Kuma uudiste ajaveeb

8.6.04

Türil ametilohakuse tõttu lasteaia juhi kohalt vallandatud Helle Jago võib saada Järvamaa Lasteabikeskuse juhiks

Paide linnavalitsuse konkursikomisjon tunnistas Järvamaa Lasteabikeskuse juhataja leidmiseks väljakuulutatud konkursi parimaks kandidaadiks varem Türi kesklinna lasteaeda juhtinud ja ametist vallandatud Helle Jago.

Järvamaa lasteabikeskuse juhataja konkursile esitas sooviavalduse 4 inimest, kõik väljastpoolt Paide linna. Kandidaatide seas valiku teinud komisjoni kuulusid linnapea Indrek Kivimäe, abilinnapea Kersti Laastau, sotsiaalosakonna juhataja Jaanus Seema ja linnavolikogu liige Kersti Sarapuu.

Konkursikomisjon esitab Helle Jago kandidatuuri linnavalitsusele kinnitamiseks ning lasteabikeskuse juhataja ametikohale tööleasumise kuupäeva ja tingimuste üle alustatakse läbirääkimisi.

Türi Kesklinna Lasteaia direktorina töötanud Helle Jago vallandati ametist mais seoses töökohustuste mitte nõuetekohase täitmise ja rikkumisega.

Türi linnavalitsus teatas tookord, et lasteaia juhataja rikkumine seisneb selles, et eelmise aasta aprillist kuni selle aasta alguseni on asutuse finantsmajanduse mitte tõhusa korraldamise ja ebapiisava kontrolli tulemusena tekitatud linnale ulatuslik majanduslik kahju. Kahju suurus ulatus ligi poole miljoni kroonini.

Paide linnavalitsuse teabenõuniku Eha Mooseli teatel on Helle Jago sündinud 1953. aastal. Ta on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia erialal, lisaks on ta õppinud Tartu Ülikoolis defektoloogiat, samuti omab ta omavalitsuse volikogu liikme ja komisjoni esimehe töökogemust.