Kuma uudiste ajaveeb

28.5.04

Paide linnavolinikud suurendasid linnapea palka tõstes ka enda sissetulekuid

Paide linnavolikogu kinnitas neljapäevasel istungil reformierakondlasest linnapea Indrek Kivimäe kuupalgaks 19 000 krooni ja Keskerakonda kuuluva abilinnapea Kersti Laastau töötasuks 15 100 krooni kuus. Tõstes linnapea palka suurendasid volinikud ka enda sissetulekuid.

Linna eelarvejuhi Reet Rutuse kinnitusel on volikogu määrusega kõigi linna valitavate kohtade tasud seotud linnapea palgaga. Käesoleva aasta eelarves on seoses linnavalitsuse ja linnapea palgafondi kasvuga eraldatud ka volikogu personalikulude suurendamiseks 36 800 krooni.

Linnavolikogus opositsioonis oleva Res Publica fraktsiooni esimees Tarmo Alt selgitas Kuma uudistele, et linnapea palga tõstmine on vastuolus korruptsioonivastase seadusega, kuna seadus ütleb, et volikogu liige ei tohi osaleda enda majanduslikke huvisid puudutava küsimuse otsustamisel.

"Loogilisem olnuks, et volikogu praegune koosseis kinnitaks hüvitise suuruse järgmisele koosseisule," rääkis Alt. "Teine võimalus oleks olnud paar kuud linnapea palga tõstmisega oodata ja eelnevalt volikogu liikmete tasu linnapea palgast lahti siduda."

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Kristjan Kõljala sõnul ütleb korruptsioonivastane seadus, et korruptiivne tegu on ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid tehinguid.

Kõljala sõnul pole linnapea palga tõstmine õigusvastane tegu, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogul õigus määrata linnapea töötasu. Teiseks pole tegu põhjendamatu otsusega, kuna linnapea palk peab olema konkurentsivõimeline. Kolmandaks polnud tegu ka omakasu eesmärgil tehtud otsusega, kuna eesmärk polnud mitte volinike hüvitise tõstmine vaid linnapea palga suurendamine.

Kõljalg tunnistas, et sisuliselt on kaks seadust vastuolus ning selles küsimuses peaks otsuse langetama õiguskantsler või kohus.