüriöö ülestõusu.

Tööde hindamiseks moodustas linnavalitsus linnapea Inderk Kivimäe juhitava komisjoni. Sinna kuuluvad veel abilinnapea Kersti Laastau, linnavalitsuse kultuurijuht Jüri Hansen, arhitekt-nõunik Moonika Tisler, muinsuskaitseinspektor Aino Pung, Vallitorni juhataja Jaak Salmar, Huvikeskuse Kunstikooli õpetaja Cornelia Kerm ning linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Andres Taimla.

Abilinnapea Kersti Laastau on raadiole rääkinud, et pärast Jüriöö mälestusmärgi kavandite laekumist korraldatakse ka avalik väljapanek, kus saavad oma lemmiku valida linnakodanikud. Kui volikogu kavandi heaks kiidab, siis võib projekteerimine Laastau prognoosi kohaselt alata 2005. aastal.

Mälestusmägi mõtte autor Andres Taimla on rääkinud, et ausammas võiks olla suurejooneline - selle kõrgus võiks olla vähemalt 12 meetrit. Jüriöö mälestusmärgi kavandeid oodatakse 29. oktoobrini.

Paides on autovaba päeva jalutuskäik

Paide noored teevad täna, autovabal päeval, linnas jalutuskäigu. Liikumist alustatakse kell 15 Keskväljakult ja kõnnitakse Maksimarketini.

Retke korraldaja Monika Tisler rääkis raadiole, et ootab kella kolmest Keskväljakule paarikümmet noort inimest. Jalutuskäigu eesmärk on õppida korralikult liiklema, hinnata tänavate olukorda ja sobivust jalakäijatele ning ratturitele.

Tisleri sõnul on eesmärk õpetada liiklejatele õigeid viise tänavat ületada, räägitakse helkurikandmise tähtsusest ja sellest, kuidas liikluses tähelepanelik olla.

Jagatakse teavet autovaba päeva kohta, tutvustatakse üleskutset ”Ööpäev autota” ning külastatakse eelmisel nädalal avatud Peugeot' keskust.

Tisleri sõnul on autovaba päeval jalutuskäigule lisaks noortele ka kõiki teisi huvilisi. Retk algab kell 3 Paide Keskväljakul.Järvamaa Muuseum esitleb kalendrit ja postkaarti

Järvamaa Muuseum esitleb täna 9. juubelipostkaarti ja muuseumi 2005. aasta kalendrit.
9. juubelipostkaardil on eelmise sajandi esimeses pooles kasutatud koolitarbed - sulepea, krihvel, tahvel ja vihik. Postkaardi trükkimist toetas osaühing Vaaros.

2005. aasta kalendris on motiivid kõigist juubelipostkaartidest, ka nendest, mis ootavad veel avaldamist. Muuseumi direktor Tiiu Saarist rääkis raadiole, et kalendreid plaanib muuseum jagada kõigile sel aastal kooliteed alustanud Järvamaa lastele.

Sügise alguse puhul on tänasel esitlusel muuseumis ka kontsert. Esinevad Paide Gümnaasiumi laululapsed, keda juhendab Tiia Sagar.


17.9.04

Lõuna- Järvamaa rahvakoosolekutel hääletas kokku 363 inimest

Lõuna- Järvamaal toimunud ühinemisteemalistel rahvakoosolekutel osales kokku 363 inimest. Neist 206 toetab Suur-Türi loomist, 157 oli hääletusel selle vastu.

Kabala viis koosolekut tõid kokku 173 hääleõiguslikku kodanikku. Neist 106 andis toetushääle ühineda endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega, 67 toetas liitumist Lõuna- Järvamaa suuromavalitsusega.

Türi vallas korraldatud kuuel rahvakoosolekul andis hääle 93 inimest. Ühinemise poolt oli 58 ja vastu 35 inimest.

Oisu neljal koosolekul hääletas 80 inimest, neist 64 oli ühinemise poolt ja vastu 16.

Türil toimus kolm rahvakoosolekut, kus arvamust avaldas 17 inimest, kes kõik toetasid linna liitumist Lõuna-Järvamaa valdadega.

Lõuna- Järvamaa omavalitsuste volikogud kuulavad kokkuvõtteid elanike arvamustest septembrikuu istungitel.

Kabala valla volikogu esimees Heldur Henberg on Kuma uudistele rääkinud, et otsustamine olema raske, sest rahva tahe on Lõuna- Järvamaa asemel ühineda endise Pilistvere kihelkonna osalistega. Samas on Lõuna- Järvamaaga liitumiseks tehtud märkimisväärne eeltöö.


16.9.04

Võhma on volikogu esimehe sõnul valmis saama osaks Järvamaast

Võhma linn ei sea Pilistvere kihelkonna ühinemisläbirääkimistel maakondlikku kuuluvust esikohale.

Volikogu esimees Tiiu Nõmm rääkis raadiole, et Võhma on valmis ka selleks, et uus omavalitsus hakkab kuuluma Järvamaa maakonda. Samas ütles Nõmm, et üks liitumisläbirääkimiste osapool - Kõo vald sooviks siiski ilmselt jääda Viljandi maakonda.

Nõmm rääkis, et piirkonna omavalitsuste liitumiseks on eeltöö suuresti tehtud ja tema seisukoht on, et liitumine võiks toimuda järgmisel aastal.

Nõmme sõnul on Võhma valmis liituma ka ainult Kõo ja Kabala vallaga. Nõmme sõnul on Imavere liitumisteemalistest läbirääkimistest viimasel ajal kõrvale jäänud. Nõmm peab põhjuseks seda, et praegu Imaveret juhtivad inimesed on sisse rännanud. Ta leiab, et praegused vallajuhid ei tunne piirkonna ajaloolist tausta ning neil puudub kihelkonnatunne.

Võhma on Nõmme sõnul valitusega 20 miljoni krooni suuruse võlakoorma üle läbi rääkinud. Nõmm loodab, et riik vähendab intressinõuet, ning ülejäänud võla maksavad tagasi Võhma soojatarbijad, mitte omavalitsus.


Järvamaa politseil napib inimesi ametikohtade täitmiseks

Lääne Politseiprefektuuri Paide jaoskond otsib koostöös omavalitsuste ja tööhõiveametiga inimesi, keda palgata politseiteenistusse.

Paide politseijuhi Priit Suve sõnul on konstaablite ja ka teiste politseiametite kohatäitmisega probleeme, sest noored koolilõpetavad korravalvurid ei taha Järvamaale tulla ning kohapealt pole kedagi võtta.

Politsei saatis omavalitsustele kirjad, et nad pakuks oma piirkonnast inimesi, kes sobiks näiteks konstaabliks. Ka on sobivate inimeste palkamisse kaasatud Tööhõiveamet.

Suve sõnul on uute töötajate kohalt omavalitsuste vastused tagasihoidlikud, küll aga on mitmed vallad ja linnad tunnistanud probleemi tõsidust. Nii on näiteks uutele konstaablitele pakutud elamispindasi Türile, Paidesse, Koiki ja Imaveresse.

Politseijuht lisas, et politseitööst huvitatud inimesed võivad ka otse politseiga ühendust võtta. Konstaabliks kandideerimiseks piisab kõrgharidusest ja sellest, et inimene pole kohtulikult karistatud.


Kõo vallavanem ootab Pilistvere kihelkonna taasühinemist aastal 2009

Kõo vallavanem Tarmo Riisk peab tõenäoliseks, et endise Pilistvere kihelkonna omavalitsuste liitumine toimub viie aasta pärast.

Riisk ütles raadiole, et 2009. aastal liitumise puhul saavad omavalitused kooskõlastada arengukavasid ja investeeringuplaane. Samuti on tema sõnul lootus, et selleks ajaks saab riigiga läbi rääkida Võhma 20 miljoni krooni suuruse võlakoorma kergendamise üle.

Riisk peab praegu kõige mõistlikumaks ajaloolise Pilistvere kihelkonna omavalitsuste ühinemist. Ka Kõo volikogu on otsustanud pidada liitumisläbirääkimisi Võhmaga, kes selleks ka ettepaneku tegi.

Riisk ütles, et loodab Imavere valla puhul terve mõistuse pealejäämisele. Tema sõnul on kokkulepped võimalikud ka olukorras, kus Imavere elu suunavatel sisserännanutel puudub kodukohatunne.

Kõo vallas on 1300 elanikku, valla selle aasta eelarve on 10 miljonit krooni, krediidiasutuste ees omavalitsusel kohustusi praktiliselt pole.


Kabala vallakodanikud toetasid enim ühinemist Pilistvere suunal

Rahvahääletustel osalenud Kabala vallakodanikud toetavad ühinemist Pilistvere suunal. Kabala vald korraldatud viiel koosolekul osales 173 hääleõiguslikku kodanikku. Neist 106 andis toetushääle ühinemaks endise Pilistvere kihelkonna omavalitustega, 67 toetab liitumist Lõuna- Järvamaa suuromavalitsusega.

Eile õhtul oli viimane koosolek Kahala raamatukogus, seal andis 19 inimest toetushääle Pilistvere variandile, Suur- Türiga ühinemist soovis 7 inimest.

Vallavolikogu esimees Heldur Henberg rääkis raadiole, et volikogu liikmed otsustavad valla haldusterritoriaalset tulevikku määrava otsuse ilmselt 30. septembri istungil.
Kabala volikogu peab oma vastuse Türi linna ettepanekule ühendada Lõuna- Järvamaa omavalitsused teatama oktoobris.


15.9.04

Järvamaal sai täna liiklusõnnetustes viga 2 inimest

Kell 1 paiku said Paide bussijaama taga kokku purjus mees ja veoauto Volvo. Mees oli politsei pressiesindaja Jan Aasma sõnul tuigerdanud vastu liikumist alustanud autot ja maha kukkunud. Jalakäija sai viga ja toimetati Järvamaa haiglasse.

Kell 2 päeval sõitis sõiduauto Hyundai Accent Järva - Jaanis ette peateel liikunud kallurile Sisu. Õnnetuspaigalt toimetati esialgse info põhjal haiglasse üks naine. Juhtunu asjaolusid selgitab politsei.


Mäo Keskus ootab kutsekoolidelt sobivat tööjõudu

Mäo Keskus ootab kohalikelt kutsekoolidelt tislereid, mehhaanikuid, metallipinkide tööliseid ja klienditeenindajaid.

Täna Mäos toimunud koosolekul arutati, kuidas kohalikud koolid saaksid nendesse ametitesse sobivaid noori ette valmistada.

Mäo Keskuse juht Enno Vaab ütles raadiole, et Paide Kutsekeskkooli juht Mare Veermaa ja Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli direktor Toomas šadeiko kinnitasid koolide valmisolekut spetsialiste koolitada.

Vaab rääkis, et ainuüksi Viking Window oleks valmis igal aastal tööle võtma 15 noort. Praegu on Vaabi sõnul töökätest puudus ja see pidurdab ettevõtte laienemist.

Nõupidamisel osales ka maavanem Üllar Vahtramäe, kes kinnitas isiklikku valmisolekut noorte harimise korraldamisel kaasa aidata.

Koolide, Mäo Keskuse ja maavalituse esindajad arutavad tislerite, mehhaanikute, metallitöötlejate ja klienditeenindajate koolituse korraldamist taas oktoobris.

Mäo Keskus on tööstusküla, mis koondab 20 tootmis- ja teenindusettevõtet, täna on seal töötajaid 200.


Multimeediaprojekt tutvustab Harju- ja Järvamaa mõisaid ja mõisnikke

Homme esitletakse multimeediaprojekti "Harjumaa ja Järvamaa mõisad ja mõisnikud".

Turistidele suunatud reklaamülevaate koostaja Jaanus Nõgisto rääkis raadiole, et reklaamprojekt tutvustab mõisaid ja nende ajalugu, püüdes emotsioonide ja piltide kaudu vaatajas mõisate vastu huvi äratada.

Ülevaade on valminud Harju- ja Järva maavalitsuse ning Lõuna- Soome Uusimaa lääni ühise projekti raames. Selle on kokku pannud Jaanus Nõgisto, stsenarist on Georgi Särekanno.

Eesti-, soome-, inglise-, saksa- ja venekeelne tutvustus annab teavet Jäneda, Aruküla, Albu, Sargvere, Laupa ja Roosna- Alliku mõisa kohta.

20 -minutilises tutvustuses räägitakse igast mõisast kaks minutit. Teksti loeb Lembit Ulfsak.

Reklaamprojekti esitletakse homme Saku mõisas muinsuskaitsepäevade avamisel toimuval Eesti- Soome ühisprojekti lõppkonverentsil.


14.9.04

Kabala külaelanikud toetavad valla ühinemist Pilistvere suunal

Esmaspäeva õhtul Kabala rahvamajas toimunud külakoosolekul toetasid elanikud valla ühinemist Võhma suunal.

Kabala küla ligi neljasajast elanikust oli koosolekul 63. Vallavanem Urmas Kupp ja volikogu esimees Heldur Henberg selgitasid haldusterritoriaalse reformiga kaasnevaid probleeme ja kasutegureid ning seejärel toimus hääletamine. Liitumist Türi piirkonna omavalitsustega toetas 29 inimest, Võhma piirkonnaga liitumist pooldas 32 külaelanikku.

Kokku on Kabala valla külakoosolekutel osalenud 117 inimest, neist 74 on andud toetushääle Pilistvere piirkonna omavalitsustega ühinemiseks. 43 inimest on toetanud liitumist Türi piirkonnaga.

Vald küsib rahvahääletusel kas Kabala peaks ühinema Oisu ja Türi valla ning Türi linnaga või endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Sedeli tühjaksjätmine tähendaks vallavanema Urmas Kupu sõnul, et inimene ei toeta kumbagi valikut.

Kabala korraldab veel kaks rahvaküsitlust, täna Ollepa raamatukogus ja endises Arkma ambulatooriumis ning homme Kahala raamatukogus.

Kabala volikogu peab oma vastuse Türi linna ettepanekule ühendada Lõuna- Järvamaa omavalitsused teatama oktoobris.


13.9.04

Škoda Ralli võitsid Priit Saluri ja Indrek Lepp

Reedel ja laupäeval Järvamaa teedel toimunud Škoda Ralli võitis Mitsubishil kihutanud Eesti ekipaaž Priit Saluri ja Indrek Lepp.

Ralli kümne kiiruskatse järel oli liidripositsioonil järvakas Lembit Nõlvak, kelle Subarul purunes aga käigukast ning rallidebüüti teinud Nõlvak pidi liidrikohalt rajaäärde jääma. Nõlvaku katkestamise järel asus liidripositsioonile Mitsubishil sõitnud venelased Andrei Zhigunov ja Igor Ter-Oganesjants, kes lasid liidrikoha käest viimasel kiiruskatsel ja pidid leppima teise kohaga. Kolmanda koha said Subarul kihutanud venelased Alexandre Dorossinski ja Dmitri Balin.

Järvakad Marko Vikroja ja Jaan Põldsepp asusid oma masinaklassis rallit juhtima, kuid rehvipurunemine põhjustas suure ajakaotuse ning kokkuvõttes lõpetati oma klassis teisel kohal ning absoluutarvestuses 24. kohal. Rohkem järvakaid ralli finišisse ei jõudnud, Einar Valdma ja Tigran Sultanjantsi Ladal purunes teisel kiiruskatsel mootor, sama saatus tabas ka seitse kiiruskatset vastu pidanud Tarmo Savisaare autot.

Kurikuulsas sõpruse augus lõpetas oma võidukihutamise üks auto, venelased Yuri Sidorenko ja Vladimir Mikheev ei tulnud Mitsubishi ohjamisega toime, sõitsid teelt välja ja auto rullus üle katuse. Samas kohas tegi väljasõidu ka Gabriel Müürsepp, kelle auto jäi ratastele ja tema sai sõitu jätkata. Ükski rallisõitja viga ei saanud.

Venelaste õnnetust pealtvaatajate hulgast jälginud Marko Vikroja endine kaardilugeja Olaf Suuder ütles Kuma ralliraadiole, et meestel oli legend valesti koostatud ja see sai neile ka saatuslikuks. "Sõpruse auk pole tavaline kurv ja seda tuleb teisiti märkida," rääkis Suuder.

Pärast ralli finišit peetud klassivõitjate vigursõidu, mille peaauhind oli sõiduauto Škoda Fabia, võitis napi eduga Läti võistleja Gaspars Shimkus.

Kokku startis reede õhtul Škoda rallile ligi 70 rallipaari, neist finišisse jõudis 47 meeskonda.


10.9.04

Paides antakse start rahvusvahelisele Škoda Rallile

Reedel antakse Paides start rahvusvahelisele Škoda Rallile. Täispikal Eesti meistrivõistluste etapil osaleb üle 70 rallipaari seitsmest riigist.

A-rühmas teeb rallidebüüdi Subaru Imprezal võistlev Roosna-Alliku mees Lembit Nõlvak, kellele legendi loeb Margus Bollverk. Nõlvak on end rahvaspordis väga kiire sõitjana tõestanud ja kodustel Kesk-Eesti teedel pakub ta kaasvõistlejatele kindlasti tugevat konkurentsi. Järvamaa ekipaažidest lähevad rajale veel Marko Virkoja ja Jaan Põldsepp Hondal ning Einar Valdmaa ja Tigran Sultanjants Ladal.

Kokku sõidetakse kahel päeval 13 kiiruskatset, täna õhtul on ralli kavas neli katset, neist kaks Paide linnas.

Škoda Ralli avamine ja esimese kiiruskatse start antakse Paide keskväljakult õhtul kell kuus. VIP autos läheb võistlejate rivi ees rajale Epiima tegevjuht Jaanus Murakas, kellega esimesel linnakatsel sõidab kaasa linnapea Indrek Kivimäe ja teisel ringil maavanem Üllar Vahtramäe.


9.9.04

Järvamaa reservväelased asusid kodumaakaitsele

Kaitseliidu Järva Maleva reservväelased asusid neljapäeva varahommikul väliharjutusele.

Sadakond reservväelast suundus kompanii koosseisus Kaitsejõudude keskpolügoonile, et imiteerida sõjategevust ja praktiseerida nädala jooksul Jägala sõjaväeosa klassitundides õpitut.

Legendi kohaselt on võõrväed hõivanud või hõivamas Tapa linna ja Lehtse vallakeskust. Järvamaa reservväelastest koostatud jalaväekompanii kohustus on asuda kaitsepositsioonidele ja tõkestada vaenlase edasiliikumist seni kuni oma kaitseväe pataljonid kohale jõuavad.

Reservväelased harjutavad kaitsepositsioonide rajamist, paiknemist ja liikumist maastikul ning lahingtegevust. Vaenlasi imiteerivad Kaitseliidu Järva Maleva võitlejad.

Sõjategevuse imiteerimine lõpeb reede hommikul kui reservväelased suunduvad lahinglaskmisele.


Politsei ja maakonna juhid suurendavad koostööd Järvamaa turvalisuse tagamisel

Järva maavanema Üllar Vahtramäe ja Paide politseijaoskonna juhtide kohtumisel tõdeti ühiselt, et koostööd maavalitsuse, omavalitsuste ja politsei vahel on vaja suurendada.

Üllar Vahtramäe sõnul räägiti kohtumisel pikalt haldusreformist ja sellest, kuivõrd muutub korravalvurite töökorraldus pärast Suur Tapa moodustamist ja Lõuna-Järvamaa ühinemist. Juttu tehti maakonna turvalisusest ja selle parendamisest.

Statistiliste numbrite järgi on Järvamaa koos Põlvaga mandrimaakondadest kõige turvalisemad. Samas tunnistas maavanem Kuma uudistele, et Järvamaal on majandusseis oluliselt paremaks läinud ja seepärast on oht, et kurjategijad hakkavad rohkem ründama.

Turvalisuse paremaks tagamiseks plaanivad politsei ja maavalitsus tihendada koostööd ning kaasata sellesse ka turvafirmad ja omavalitsused. Positiivse näitena tõi Vahtramäe Koeru ja Järva-Jaani piirkonna, kus pärast turvateenistuse tegutsema asumist on kuritegevus oluliselt vähenenud.

Kuidas koostööd arendada arutavad maavanem Üllar Vahtramäe ja politsei ülemkomissar Priit Suve järgmisel esmaspäeval.


6.9.04

Kurla ja Meossaare elanikud toetavad Kabala ühinemist Pilistvere suunal

Kabala valla Kurla ja Meossaare külade elanikud toetasid ühinemisteemalisel koosolekul liitumist Pilistvere piirkonna omavalitsustega.

Järva infoportaali andmetel oli reede õhtul toimunud koosolekul kohal 14 inimest, neist 11 toetas Kabala valla liitumist Võhma linna ja Kõo vallaga, kolm inimest pooldas liitumist Türi piirkonnaga.

Pilistvere piirkonna toetuseks andsid oma hääle ka Villevere ja Rassi külaelanikud, 42-st koosolekul viibinust andsid Pilistvere kasuks hääle 31 inimest, 11 hääletajat toetas ühinemist Lõuna-Järvamaaga.

Vald küsib rahvahääletusel kas Kabala peaks ühinema Oisu ja Türi valla ning Türi linnaga või endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Sedeli tühjaksjätmine tähendaks vallavanema Urmas Kupu sõnul, et inimene ei toeta kumbagi valikut.Kabala korraldab veel neli rahvaküsitlust, 13. septembril kell kuus toimub koosolek Kabala rahvamajas; 14. septembril Ollepa raamatukogus ja endises Arkma ambulatooriumis ning 15. septembril Kahala raamatukogus.

Kabala volikogu peab oma vastuse Türi linna ettepanekule ühendada Lõuna- Järvamaa omavalitsused teatama oktoobris.


3.9.04

Esimesel rahvahääletusel toetas 31 inimest Kabala liitumist Pilistvere suunal

Eile Villeveres toimunud rahvahääletusel toetas 31 Villevere ja Rassi küla inimest Kabala valla liitumist endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. 11 kodanikku toetas Kabala ühinemist Suur-Türiga.

Hääletusel küsiti kas Kabala peaks ühinema Oisu ja Türi valla ning Türi linnaga või endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega. Sedeli tühjaksjätmine tähendanuks vallavanema Urmas Kupu sõnul, et inimene ei toeta kumbagi valikut.

Kokku oli valla tulevikku arutama kogunenud 42 inimest, iseseisva Kabala säilitamist ei toetanud keegi.

Urmas Kupp rääkis, et Villevere hääletuse tulemus oli ootuspärane, kuna selle kandi inimestel on Mulgimaale rohkem käimist. Kupu sõnul pole tema jaoks üllatav ka suur osalejate hulk, sest võrreldes teiste Lõuna-Järvamaa omavalitsustega on Kabala rahvas olnud kogu aeg aktiivne.

Kabala korraldab veel viis rahvaküsitlust, täna õhtul kell 6 kogunevad Kurla ja Meossaare küla elanikud vallajuhtidega liitumisteemat arutama Õuna baari.

Kabala volikogu peab oma vastuse Türi linna ettepanekule ühendada Lõuna- Järvamaa omavalitsused teatama oktoobris.Väätsa prügila saab kaks keskkonnateadlikkuse tunnistust

Väätsa prügila saab täna tunnistused, mis näitavad, et ettevõte püüab vähendada negatiivset keskkonnamõju ning väldib jäätmeid ladustades muu keskkonna saastamist.

Prügila projektijuht Toomas Laimets on maakonna infoportaalis kirjutanud, et keskkonnakompleksloa saanud ettevõte peab tagama vee, õhu ja pinnase kaitse. Väätsa Prügila saab kompleksloa esimese ettevõttena Järvamaal.

Vastavus ISO 14001 nõuetele näitab Laimetsa sõnul, et prügila vähendab komposteerimise ja taaskasutusse suunamise kaudu ladestatavate jäätmete suhtelist kogust, arendab prügilagaasi kogumise ja kasutamise süsteemi, kasutab säästlikult vett, kütust, energiat, seadmeid, masinaid ja hooneid ning suurendab töötajate kompetentsust ja keskkonnateadlikkust.

Keskkonnajuhtimissüsteemi juurutamisel abistas prügilat Tartu Ülikooli Türi Kolledži selle aasta kevadise lennu lõpetaja Viia Martin. Sertifitseerimisprotsessi ja eelauditi teostas ja ISO 14001 sertifikaadi annab prügilale üle aktsiaselts Metrosert.


2.9.04

Aadressil paide.ee on vaadata linna uus internetileht

Selle valmistanud osaühingu Hansanet projektijuht Marko Kesküla rääkis raadiole, et kujundamisel lähtuti Paide sümboolikast ja struktuuri loomisel funktsionaalsusest.

Punavalge värvilahendusega lehe päises on linna vapp, märk "Paide - Eestimaa süda" ja foto vallitornist. Teavet serveeritakse nelja paketina - kodanikule, külalisele, ettevõtjale ja noorele inimesele.

Kodulehel on näiteks lugeda teave linna ajaloo ja tänapäeva kohta, linnajuhtide kontaktandmed ja nende tööd kajastavad dokumendid, linna atlas ja ilmaprognoos.

Uue kodulehe koostamist alustati selle aasta alguses, Paide internetileht läks maksma 66 000 krooni.


Täna esitletakse raamatut "Türi vanadel fotodel"

Türil Kuma Fotopoes esitletakse täna kell kolm raamatut "Türi vanadel fotodel". Koostaja René Viljat on kaante vahele valinud päevapilte aastatest 1899 kuni 1945.

Raamatus on pea 300 pilti, esiletõstmist väärivad Viljati sõnul fotod, millel edasi antud linna teke ja kasv ümber paberivabriku ning raudtee. Ka on unikaalsed Türi esimese fotograafi Gustav Essensoni päevapildid.

Koostamisel aitasid Viljatit erakogude fotodega mitmed Türi inimesed, mõned pildid on ka muuseumite arhiividest. Pildiallkirjad on eesti, vene, saksa ja inglise keeles.

Viljat, kes on ka läinud aastal ilmunud raamatu "Paide vanadel fotodel" autor, rääkis, et võrreldes Paide raamatuga püüdis ta Türi puhul pildiseletustes edasi anda rohkem teavet ajastu, inimeste ja hoonete kohta.

Raamatu "Türi vanadel fotodel" tiraaž on 500 eksemplari, seda müüakse Järvamaa raamatupoodides ning postiasutustes.


Vallavanem õpetab Kabala koolis füüsikat

Vallavanem Urmas Kupp õpetab Kabala põhikooli kaheksandas ja üheksandas klassis füüsikat.

Vallavanem asus õpetajaametisse, sest koolis on põhipalgaga õpetaja jaoks liiga vähe füüsikatunde, väljastpoolt valda ei ole õpetajad nõus Kabalasse sõitma.

Kupp alustas kaheksanda klassi õppeaastat füüsikatunniga valgusest ja selle levimisest. Üheksanda klassi lastele rääkis ta esimeses tunnis soojusõpetusest ning ainest ja selle osakestest.

Vallavanema sõnul on tema enda jaoks õpikud head ja kokkuvõtlikud, mehhaanik-inseneri haridusega Kupp töötab õhtuti peatükid läbi ja õpetab järgmisel päeval lastele.

Vallajuhtimisel õpetajatöö suur takistus ei ole, Kupp ütles, et ilmselt peab ta tunde pidama vähemalt selle õppeaasta lõpuni. Laste õpetamise eest saab õpetaja Kupp kõige madalama astme palka, kuna tal puudub õpetaja kvalifikatsioon.


Kabala vallavalitsus küsib elanikelt, kas ühineda Pilistvere või Lõuna-Järvamaa piirkonnaga

Kabala vallas algab neljapäeval rahvaküsitlus selgitamaks elanike arvamust ühinemiseks Lõuna-Järvamaa või Pilistvere piirkonnaga.

Vallavanem Urmas Kupp rääkis Kuma raadiole, et elanikel on küsitluslehtedel valida kolme võimaluse vahel, neist esimene on ühinemine Oisu ja Türi valla ning Türi linnaga, teine võimalus ühinemine endise Pilistvere kihelkonna omavalitsustega ning kolmas võimalus on öelda ühinemisele ei.

Kupp lisas, et kui vallarahva hääl jaguneb pooleks ehk siis pooled on Lõuna-Järvamaa ja pooled Pilistvere poolt, siis valda kaheks jagama ei hakata. Kupu sõnul otsustas volikogu, et vald peab jääma tervikuks.

Kabala korraldab rahvaküsitluse kuuel külakoosolekul, neist esimene toimub täna õhtul kell kuus Villevere - Rassi küla elanikele sõltuvalt ilmast kas Villevere pargis või sotsiaalmajas.

Koosolekud toimuvad veel 3. septembril kell 19 – Kurla – Meossaare küla Õuna baaris;
13. septembril kell 18 – Kabala küla Kabala rahvamajas; 14. septembril kell 13 Ollepa – Pibari küla Ollepa raamatukogus; 14. septembril kell 18 Arkma – Sagevere küla endises Arkma ambulatooriumis ja 15. septembril kell 18 Kahala küla Kahala raamatukogus.


1.9.04

Siseminister tervitas tarkusepäeval Türi kooliõpilasi

Siseminister pöördus täna Türi kooliõpilaste poole kui tulevaste ministrite ja peaministrite poole.

Siseminister Margus Leivo soovitas esimesse klassi läinud õpilastel ja ka abiturientidel suhtuda õppimisse tõsiselt, sest praeguste koolilaste seast tulevad järgmised riigijuhid ja kogukonna tuleviku kujundajad.

Türi Majandusgümnaasiumis peetud kõnes ütles Leivo tänaste koolilaste, tulevaste ministrite ees veel, et elus hakkama saamiseks on tähtis lugeda nii raamatute ridasid, kui ka tabada seda, mis ridade vahel või hoopis kirjutama jäetud.


Paide tuletõrjujad ja linnaelanikud päästsid kaks inimest vingusurmast

Teisipäeva õhtul kella kolmveerand kümne paiku süttis Paides Pärnu tänaval korter, vingusurmast päästeti kaks inimest.

Operatiivkorrapidaja Toomas Metsaotsa sõnul süttis kahekorruselise puitmaja esimese korruse korteris ühes toas madrats, samas toas magasid ka üks mees ja naine, kes ilmselt olid alkoholijoobes.

Metsaots rääkis Kuma uudistele, et põlengu avastasid naabrid, kes viskasid põleva madratsi läbi akna välja. Korterielanikud olid vingust uimased, ei suutnud ise korterist väljuda ning vajasid päästetöötajate abi. Tuletõrjujad tõid mehe ja naise korterist välja ning kiirabi viis nad haiglasse.

Päästeteenistuse operatiivosakonna juhi Meelis Saare sõnul näitab juhtum ilmekalt, et igasse kodusse on vaja suitsuandurit. Kui naabrid poleks põlengut avastanud oleks kaks inimest vingusurma surnud. Samas oleks suitsuandur suutnud korterielanikud juba varakult äratada.