Kuma uudiste ajaveeb

12.8.04

Kriminaalhooldajad õpivad Jänedal vähendama uue kuriteo riski

Eestimaa kriminaalhooldusametnikud ja vanglate sotsiaaltöötajad õpivad Jänedal toimuvas suvekoolis vähendama uue kuriteo riski.

Justiitsministeeriumi kriminaalhooldustalituse juhataja Rait Kuuse rääkis raadiole, et õpitakse tähele panema märke kurjategijate võimalikust soovist panna toime uus seaduserikkumine. Samuti viise, mil sihipäraselt juhtida inimesi eemale teguritest, mis neid kuritegelikule teele ahvatlevad. Kuuse sõnul on kuritegude sooritamisel üks peamine põhjus meelemürkide kasutamine.

Nii õpitaksegi Jäneda suvekoolis, kuidas alkoholi ja narkootikumide küüsi sattunud vanglaasukaid ja kriminaalhooldusaluseid suunata nõustajate ja vajadusel ka meedikute juurde, et nad abi saaksid. Rait Kuuse rääkis, et aitamiseks on tähtis ka ärgitada inimese soovi leida õige tee.

Maailmapraktika näitab, et uue kuriteo sooritamise risk on kõrgem inimestel, kes on reaalset vanglakaristust kandnud. Samuti neil, kes vanglast vabanedes ei ole kriminaalhooldusametnike kliendid. Kriminaalhooldusalused isikud on Kuuse ütlust mööda märkimisväärselt seadusekuulekamad, kui need, kes lihtsalt vanglas karistust kandnud.

Kahepäevases suvekoolis Jänedal õpib uue kuriteo riski vähendamist kokku 210 inimest. Lisaks kriminaalhooldusametnikele ja vanglate sotsiaaltöötajatele ka vabatahtlikud töötegijad ning kohtute ja justiitsministeeriumi teenistujad.