Kuma uudiste ajaveeb

17.6.04

Türi allasutustest pool miljonit krooni kõrvaldanud raamatupidaja sai tingimisikaristuse

Järva Maakohus mõistis Türi linna lasteaia ja kultuurimaja endise raamatupidaja Marika Lintermanni rahavarguses süüdi ning karistas teda tingimisi karistusega.

Maakohtu kantselei teatel mõisteti Marika Lintermann süüdi õiguspärases valduses oleva võõra vallasasja ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramises suures ulatuses. Endisele raamatupidajale mõisteti kaheaastane vabadusekaotus kolmeaastase katseajaga. Lisaks peab Lintermann heastama kuriteoga tekitatud kahju katseaja jooksul. Kohtu otsus jõustub 21. juunil.

Linna eelarveosakond avastas Kesklinna lasteaia ja Kultuurimaja eelmise aasta raamatupidamise dokumentide kontrollides, et raamatupidaja Marika Lintermann tegi omavolilisi ülekandeid, kandes asutuste raha enda arveldusarvele. Pärast raamatupidamisdokumentide kontrollimist selgus, et Kultuurimajast kõrvaldatud summa ulatus 100 000 kroonini ning lasteaiast enam kui 400 000 kroonini.

Marika Lintermann töötas Kesklinna lasteaia raamatupidajana 10 aastat ning kultuurimajas alates 2003. aasta maist.

Linna raamatupidamise tsentraliseerimise käigus pidi Lintermann asuma tööle ametiasutuse raamatupidajana, kuid loobus, kuna otsustas asuda tööle teise asutusse. Lintermann lahkus omal soovil raamatupidaja kohalt 30. jaanuaril, enne süüteo avalikuks tulekut.