Kuma uudiste ajaveeb

12.8.04

Laupäeval koguneb Paidesse Res Publica volikogu

Paide Kultuurikeskuses toimuval koosolekul arutatakse 21. sajandi kooli programmi üle ning võetakse vastu sellekohane resolutsioon, teatas erakonna meediajuht Siim Männik. Vaadatakse üle Euroopa Parlamendi valimiskampaania aruanne ja kuulatakse infot programmitoimkonna tööst, toimub ka arutelu volikogu komisjonide töö üle. Otsustatakse ka partei üldkogu toimumise aeg, koht ja päevakord.

Volikogu on üldkogude vahelisel ajal on erakonna kõrgeim organ. Volikogu moodustub erakonna eestseisuse liikmetest, iga piirkonna valitud esindajatest ja iga üleriigilise ühenduse esindajast. Järvamaalt kuuluvad Res Publica volikokku Ingrid Alt, Jüri Ellram, Enn Mäger ja Raivo Raja.