Kuma uudiste ajaveeb

28.4.04

Koolinoored on Türi Majandusgümnaasiumiga rahul

Türi Majandusgümnaasiumil möödub asutamisest 15. aastat. Tänavusel õppeaastal koolilaste seas toimunud küsitlusest selgub, et noortele meeldib majandusgümnaasiumis õppida.

Kooli psühholoogi Katri Perni selgitusel korraldati rahulolu-uuring 6.-12. klassi õpilaste hulgas. Igast klassist vastasid küsimustele umbes pooled õpilased, kokku 162 last, neist 71 poissi ja 91 tüdrukut.

Küsimustikus uuriti laste hinnanguid erinevatele kooliga seotud faktoritele, näiteks kooli sise- ja väliskeskkonna, tervisega seotud valdkondade, õppekorralduse, huvitegevuse ja kooli kodukorra kohta. Lisaks olid küsimused õpilaste endi kohta: kas neile meeldib koolis käia ja kuivõrd on nad rahul sellega, et käivad Majandusgümnaasiumis. Samas oli õpilastel võimalus kõigi teemade kohta vabalt oma arvamust avaldada.

Kokkuvõttes selgub, et neid lapsi, kellele meeldib koolis käia, on umbes 70% vastanutest. 149st vastajast 130 tunnistas, et on rahul sellega, et käib just Türi Majandusgümnaasiumis.

"Eriti hea meel on tõdeda gümnaasiumiosa tulemusi, kus Majandusgümnaasiumis käimisega on rahul pea 90% uuritavatest, abiturientide seas oli rahulolu aga 100%," rääkis Pern.

Kõige suuremateks valupunktideks on õpilaste arvates remontivajavad WC-d, koolivägivald ja liiga suur õppekoormus. Vastajad ei kiida heaks kaasõpilaste tunnikorra rikkumisi, suitsetamist ning sisekorra eeskirjadest mittekinnipidamist. Samuti sooviti paindlikumat arvutiklassi kasutamisvõimalust ning arsti ja õe paremat kättesaadavust.