Kuma uudiste ajaveeb

23.4.04

Linnavalitsus palub politseil uurida lasteabikeskuse juhi vastu esitatud süüdistust

Paide linnavalitsus pöördus politsei palvega uurida ajalehes Järva Teataja Järvamaa Lasteabikeskuse juhi Liia Viksi vastu esitatud süüdistust lapse löömises.

Politseiuurimise algatamist toetab ka Lasteabikeskuse hoolekogu, kuna juhataja vastu kerkinud süüdistuste paikapidavust tuleb objektiivselt kontrollida.

Hoolekogu esimehe Kersti Sarapuu kinnitusel arutati ka võimalust moodustada koolekogu eestvõttel komisjon, mis selgitaks, kas süüdistustel on tõepõhi all. See ei pälvinud aga poolehoidu, kuna komisjoni tööd ohustaks Paide keeruline poliitiline olukord.

Sarapuu hinnangul on politseil tõe selgitamiseks ja õigusliku hinnangu
andmiseks vaieldamatult paremad võimalused ja oskused. Politsei uurimistöö objektiivsus on Sarapuu sõnul aga väljaspool kahtlust.