Kuma uudiste ajaveeb

31.5.04

Paide Noorte Kommertskoda kutsub kõiki lastekaitsepäeval oma päevatasu vanemata jäänud lastele annetama

Noori Järvamaa ettevõtjaid ühendav Paide Noorte Kommertskoda kutsub kõiki järvamaalasi ühinema Eesti Noorte Kommertskoja Lastekaitsepäeva heategevuskampaaniaga, mille eesmärk on koguda raha Laste Leinatoetuslaagrite korraldamiseks.

Mittetulundusühingu Laste ja Noorte Kriisiprogramm korraldatav laager on mõeldud 7-18-aastastele lastele ja noortele, kelle perekonnas on keegi surnud või hukkunud viimase kahe aasta jooksul.

Kampaania pakub kõigile võimalust oma igapäevast tööd tehes anda oma panus laste leina leevendamiseks. Laste abistamiseks pole vaja teha muud kui oma esimese juuni päevatasu lastele annetada. Korraldajad ootavad annetusi iga osaleja päevapalga suuruses summas, kuid summa jääb osalejate enda määrata.

Täpsemat teavet vanemaid leinavaid lapsi toetava kampaania kohta saab internetilehelt www.toompeanoortekoda.ee, elektronposti aadressilt lastelaager@tavid.ee või telefonil 52 74 251.

Algavad Euroopa Parlamendi valimised

Esmaspäeval, 31. mail algab Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletus neile valijatele, kellel ei ole võimalik eelhääletamise päevadel ega valimispäeval hääletada elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Maakonna valimiskomisjoni esinaise Virve Toode sõnul ei erine europarlamendi valimiste kord riigikogu valimistest. Eelhääletamise ajal saab valikut teha ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ning valimistepäeval saab mõjuva põhjuse esitamisel valimiskasti koju tellida. Valima minnes peab kaasa võtma isikut tõendava dokumendi.

Toode sõnul on Järvamaal valijate registris 29 786 valijat, kes saavad oma hääle anda ligi kolmekümnes jaoskonnas.

Tänasest, 31. maist kuni 4. juunini kella 12.00-20.00 toimub eelhääletamine igas maakonnakeskuses vähemalt ühes valimisjaoskonnas. Järvamaal on eelhääletuseks tänasest avatud Paide linna valimisjaoskond nr. 2, mis asub Paide Kultuurikeskuses. Eelhääletamise ajal saavad kultuurikeskuses hääletada kõik valijad.

7.- 9. juunini toimub eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades. Väljaspool elukohajärgset jaoskonda hääletada on võimalik igas vallas või linnas vähemalt ühes valimisjaoskonnas.

Europarlamendi valimistepäev on 13. juunil, mil hääletada saab vaid elukohajärgses valimisjaoskonnas.

28.5.04

Paide linnavolinikud suurendasid linnapea palka tõstes ka enda sissetulekuid

Paide linnavolikogu kinnitas neljapäevasel istungil reformierakondlasest linnapea Indrek Kivimäe kuupalgaks 19 000 krooni ja Keskerakonda kuuluva abilinnapea Kersti Laastau töötasuks 15 100 krooni kuus. Tõstes linnapea palka suurendasid volinikud ka enda sissetulekuid.

Linna eelarvejuhi Reet Rutuse kinnitusel on volikogu määrusega kõigi linna valitavate kohtade tasud seotud linnapea palgaga. Käesoleva aasta eelarves on seoses linnavalitsuse ja linnapea palgafondi kasvuga eraldatud ka volikogu personalikulude suurendamiseks 36 800 krooni.

Linnavolikogus opositsioonis oleva Res Publica fraktsiooni esimees Tarmo Alt selgitas Kuma uudistele, et linnapea palga tõstmine on vastuolus korruptsioonivastase seadusega, kuna seadus ütleb, et volikogu liige ei tohi osaleda enda majanduslikke huvisid puudutava küsimuse otsustamisel.

"Loogilisem olnuks, et volikogu praegune koosseis kinnitaks hüvitise suuruse järgmisele koosseisule," rääkis Alt. "Teine võimalus oleks olnud paar kuud linnapea palga tõstmisega oodata ja eelnevalt volikogu liikmete tasu linnapea palgast lahti siduda."

Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimehe Kristjan Kõljala sõnul ütleb korruptsioonivastane seadus, et korruptiivne tegu on ametiisiku poolt ametiseisundi kasutamine omakasu saamise eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õigusvastaseid tehinguid.

Kõljala sõnul pole linnapea palga tõstmine õigusvastane tegu, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on volikogul õigus määrata linnapea töötasu. Teiseks pole tegu põhjendamatu otsusega, kuna linnapea palk peab olema konkurentsivõimeline. Kolmandaks polnud tegu ka omakasu eesmärgil tehtud otsusega, kuna eesmärk polnud mitte volinike hüvitise tõstmine vaid linnapea palga suurendamine.

Kõljalg tunnistas, et sisuliselt on kaks seadust vastuolus ning selles küsimuses peaks otsuse langetama õiguskantsler või kohus.

27.5.04

Südamaa omavalitsustel oleks kasulikum ühinemisse ka Paide linn kaasata

Lehtse vallavolikogu esimees Toomas Kaukvere annab neljapäeval Paide linna- ja valla- ning Väätsa vallavolikogule ülevaate Südamaa omavalitsuste majandusanalüüsist. Seitsme omavalitsuse finantsanalüüs valmis Südamaa valdade ja Paide linna ühinemisarutelu raames.

Toomas Kaukvere sõnul oli eesmärk uurida 2004. aasta eelarve baasil piirkonna omavalitsusüksuste finantsvõime alusnäitajaid. Analüüsi tellimuses oli ülesandeks vaadata kahte kooslust - üks neist seitset omavalitsust ühendav Suur Paide ja teine variant Südamaa vallad ilma Paide linnata.

Kaukvere sõnul selgub analüüsist, et Paide linnaga koos oleks ühinemise lähtepositsioon palju parem.

"Elanike arv on tulubaasi kujunemisel väga oluline ning linn annaks suuromavalitsuse elanikele olulise osa juurde," rääkis Kaukvere.

Südamaa valdade liitumisel ilma linnata oleks suuromavalitsuse elanike arv ligikaudu 7000 inimest, linnaga liitumine lisaks suuromavalitsusele veel ligi 10 000 inimest.

Paide politseinikud tabasid kaks pealinnast pärit jalgrattavarast

Politsei võttis kolmapäeva õhtul Paides kinni kaks pealinnast pärit meest, keda kahtlustatakse jalgratta varguses.

Politsei sai pärastlõunal teate, et kella ühe paiku varastati Paide Kultuurimaja jalgrattahoidlast lukustatud sinist-halli värvi 24-käiguline jalgratas GT Avalance.

Politsei pressiesindaja Jan Aasma teatel pidasid korravalvurid tänu kodaniku vihjele õhtul ratta varguses kahtlustatavana kinni kaks Tallinnast pärit meest. Aasma kinnitusel olid mehed autoga ning varastatud ratast auto juurest ei leitud. Uurimise käigus leiti jalgratas metsast, kuhu vargad selle kuni Paidest lahkumiseni varjule olid viinud.

Politsei tänab varaste tabamiseni viinud vihje andnud inimest.

Paide vallavolikogu asutab Avatud Noortekeskuse

Paide vallavolikogu asutab neljapäeval valla noortekeskuse ja kinnitab keskuse põhimääruse.

Vallavanem Piret Sappi selgitusel on siiani noorsootegevus olnud Tarbja Raamatukogu halduses, kuid selleks, et kogu vallas noorsootööd arendada asutatakse allasutus Paide Valla Avatud Noortekeskus. Keskuse juhiks saab senine noorsootöötaja Margit Piho.

Sappi sõnul peaks Noortekeskusel tekkima niiöelda koostöövõrgustik Anna, Tarbja ja Sargvere vahel. Noortekeskus ise asuks Tarbjal, Anna Vabaaja Majas ning Sargvere mõisas oleks noortetoad.

Vallavanema kinnitusel erilisi eelarve kulusid Noortekeskuse asutamine endaga kaasa ei too ja senised noorsootegevusele suunatud rahad antakse üle noortekeskusele.

26.5.04

Paide linnavolinik palub maavanemal kontrollida Tõnis Kõivu vabastamise ja Indrek Kivimäe linnapeaks valimise seaduslikkust

Paide linnavolikogu opositsioonis Res Publica esindaja Kalle Grünthal esitas maavanemale kirja, paludes kontrollida linnavolikogu aprillikuu istungi otsuste seaduslikkust ja kooskõla üksteisega.

Grünthal leiab, et linnavolikogu otsus vabastada Tõnis Kõiv ametist alates 7. maist ja maksta talle lõpparve ning kasutamata puhkusekompensatsioon 78 päeva eest ei ole seaduslik.

Kuna Kõiv esitas avalduse paludes ennast ametist vabastada alates esimesest maist ja linnavolikogu otsustas seda teha seitsmendal mail, siis pole see otsus kooskõlas avaliku teenistuse seadusega.

Grünthal rääkis Kuma uudistele, et volikogu oleks pidanud Kõivu ametist vabastama avalduses märgitud kuupäevast, kuna seadusest tulenevalt pole volikogul õigus vabastamistähtaega avalduses märgitust hilisemaks lükata.

Ka on Kalle Grünthal seisukohal, et kahe linnapea üheaegset ametisolekut ei luba kehtivad õigusnormid ega ka seni toiminud halduspraktika. "Ei saa ju korraga ametis olla ka näiteks kaks presidenti või kaks peaministrit," märkis Grünthal.

Paide endine linnapea Tõnis Kõiv esitas märtsis volikogule avalduse, paludes ennast ametist vabastada alates 1. maist. Aprillis otsustas volikogu, et Kõiv vabastatakse ametist 7. mail ning samal istungil valiti uueks linnapeaks Indrek Kivimäe.

Kevadpealinna juhid kutsuvad linlasi lastekaitsepäeva alkoholivabaks muutma

Türi linnavolikogu ja linnavalitsus pöörduvad elanike poole üleskutsega liituda Lastekaitse Liidu algatusega muuta Rahvusvaheline lastekaitsepäev, 1. juuni alkoholivabaks päevaks.

Sotsiaalosakonna juhi Peeter Kruusemendi sõnul kutsuvad linnajuhid mitte ostma ja mitte tarvitama lastekaitsepäeval alkohoolseid jooke.

Üleskutsega soovivad Kevadpealinna juhid protesteerida Eesti liberaalse alkoholipoliitika vastu, mille tulemuseks on aasta aastalt suurenev alkoholitarbimine noorte hulgas. Samuti soovivad linnajuhid väärtustada selle päevaga lapsi, kellest sõltub Eestimaa tulevik.

25.5.04

Noor karu tutvus Oisu vallas külaelanike eluga

Oisu valla Kärevere külaelanikke külastas esmaspäeva õhtul karu.

Umbes 1,5aastane karu läks Kärevere külas vanas mõisapargis esmalt prügikastist süüa otsima ning lõbustas seejärel külaelanikke puuotsas ronides ja kastani õisi süües.

Jahimehest vallavanema Toomas Marrandi sõnul polnud karu agressiivne ning tegu oli noore karuga, kes pesakonnast äsja lahkunud ja maailma avastamas. Marrandi selgitusel on karudel paaritumisaeg ning selleks ajaks ajab emakaru eelmise pesakonna pojad endast eemale.

"Ilmselt oli ka eile õhtul inimeste elukohta uudistama tulnud karu oma niiöelda esimesel ellujäämiskursusel," märkis Marrandi.

Külavanema Valdu Välimäe sõnul pakkus karu inimestele palju nalja ja mõned arvasid lausa, et tegu on tsirkuse loomaga. "Karu ronis puu otsa ja mängis seal okstega," rääkis Välimäe. Pärast paaritunnist inimestega kohtumist põgenes karu metsa.

Jahimeeste teada lähevad eelmise peaskonna pojad pärast pulmatralli emakaru juurde tagasi, veedavad veel ühe talve koos emakaruga ning lahkuvad siis pesakonnast.

Marrandi sõnul ei tohiks inimeste juurde tulnud karu mitte mingil juhul toita ega meelitada, ka ei tohiks looma ärritada. Pigem peaks inimesed püüdma looma metsa tagasi suunata.

24.5.04

Järvakas juhib Poolas toimuval suurõppusel Eesti päästemeeskonda

Esmaspäeval Poolas alanud rahvusvahelisel päästemeeskondade suurõppusel juhib Eesti päästemeeskonda Järvamaa Päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Anatoli Ivanov. Mitmepäevasel suurõppusel harjutavad meeskonnad inimeste otsimist kokkuvarisenud hoonetest.

Lisaks õpitakse elanike evakueerimist rasketes looduslikes tingimustes, jõgede ületamist ilma sildadeta ja köiepäästetehnikat, teatas päästeameti pressiesindaja.

Otsingutehnikate treenimisel lähtub Eesti meeskond võimalusest õppida paremini tundma hiljuti hangitud akustilist otsinguseadet ja harjutada spetsiaalse otsingukaamera kasutamist. Esimest korda harjutab Eesti päästemeeskond õppusel koos otsingukoertega.

Eesti päästemeeskonna peamine eesmärk on valmisoleku tagamine rahvusvahelistel pääste- ja humanitaarabioperatsioonidel osalemiseks.

Meeskonna isikkoosseisu reservi kuuluvad päästeameti, Väike-Maarja päästekooli, sõjaväestatud päästeüksuste, maakondade päästeteenistuste, Tallinna tuletõrje- ja päästeameti ning erinevate meditsiiniasutuste töötajad.

21.5.04

Türil on Lillelaat

Türil toimub tänasest pühapäevani 27. Lillelaat ja 12. Tehnika- ja Ehitusnäitus.

Kaupa pakuvad 500 müüjat, korraldaja Ülo Russak ütles, et ootab kolme päeva jooksul laadale umbes 30 000 külastajat.

Kolme päeva vältel saab soetada istikuid ja aiakaupa, tutvuda põllumajandustehnikaga, uurida merekaarteid ja autofirmade selle kevade pakkumisi, laval esinevad ansamblid ning inimesed, kes kandideerivad Europarlamenti.

Lillelaada ajal ootavad külalisi linna muuseumid ja kirik, näituseid saab vaadata ka Jaama tänaval veetornis ja kesklinnas jubitelgis.

Telgis on kolmel päeval ka kultuuriprogramm – esinevad ansamblid Pasadena ning Kahur ja Roos, homme on Vardo Rohtmetsa videodisko ja pühapäeval Järvamaa ja Tapa puhkpilliorkestrite kontsert.

Lillelaada puhul on välja antud laada erileht, mis hõlbustab linnas ja laadal orienteerumist.


Julgestuspolitsei võitis täna Vodjal peetud laskmisvõistluse

Täna Vodjal peetud Eesti Politsei meistrivõistluse teenistuspüstolist laskmises võitis Julgestuspolitsei I võistkond.

Paremuselt teine oli selle aasta meistrivõistlustel Põhja Politseiprefektuuri I ja kolmas Põhja prefektuuri teine võistkond.

Paide jaoskonna II meeskond sai kirja 21. tulemuse, Paide I jäi eelviimaseks.

Individuaalarvestuses oli meestest täpseim Ants Kalev Politseiametist, teine Mihhail Vassiljev Põhja prefektuurist ja kolmas Risto Kasemäe Politseiametist.

Paide politsei pressiesindaja Jan Aasma rääkis raadiole, et Järvamaa politseinikest oli Priit Paali tulemus pingereas 16., Janek T�eljadinovi oma 24. ja Raivo Tähis lasi 65. koha väärilise punktihulga.

Parim naislaskur Marili Tammiste Sisekaitseakadeemiast, teine Viktoria Otlot Põhja prefektuurist ja kolmas Triin Tähtla Rapla politseijaoskonnast.

Kokku osales 96 politseinikku, tulistati 25 meetri kauguselt, iga võistleja tegi 20 võistluslasku.

Eelmisel aastal oli kokkuvõttes parim tulemus Politseiameti võistkonnal, täpseim laskur oli Kalle Järvekülg Politseiametist.

Eesti Politsei laskmise meistrivõistlusi on peetud alates aastast 1994., Vodjal on need toimunud viimased kaheksa aastat.

Laupa lähedal toimunud liiklusõnnetuses sai kaks inimest viga

Täna kell 12.41 sai Häirekeskus teate liiklusõnnetusest Pärnu-Rakvere teel Laupalt 1,5 kilomeetrit Jändja pool.

Sõiduauto Ford Sierra oli sõitnud teelt välja kraavi, autos olnud kaks inimest said viga ja kiirabi tõi nad Paidesse Järvamaa Haiglasse.

Päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Margo Tammepõld rääkis, et esialgse info kohaselt juhtus õnnetus, kui Pärnu suunas liikunud Ford riivas möödasõidul piimaveokit ja paiskus pärast kokkupõrget kraavi.

Tammepõllu sõnul olid autos olnud inimesed teadvusel, kui raskelt nad viga said ei osanud operatiivkorrapidaja öelda.


Politseinikud selgitavad Vodjal selle aasta meistri laskmises

Vodjal on täna Eesti Politsei meistrivõistlused teenistuspüstolist laskmises. 96 politseinikku Julgestuspolitseist, Keskkriminaalpolitseist, Politseiametist, Politseikoolist, Sisekaitseakadeemiast ja Eesti politseijaoskondadest tulistavad 25 meetri kauguselt 20 võistluslasku.

Peetakse individuaalset ja võistkondlikku arvestust, eraldi loetakse ka Makarov-püstoliga laskurite punkte.

Võistluse avas Paide politsei ülemkomissar Priit Suve, Järvamaa kahte võistkonda kuuluvad Janek T�eljadinov, Kalev Orgvee, Kristi Jasson, Jaanus Kons, Priit Paal ja Toomas Nerep.

Eelmisel aastal oli kokkuvõttes parim tulemus Politseiameti võistkonnal, täpseim laskur oli Kalle Järvekülg. Paide politsei esimene võistkond saavutas mullu 20. koha. Meistrivõistlusi on Vodjal peetud alates aastast 1997.

20.5.04

Täna ilmus taas Türi Uudislehe paberväljaanne

Lehe toimetaja Marek Sillat rääkis raadiole, et plaanib edaspidi lehte välja anda üks kord kuus, varem ilmus Türi Uudisleht kord nädalas. Millal järgmine number trükivalgust näeb, ei osanud Sillat täna Kuma uudistele rääkida.

Nädalaleht lõpetas ilmumise selle aasta jaanuaris, toonane väljaandja Arvo Saad põhjendas lehe sulgemist rahanappusega.

Tänase lehe on kokku pannud Marek Sillat ja Fredy Fandsberg. Arvo Saad enam toimetusse ei kuulu.

Uudisleht alustas läinud aasta aprillis internetiväljaandena, esimene lehenumber tuli trükikojast 12. juunil. Lehe toimetajad seadsid toona Uudislehele eesmärgi olla ühiskonna valvekoer.

Tänases numbris on Keskerakonna seisukoht ampritasu küsimuses, Pensionäride Erakonna soovitus Europarlamendi saadiku valimiseks, Lillelaada ajakava ja linnavalitsuse nädalakava, politseiteateid ning jutt Türi Konsumi sünnipäevast.

Kareda asutab valdade muuseumi sihtasutuse

Kareda volikogu otsustab täna valdade muuseumi sihtasutuse asutamise.

Vallavanem Ülo Ansbergi sõnul on sihtasutust vaja, et muuseumi asju paremini korraldada. Vallal on plaan projektide kaudu kasutada muuseumi rajamisel ka Euroopa Liidu fondide tuge.

Kareda vallal on vana vallamaja hoone, mis on Ansbergi hinnangul muuseumile sobiv paik. Majas on säilinud ruumipaigutus ja ka kartser.

Ansbergi sõnul on muuseumiks ainest piisavalt. Eesti vallad on üle elanud mitmeid riigikordi ja reforme, mida on plaanis huvilistele meenutada. Ka on säilinud endistel aegadel vallamajades tarvitatud asju, mida muuseumis näidata.

Ülo Ansberg peab täna tõenäoliseks, et muuseum avab huvilistele uksed aastal 2006.


Järvamaa aineolümpiaadide võitjatest enam kui pooled on noormehed

Järvamaa koolide poolsada aineolümpiaadide võitjat kogunes neljapäeval Roosna-Alliku mõisas, et võtta maavanem Tähve Mildilt ja haridusjuht Vahur Salomilt vastu tänukirjad.

Kokku osales vastuvõtule 47 last, kes on võitnud 51 maakondlikku olümpiaadi, õpetajaid ja juhendajaid oli tänusaajate hulgas 37.

Maavalitsuse haridusosakonna peainspektori Janne Vingi sõnul oli lõppev õppeaasta täis positiivseid üllatusi. Nii näiteks olid enam kui pooled aineolümpiaadide võitjatest noormehed ning väga edukalt esinesid sel aastal paljud põhikoolide õpilased.

Poolesajast noorest kolm on mitme olümpiaadi võitjad - Paide Ühisgümnaasiumi õpilane Andres Piibeleht võitis muusika ja keemia alal, tema koolivend Ott Luuk sai võidud inglise keele, keemia ja bioloogia ainetes. Aravete Keskkooli õpilane Tarmo Puolokainen võitis nii keemia kui ka geograafia olümpiaadid.

Parimatest koolidest nimetas Vink Paide Ühisgümnaasiumi, Türi Gümnaasiumi ja Majandusgümnaasiumi ning ka Albu, Jäneda, Koigi, Laupa, Lehtse, Roosna-Alliku ja Väätsa Põhikoolid.

Tänasel pidulikul vastuvõtul tutvuti Roosna - Alliku mõisa ajalooga, Tähve Milt ja Vahur Salom andsid lastele tänukaardid ja -raamatud, söödi mõisa torti ja tehti ühispilt. Ka esines lastele muusikaolümpiaadi võitja ja vabariiklikul olümpiaadil teise koha saavutanud Kert Põder.

Maakonnaliinide kuupileti hind kasvab juunist poole võrra

Järva maakonnaliinide kuupiletiga sõitjaid ootab juunis 50 –protsendiline hinnatõus. Praegu maksab kuupilet 100 krooni, maavanemale heakskiidu saamiseks esitatud hinnakirjas on uus hind 150 krooni. Kuupileti hinnatõusuks teeb see 50 –protsenti.

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse juht Harri Lepamets rääkis raadiole, et vaatamata hinnatõusule on kuupilet igapäevasele reisijale kõige soodsam. Lepametsa sõnul müüakse Järvamaal keskmiselt 400 kuupiletit kuus.

Viimati tõsteti kuupileti hinda 2000. aastal - 40-lt kroonilt 100-le. Hinna kasv oli siis kolm korda suurem, kui sel aastal - 150 protsenti.

Järvamaa Ühistranspordi Keskus plaanib lisaks kuupiletile tõsta 10 protsenti sõidukilomeetri ja 20 protsenti pileti miinimumhinda.

Lepamets põhjendas hinna tõstmise vajadust kütuse kallinemisega. Järvamaa liine teenindavad bussiettevõtted - Assotrans, Atko Grupp ja Tapa Autobussipark on Lepametsa sõnul küsinud ka suuremat hinnatõusu, et maksta bussijuhtidele rohkem palka. Lepametsa sõnul ei oleks suurem hinnatõus praegu sõitjatele vastuvõetav.

Uued hinnad hakkavad kehtima juunist, sõidutasud Järvamaa ühistranspordis kasvasid viimati aastal 2000.

Laupäeval on Saunametsas meistrivõistlused spinninguga kalapüügis

Järvamaa Kalastajate Klubi korraldab laupäeval Türi vallas Saunametsas Järvamaa meistrivõistlused spinninguga kalapüügis.

Eelregistreerimine algab kell kolmveerand kuus, võistluspüük kestab kella kuuest üheksani. Igal võistlejal peab näidata olema kalastuskaart.

Pärnu jõest püütakse vähemalt 40 sentimeetri pikkuseid hauge ja vähemalt 32 sentimeetri pikkuseid forelle. Ahvenate püüdmisel piirangut pole.

Meistrikarikas antakse suurima kala püüdjale. Eraldi auhinnad on täiskasvanutele ja noortele.

Meelis Murumets kalastajate klubist rääkis Kuma uudistele, et eelmisel aastal oli osalejaid 35, meistrikarika andis mullu poolteist kilo kaalunud haug.


Kilplaste eluga on viimastel päevadel tutvunud sadu koolilapsi

Kareda vallas asuv Kilplala küla kogub populaarsust, tänu Tallinna turismifirmaga sõlmitud leppele on viimasel nelja päeval kilplaste eluga tutvunud sadu nii pealinna kui selle lähiümbruse lapsi.

Projekti ühe eestvedaja Helena Siiroja sõnul on ka täna üle poolesaja lapse kilplaste eluga tutvumas, uute gruppidega on broneeritud kõik päevad kuni juunikuu alguseni.

Kilplalas räägitakse muistendeid, võisteldakse erinevatel kilplasaladel, näiteks munagolfis, harjutatakse kepphobuste maailmameistrivõistlusteks ja visatakse täpsust. Räägitakse soolakasvatamisest, värvitakse tasse, tehakse vildist mune ning vaadatakse näidendit, kuidas kilplasnaised munadega turul käisid. Ka on olemas tõeline kilplaste puu, mis ei kasva mitte otse üles vaid küljele ja mille suured oksad võimaldavad lastel ronimist harjutada.

Kõige muu sisse mahub kilplasvorsti mõõtmine. Legendi kohaselt olid kilplased keetnud pika vorsti ning seda siis ümber oma peade mõõtnud. Lastele päheproovimiseks on olemas ühe kilplase peamõõduga vorstijupp.

Siiroja lisas, et kilplaseks ei sünnita vaid saadakse ja selleks on palju tahtmist vaja. Kilplaseks saamisel laudlakse kilplase laulu ja loetakse kilplase vannet.

Kilplala on huvilistele igapäevaselt avatud, kuid giiditeenuse ja kõigi atraktsioonide saamiseks soovitavad projekti eestvedajad eelnevalt registreerida.

Vanapaberikampaania võitis Põltsamaa Ühisgümnaasium

Aprillis alanud Väätsa Prügila vanapaberikampaania lõppeb neljapäeval Türi Kolled˛is, kampaania peaauhinna saab Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Väätsa Prügila tegevjuhi Aivar Lõhmuse teatel kogusid Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilased kokku üle 36 tonni vanapaberit. Järvamaa koolidest oli parim Koeru Keskkool, kes andis prügilale üle 13 tonni paberit. Koerule järgneb 11 tonniga Paide Gümnaasium ning veidi alla kümne tonni vanapaberit kogusid Türi Gümnaasium, Lehtse Põhikool ja Paide Ühisgümnaasium.

Vanapaberikampaania pidulik lõpetamine algas kell 15 Tartu Ülikooli Türi Kolled˛is, kus tänatakse kõiki osalejaid ja premeeritakse parimaid.

Väätsa Prügila vanapaberikampaania algas aprillis ning kokku andsid koolid Väätsa Prügilale 115 tonni vanapaberit.

Jõgeva Ehitus alustas Koeru arstide uute tööruumide korrastamist

Koeru Arstikeskus kolib uutesse ruumidesse. Jõgeva Ehitus alustas Paide teel asuva valge maja esimesel korrusel ruumide korrastamist eelmisel nädalal.

Vallavanema Jaago Kuriksi sõnul teeb ettevõte ruumid korda miljoni krooni eest. Doktorid Riina Lääne ja Karin Sokman saavad ruumid patsientide vastuvõtuks, läbivaatamiseks ja protseduuride tegemiseks. Korrastustöö käigus lammutatakse vaheseinu, paigaldatakse ventilatsioon ja antakse ruumile värske väljanägemine. Koeru arstikeskus saab Kuriksi sõnul korda juuni lõpuks.

Vallavanem rääkis Kuma uudistele, et tohtrid kolivad esimesele korrusele, kuna teisele korrusele oli puuetega inimestel ja eakatel raske minna.

Seni esimesel korrusel olnud teabekeskus, ilusalong ja teised ettevõtted kolivad Kuriksi sõnul nüüd teisele korrusele, arstikeskuse endistesse ruumidesse.

Vallajuhid kaalusid ruumide korrastamise rahastamist enam kui aasta, arstid miljonikroonises investeeringus ei osale. Kuriksi sõnul peavad tohtrid hakkama uute ruumide eest renti maksma, seni kasutasid nad ruume tasuta.


Linnapea lubab paidelastele tasuta raadiointernetti ka tulevikus

Paide linnapea Indrek Kivimäe kinnitas täna pärast kohtumist linnas traadita internetiühendust pakkuva firma Vemis juhi Uku Kuudiga, et linlased saavad raadiointernetti tasuta kasutada ka tulevikus.

Vemis teatab ka täna oma kodulehel, et plaanib juunist hakata Paides ühenduse kasutajatelt tasu küsima, kuna linn ei ole kokkulepitud dotatsiooni maksnud. Uku Kuut ütles Kuma uudistele, et teade avaldati linnavalitsuse hoiatamiseks.

Uku Kuut kinnitas ka täna, et ettevõttel on linna vastu rahaline nõue, mille suurust Kuut ei avalda. Kuut rääkis, et Vemis võtab teate tasu küsimise kohta ajutiselt kodulehelt maha ja ootab linnalt dotatsiooni maksmist.

Kuut ja Kivimäe ütlesid pärast kohtumist, et linnavalitsuse ja Vemise kaubamärki haldava osaühingu TRL Group vahel sõlmitud leping on vaja üle vaadata. Mida dokumendis muuta tahetakse, ei rääkinud Kuma raadiole ei Kuut ega Kivimäe. Kuut ja Kivimäe kohtuvad leppe arutamiseks juuni alguseks.

Eile ütles Kivimäe, et linn pole Vemisele makstud, kuna ettevõte ei suuda tagada stabiilset ühendust ega täida lepinguga võetud kohustust.

Uku Kuut ütles, et linn pole Vemisele teatanud riketest või häiretest, mida võiks nimetada lepperikkumiseks.

Vemisel on Paides kaheksa tugijaamaga leviala, mis projekteeritud 100 kasutaja tarvis. Täna on võrk üle koormatud, kuna ühendusi on välja jagatud 350.

Kuudi sõnul pole Vemis hetkel huvitatud täiendava ressursi loomisest, kuna ettevõte pole internetiühenduse pakkumise eest tasu saanud.


Kümmekond inimest sai õiguse turistidele Kevadpealinna tutvustada

Kevadpealinnas said 11 inimest kätte giiditunnistuse, et neil on õigus turistidele Türi linna tutvustada.

Türi Muuseumi juhi Carmen Raudsepa sõnul polnud Türi linnas seni atesteeritud giide, kes oleksid aktiivselt tegelenud külastajatele Kevadpealinna tutvustamisega. Sellest lähtuvalt otsustasid linnavalitsus ja muuseum korraldada koolituse, mille käigus jagasid lektorid - Edith Ruisu, Tiiu Saarist, Leo Rehela ja Juhan Sihver - osavõtjatele teadmisi giiditööst.

Koolituse lõppedes tuli giididel teha kirjalik ja suuline eksam, mille tulemusel said giiditunnistused Helve Huttunen, Helma Kaarjas, Triin Kaasiku, Kaie Karu, Katrin Soomets, Mariliis Miil, Siiri Miir, Taimi Punapart, Jaana Ruusmann, Triin Veskimäe ja Asta Viigipuu.

Giididele väljastatud tunnistused võimaldavad külastajatele lisaks Türi linnale tutvustada ka Särevere ja Türi - Alliku piirkonda. Giiditeenust saab alates juunikuust tellida muuseumis asuvast Türi Turismiinfopunktist.

19.5.04

Paide võimuparteid moodustasid koalitsioonileppekomisjoni

Paide võimuparteid moodustasid koalitsioonileppekomisjoni. Peamine leppe ülevaatamise põhjus on see, et dokumendis on muutmata linnapea nimi.

Komisjon koostab kas kehtiva koalitsioonileppele lisa, uute linnajuhtide nimedega, või leppe uue versiooni, kus kohad on jagatud lihtsalt erakondadele, ilma nimedeta.

Koalitsioonileppe komisjoni kuuluvad keskerakondlased Aivo Toomistu, Peeter Saldre ja Kersti Laastau, Reformierakonda esindavad Eiki Ilves, Indrek Kivimäe ja Vilina Hange.

Keskerakonna ja Reformierakonna esindajate eilsel kohtumisel kinnitasid pooled valmisolekut jätkata ühtses koalitsioonis vähemalt järgmise aasta sügiseni.

Ühistranspordikeskus soovib tõsta bussipiletite hinda

Järvamaa Ühistranspordi Keskuse juhatus otsustas teha ettepaneku tõsta avaliku liiniveo sõidukilomeetri kõrgeimaks tariifiks Järvamaal 66 senti ning pileti miinimumhinnaks 6 krooni. Hinnatõusu peab kinnitama Järva maavanem.

Nagu selgitas keskuse juht Harri Lepamets, on põhjus kütuseaktsiisi tõus ja kütuse kallinemine.

Senine sõidukilomeetri tariif 60 senti ning miinimumpileti hind 5 krooni on kehtinud Järvamaal alates 2000. aasta detsembrist.

Juhatus tegi maavanemale ettepaneku kehtestada alates juunist tariifiks 66 senti ning pileti miinimumhinnaks 6 krooni.

Paides internetiühendust pakkuv firma küsib teenuse eest tasu

Paides traadita internetiühendust pakkuv firma Vemis teatab, et plaanib alates juunist hakata teenuse tarbijatelt tasu küsima.

Vemise teadaande kohaselt ei täida linnavalitsus Vemise kaubamärki haldava osaühinguga TRL Group sõlmitud käsunduslepingut ega doteeri Paides traadita interneti pakkumist.

Vemise juht Uku Kuut ütles Kuma uudistele, et teade on hoiatus linnavalitsusele, mis pole maksnud ettevõttele lubatud dotatsiooni.

Linnapea Indrek Kivimäe sõnul pole Vemisele makstud, kuna ettevõte ei suuda tagada stabiilset ühendust ega täida seega lepinguga võetud kohustust.

Samas ütleb Vemise juht Uku Kuut, et linn pole teatanud riketest või häiretest, mida võiks nimetada lepperikkumiseks.

Vemis lõpetas Paides suurema andmemahuga tasulised lepingud, kuna esialgu kavandatust suurem kasutajate hulk piirab võimalust tagada kindel ühendus.

Uku Kuut rääkis, et kaheksa tugijaamaga leviala on projekteeritud 100 kasutaja tarvis, täna on ühendusi välja jagatud 350.

Mastid on Raekoja katusel, Pärnuväljal, Vallitornis, Ruubassaare teel, Ristiku, Soo, Tööstuse, Suur-Aia ja Kevade tänaval. Kuudi sõnul on märkimisväärselt suur koormus elurajoonide tugijaamades.

Samas pole Vemis Kuudi sõnul huvitatud täiendava ressursi loomisest kui keegi selle eest ei maksa. Vemis alustas Paides ülelinnalise traadita andmesidevõrgu testimist läinud aasta suvel, seni pole firma tasuta interneti pakkumisest teeninud sentigi.

Vemise juht Uku Kuut kohtub homme linnapea Indrek Kivimäega, et Paide traadita interneti tulevikku arutada.

Türi rotariklubil on külas viis mehhiklast

Türi klubi president Paul Poopuu ütles Kuma uudistele, et külalised saabusid noorte aktiivsete rotarite vahetusprogrammi kaudu.

Mehhiko keskosast Acapulco kandist pärit neljale mehele ja ühele naisele (Paolo da Silva, Luis Miguel Abascal, Adolfo Kraft, Luis Miguel Manuel Perez Arce Gonzįles, Maria Fernanda Sįnchez Sacia) näidatakse nädala vältel Järvamaad ja Eestimaa teisi paiku.

Eile tutvuti Türi ja Paide linnaga, täna on tutvumiskäigud Türi haridusasutustesse, Väätsa prügilasse, Imavere Saeveskisse, Oisu mööblitööstusesse. Külalised tutvuvad ka Eesti elektrivõrguga, samuti maksu- ja tööhõiveametiga.

Homme korraldatakse Mehhiko rotaritele külaskäik Riigikogusse, nädalavahetusel tehakse tutvust ka Türi Lillelaadaga ning osaletakse peoõhtul jubitelgis.

Eestisse tulid nad nädalaks, kokku kestab nende Euroopa-visiit neli nädalat. Paul Poopuu sõnul on külaskäigu eesmärk koguda muljeid Eestimaalt ja tutvuda siinsete ettevõtete, asutuste ja elukorraldusega.

Tuleval nädalal jätkavad viis mehhiklast oma tutvumiskäiku Euroopasse Soome rotarite juures.

Linnavalitsus soovitab Oksmaa etteastest loobuda

Türi linnavalitsus soovitab Kevadpealinna töögrupil loobuda Arnold Oksmaa kutsumisest Türi Lillelaada jubitelki.

Sel reedel, laupäeval ja pühapäeval esinevad raudtee ääres jubitelgis ansamblid Pasadena ning Kahur ja Roos, laupäeval on Vardo Rohtmetsa videodisko ja pühapäeval
Järvamaa ja Tapa puhkpilliorkestrite kontsert. Laupäevasele diskole oli üllatusesinejana plaanitud ka Arnold Oksmaa.

Türi linnapea Kaia Iva kinnitas Kuma uudistele, et linnavalitsuse seisukoht pole korraldajatele kohustuslik. Samas leiab linnavalitsus, et igale artistile on sobilikud esinemised, popptäht Arnold Oksmaa sobib Iva sõnul paremini kusagile mujale kui kevadpealinna jubitelki.

Kevadpealinna töörühma juht Ülle Välimäe ütles, et Oksmaale pole täna veel lõplikult ära öeldud, samas pole temaga ka lepingut sõlmitud.

Kuma avas täna Türil fotopoe

Aktsiaselts Kuma avas täna Türil Paide tänaval fotopoe. Kauplus töötab kesklinna bussipeatuse juures, kolmekordse kollase kivimaja esimesel korrusel.

Kuma pakub Türi poes fototeenuseid filmi ilmutamisest fotograafi tellimiseni. Stuudios saab teha dokumendifotosid ja perepilte.

Kauplus töötab Türi vallavalitsuse endistes ruumides, poe sajast ruutmeetrist põrandapinnast pool on kaupluseruum. Uues fotopoes teenindab kliente neli müüjat.

Avamisnädalal on Kuma Foto Türi kaupluses filmiilmutus tasuta. Poe ees saab täna vaadata ka Paide �koda Ralli reklaamautot.


18.5.04

Jaanus Marrandi ja Sven Mikser lahkuvad Keskerakonnast

Vaatamata Keskerakonna Paide osakonna pöördumisele erakonna juhatusele arvatakse Jaanus Marrandi ja Sven Mikser teisipäeva õhtul Keskerakonnast välja.

Keskerakonna peasekretär Kadri Must ütles erakonna põhikirjale toetudes, et Mikseri ja Marrandi parlamendifraktsioonist lahkumine toob kaasa automaatse erakonnast välja arvamise. Seega ei ole juhatusel võimalik hinnata muid täiendavaid asjaolusid, vaid juhatus registreerib tänasel koosolekul Marrandi ja Mikseri lahkumise erakonnast.

Musta teatel on põhikirja viidatud sätte sisust ja tähendusest teadlikud kõik fraktsioonist lahkunud Riigikogu liikmed, mistõttu saab nende erakonnast lahkumist lugeda teadlikuks ja tahtlikuks sammuks.

Keskerakonna Paide osakond esitas pühapäeval toimunud üldkoosolekul erakonna juhatusele pöördumise ettepanekuga erakonnast mitte välja arvata riigikoguliikmeid Sven Mikserit ja Jaanus Marrandit.

Paide osakonna esimees Aivo Toomistu kinnitas Kuma raadiole, et Mikseri ja Marrandi erakonnast mitte välja heitmine on võimatu, sest sellega rikuks erakonna juhatus põhikirja. Toomistu selgitusel on põhikirjas punkt, mis ütleb, et kui erakonna liige astub erakonna parlamendifraktsioonist välja, siis peab ta ka erakonnast lahkuma. Toomistu sõnul kinnitas sama ka pühapäeval Keskerakonna Paide osakonna üldkoosolekul viibinud erakonna aseesimees Enn Eesmaa.

17.5.04

Aivo Toomistu hakkab juhtima Keskerakonna Paide osakonda ja nõustama Tallinna linnavolikogu

Paide linnavolikogu liikmest Aivo Toomistust sai Keskerakonna Paide osakonna juht ja Tallinna linnavolikogu nõunik.

Toomistu enda sõnul töötab ta alates möödunud esmaspäevast Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunikuna. Erakonna Paide osakonna juhiks valiti ta pühapäeval toimunud osakonna üldkoosolekul.

Keskerakonna Paide osakond valis ka uue kaheksaliikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad Pille Reinsalu, Kersti Laastau, Harry-Meinhard Tänavots, Kersti Sarapuu, Peeter Saldre, Eve Luha ja Toivo Lilium. Osakonna aseesimeheks määrati Kersti Sarapuu.

Erakonna Järvamaa piirkonna juhatuse liikmekandidaatideks esitas Paide osakond Aivo Toomistu, Kersti Sarapuu ja Peeter Saldre.

Kurikaelad jätsid Paides kallihinnalise BMW ratasteta

Paides varastati hinnaliselt maasturilt enam kui 30 000 krooni maksnud rattad, praeguseks on auto rattad omanikule tagastatud.

Politsei pressiesindaja Jan Aasma teatel varastati ööl vastu reedet Paides ööklubi Ekvaator parklas kallihinnaliselt maasturilt BMW X5 ligi 37 000 krooni maksnud neli alumiiniumvelge koos rehvidega.

Vanemkonstaabel Raivo Tähis rääkis Kuma uudistele, et vargad keerasid ööklubi ja vallimäe vahel seisnud maasturil rattad alt ära ning jätsid auto pakkudele seisma. Rattad leiti Paide vallas Tallinna Tartu maantee ääres ühest tühjast majast.

Kuriteos kahtlustatavate olemasolu kohta ei soovi politsei veel kommentaare jagada, kuna varguse üksikasju alles uuritakse.

14.5.04

Paide keskerakondlased valivad uued juhid

Keskerakonna Paide osakonnale üldkoosolek valib sel pühapäeval uue juhatuse, osakonna juhi ja kandidaadi maakonnaorganisatsiooni esimehe kohale.

Paide osakonna praegune juht Mart Mäemets rääkis raadiole, et praegune juhatus otsustas uude juhatusse kandidaatideks seada Peeter Saldre, Valeri Ivanovi, Kai Kimmeli, Pille Reinsalu ja Siiri Roosi. Mäemets seatakse uuesti kandidaadiks osakonna juhi kohale.

Praegune juhatus esitab Kersti Sarapuu osakonna kandidaadiks Järvamaa piirkonna juhi kohale. Paide keskerakondlased saavad kõikidele kohtadele kandidaate esitada ka üldkoosolekul.

Mart Mäemets annab üldkoosolekul ülevaate koalitsioonileppe ellu viidud punktidest ja lähiaja plaanidest.

Mäemets peab erakonna Paide algatustest märkimisväärseks rahvaülikooli ja haridustöötajate ümarlaua töö käivitamist.

Samuti on Keskerakond Mäemetsa sõnul seisnud sünnitoetuse suurendamise ja eakate bussisõidu kompenseerimise eest.

Järgmiste sammudena peab Mäemets olulisteks linna staadioni lõpuni ehitamist ning Paide Gümnaasiumi külge linnavõimla ehitamist.

Keskerakonna Paide osakonnal on praegu 70 liiget. Üldkoosolek toimub sel pühapäeval Paide Slaavi gümnaasiumis.


Vargamäel toimub ametnike talgupäev

Liidu tegevdirektor Krista Nurm rääkis raadiole, et lammutatakse vana aed ja pinke. Kultuurihiies koristatakse metsaalust ja kiigeplatsi.

Selle aasta kultuuripreemiate laureaadid istutasid puud Vargamäe kultuurihiide eelmisel reedel. Tamme panid mulda Rene Viljat, Tiiu Schüts, Georgi Särekanno ja Aino Linnas.

Täna koristavad hiit lisaks maavalitsuse ja omavalitsusliidu ametnikele ka Albu vallavanem Kalju Kertsmik ja Anton Hansen Tammsaare muuseumi juhataja Kersti Kertsmik.


Merko alustas Paidesse Peugeot´ müügisalongi ehitamist

Paidesse kerkib uus autokeskus - Merko Tartu alustas eelmisel nädalal Prääma teel Peugeot´ müügisalongi ehitamist.

Hoone tellis Peugeot´i edasimüüja Paides ja Järvamaal - KLK Auto. Maaletooja Kommest Auto on sõlminud KLK Autoga edasimüügileppe, mille kohaselt müüb Paides ja Järvamaal Peugeot´ mudeleid KLK Auto.

KLK Auto juht Avo Reiska rääkis Kuma uudistele, et müügisalong plaanitakse avada oktoobris. Viie kuuga ehitatakse keskus, kus 6 sõidukit mahutav müügisalong ja ruumid autode hooldamiseks.

900-ruutmeetrise põrandapinnaga keskus läheb Reiska sõnul maksma umbes 8 miljonit krooni. Esimestel kuudel loodetakse müüa vähemalt 6 autot kuus.

Praegu on KLK Autol Peugeot´i autokeskus Pärnus ja hoolduskeskus Virumaal Kardinas.

Peugeot autosid ja kaubikuid müüakse praegu kümnes Eesti keskuses, Paidele kõige lähemal Viljandis ja Rakveres.

Kui Peugeot´ salong oktoobris uksed avab, siis müüakse Paides nelja marki uusi sõidukeid – lisaks Peugeot´ile ka Ladasid, �kodasid ning Mazdasid.


11.5.04

Politsei tabas Paide linnas keset tööpäeva kolm roolijoodikut

Järva ja Pärnu politseinikud korraldasid esmaspäeval Järvamaal reidi eesmärgiga avastada kiiruseületajaid.

Paide politseijaoskonna liikluspolitseiniku Ralf Lahesoo sõnul oli eesmärk kiirusületajaid tabada, kuid reidi käigus võeti kinni ka näiteks kolm roolijoodikut.

Esimene roolijoodikud tabati veidi enne keskpäeva Paide Maksimarketi juures, teine roolijoodik peeti kinni kella poole kahe paiku Paides Suuraia tänaval ning kolmas roolijoodik kümme minutit hiljem Paide kesklinnas. Lahesoo kinnitusel olid kõik kinnipeetud roolijoodikud mehed, kellel mõõdeti kerge joove.

Kiiruseületajaid tabati kokku kaheksa, neist enamus Pärnu Rakvere maanteel, kus juhid ületasid kiirust rohkem kui 21 km/h. Kõige suurem kiiruseületamine avastati Imavere Viljandi maanteel, kus autojuht sõitis viiekümne alas ligemale 90 km/h.

7.5.04

Paide Skoda ralli 2004 eriauhind - sõiduauto Skoda Fabia

Algaval Tallinna Autorallil esitleb aktsiaselts ARX tänavuse Paide ralli eriauhinda - sõiduautot Skoda Fabia. Kuna Paide ralli peasponsor on Skoda maaletooja aktsiaselts ARX kannab tänavune ralli ka Skoda nime.

Eriauhinnana välja pandud Skoda Fabia on värvitud sarnaseks Ralli maailmameistrivõistlustel osalevale Skoda tehaseautole.

Paide ralli omapära seisneb selles, et eriauhind Skoda Fabia ei lähe mitte ralli absoluutsele võitjale, vaid selle auto võitja selgub pärast ralli fini�it, kui kõikide masinaklasside võitjad sõidavad Paide keskväljakul sama auhinnaautoga vigursõitu. Sõidu võitjale antakse uhiuue Fabia võtmed kohapeal kätte.

Värvi peaks võistlusele lisama ka asjaolu, et auto saamise nimel ei võistle mitte ainult piloodid vaid ka kaardilugejad.

10.-11. septembril toimuvat Skoda rallit aitavad lisaks peasponsor aktsiaselts ARX-ile korraldada Paide linn, Epiim, Viking Window, Dunlop, Olympus, Marine Invest, Eurovara, Elektrolux, Valvoline, Roosna - Alliku Pakiauto, Järva Teed, Turgel Grupp ja Assotrans.

Paarsada last annab pühapäeval Eestimaa Südames emadepäeva kontserdi

Pühapäeva keskpäeval kogunevad paljud Järvamaa lapsed Paide Kultuurikeskusesse, et emadepäeval oma emadele esineda.

Kuuendat korda Kultuurikeskuses emadepäeva kontserti korraldava Taimi Ainjärve sõnul astub lavalaudadele üle kahesaja lapse, kes kõik tahavad oma emadele laulda ja tantsida. Lisaks laulmisele ja tantsule on kavas ka näiteks Karateklubi Täht esinemine.

Ainjärve sõnul on igaaastane emadepäeva kontsert välja kasvanud võimlemisklubi traditsioonilisest ettevõtmisest. Seekord on esinejate hulgas nii Paide kui Türi lapsi, kelle juhendajad on Maiu Kerme, Nele Loo, Sirje Grauberg, Sirje Peeduli, Malle Nööp, Tarmo Alt, Andres Siilak, Kerli Graubner, Avelin Kalvik, Anneli Niinep, Anna Sõõrd ja Taimi Ainjärv.

Emadepäeva kontsert on kõigile tasuta ja see algab Paide Kultuurikeskuses pühapäeva keskpäeval.

Paide vallas pussitati noormeest

Neljapäeva pärastlõunal pussitati Paide vallas üht 19aastast noormeest.

Politseiameti pressiesindaja Rein Pärna teatel toimus veretöö kella kahe paiku Pärnu-Paide-Rakvere maantee 96. kilomeetril Paide vallas, kus 24-aastane Indrek pussitas autos 19-aastast Andreid kõhtu.

Pärna sõnul olid autos viibinud mehed Pärnust ja ühel mehel tuvastati ka alkoholijoove.

Mis täpselt autos toimus ja mis põhjusel pussitamine juhtus, on hetkel teadmata ja politseil uurimisel.

Politsei pidas pussitamises kahtlustatava Indreku kinni. Kannatanu Andrei viibib Pärnu haiglas ja taastub operatsioonist.

5.5.04

Täna on Järva maavanema kohale kolm kandidaati – Toomas Tippi, Veljo Tammik ja Üllar Vahtramäe

Riigikantseleisse on tänase seisuga laekunud kolme inimese avaldused kandideerida Järva maavanema kohale. Kandidaadid on Toomas Tippi, Veljo Tammik ja Üllar Vahtramäe.

Maavalitsuse majandusosakonna juhataja Toomas Tippi kinnitas avalduse kirjutamist. Ta on enese sõnul ka Isamaaliidust välja astunud, et olla ametnikuna apoliitiline. Ehkki Tippi tunnistas, et on kunagi kirjutanud avalduse astuda Reformierakonda, pole see täna enam aktuaalne.

Ka Paide abivallavanem Veljo Tammik kinnitas, et kandideerib, kuna on hästi kursis avaliku sektori tööga just omavalitsuste poole pealt ja plaanib tugevdada maavalitsuse ja omavalitsuste sisulist koostööd. Tammik on Res Publica liige.

Kolmas kandidaat maavanema kohale on Reformierakonda kuuluv Järvamaa Arenduskeskuse juht Üllar Vahtramäe. Vahtramäe ütles raadiole, et kandideerib mitmete inimeste palvel ja on kogukonna hüvanguks valmis ka sellesse ametisse asuma.

Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna nõunik Anu Vaabel rääkis raadiole, et komisjon ootab enne kandideerimisavalduste kokkuvõtmist ja läbivaatamist ära ka homse ja ülehomse posti.


Neokommunistlik kunstirühmitus avab Türil väljapaneku

Türi kultuurimajas on tänasest vaadata vana uks ja kipspea, mis on osad neokommunistliku kunstirühmituse väljapanekust. Rühmituse liige Ville Karel Viirelaid rääkis raadiole, et kipspea kaudu tervitab türilasi üks noor kunstnik, kes ise ei saa täna Kevadpealinnas kohal viibida. Uksele on joonistatud pühak ja nukupea, see teos sümboliseerib väljapääsu, või selle otsimist.

Lisaks on vaadata paarkümmend maali ja ka graafikat. Ühel maalil on kunstnik Sorge, kelle olekust on inspireeritud väljapaneku pealkiri "Puhkus Türil". Näituseruumi põrand on kaetud Euroopa Liidu lipuga, Viirelaiu selgituse kohaselt tuuakse nii Euroliit inimesele lähemale.

Peamiselt Academia Grata üliõpilastest koosnev kollektiiv plaanib sel suvel teha ringreisi Eesti maakultuurimajades. Kohalikele pakutakse vaadata kaasaegset Eesti maalikunsti, graafikat, videokunsti ja animatsiooni.

Ühendus on nime saanud üleeelmisel sajandil elanud sotsialistliku realisti – Arkadi Plastovi maali Fa�ist Lendas Üle järgi. Viirelaid rääkis, et just see töö on neokommunistliku kunstirühmituse liikmeid inspireerinud.

Ühendus Fa�ist Lendas Üle püüab valgustada inimeste teed õigluse ja aususe suunas, võidelda pahede vastu ja kanda koidukiirt paremast tulevikust. Viirelaiu sõnul on nende eesmärk ka tuua kaasaegne kunst rahvale lähemale ja innustada noori tegelema visuaalkultuuriga.

Üliõpilaste näitus Türi kultuurimajas avatakse täna kell 5 teemakohase etendusega.

3.5.04

Järvamaa politseinikud tabasid volbriööl pärast pikka tagaajamist varastatud auto

Paide politseinikud tabasid volbriööl korraldatud reidi käigus Tartust varastatud auto.

Politsei pressiesindaja Jan Aasma sõnul andsid patrullpolitseinikud ööl vastu laupäeva kella kahe paiku Imavere külas peatumismärguande sõiduautole Opel Vectra. Sõiduk aeglustas hoo, kuid politseiautoga kohakuti jõudes lisas järsult gaasi, sõites Imavere külast Paia risti suunas.

Tallinn-Tartu maanteel Paia ristis liiklusjärelevalvet teostanud politseinikud andsid autole uuesti peatumismärguande. Ka sellele sõiduki juht ei reageerinud, jätkates kihutamist Tartu poole ning politseinikud asusid põgenevat sõidukit jälitama.

Vanemkonstaabel Meelis Maaslepa sõnul kasvas kiirus maanteel kuni 220 km/h ja kuna tal polnud võimalik sõidukit ohutult peatuma sundida, otsustas ta sellele lihtsalt järele sõita. Politseinikud jälitasid Opelit kuni Puhu ristini Jõgevamaal, kust põgenev sõiduk üritas Tallinn-Tartu maanteelt Jõgeva poole keerata. Ristmikul kaotas põgeneja auto üle kontrolli, kaldus suurel kiirusel ohutusaarele ning õhku paiskudes sõitis maha liiklusmärgi.

Autot jälitanud vanemkonstaabel Meelis Maaslepp ja abipolitseinik Kalmer Anton pidasid samas kinni autot juhtinud 19-aastase Koidu ja autos olnud neli noormeest.

Kontrollimisel selgus, et auto oli neljapäeval Tartu linnast varastatud. Kinnipeetud noormehed ja sõiduk anti üle Lõuna Politseiprefektuuri politseinikele.

Lisaks varastatud autole tabasid politseinikud volbriööl Järvamaal kaks roolijoodikut, kaks juhiloata juhti, kaks ülevaatuseta sõidukit ja ühe alkoholi tarvitanud alaealise.