Kuma uudiste ajaveeb

26.4.04

Imavere Saeveski säästva metsamajanduse sertifikaadi kehtivus peatati

Üks maailma suurimaid metsade sertifitseerijaid SmartWood tühistas Imavere Saeveski tunnistuse selle kohta, et metsade majandamisel ja puidutoodete valmistamisel on järgitud keskkonnakaitsenõudeid.

Roheline Värav kirjutas, et sertifitseerija avastas auditi käigus, et Imavere Saeveski on alates mullu septembrist müünud ja markeerinud oma tooteid FSC (Forest Stewardship Council - Ülemaailme Metsanduse Nõukogu) sertifikaadiga, ilma, et oleks samal ajal täitnud selle nõudeid. Nii ei suutnud ettevõte tõestada, et sel ajavahemikul müüdud puidutooted oleksid pärinenud sertifitseeritud metsast.

Seetõttu keelas SmartWood Imavere Saeveskil alates aprilli algusesti FSC tähisega toodete müümise. Keeld kestab seni, kuni saeveski on uuesti sisse seadnud FSC nõudmistele vastava järelvalveketi.

Saeveski omanik Stora Enso Timber teatas, et olukorra tekitas siseinfo mitteliikumine. Kuna FSC sertifitseeritud palkide osakaal kogu ettevõtte puiduhankes oli madal, siis otsustas seaveski mullu septembrist ajutiselt mitte kasutada oma FSC sertifikaati.

Ometigi tarniti ühele Prantsuse kliendile mullu septembrist kuni tänavu märtsini ühtekokku 916 m3 FSC tähistusega puidutooteid. Stora Enso Timberi väitel on juba astutud samme kontrollsüsteemi taastamiseks, et oleks taas võimalik kasutada FSC sertifikaati. Hinnanguliselt peaks sertifikaadi taastamine aset leidma selle aasta suvel.

Stora Enso Timberi kogutoodang oli 2003. aastal 5,8 milj m3, millest 35 000 m3 oli FSC sertifikaadiga. FSC sertifikaat on järjest olulisem eksportimisel Lääne-Euroopa turule, kus tarbijad tahavad olla kindlad, et nende ostetud puidutooted ei pärine keskkonnavaenulikult majandatud metsadest.

Oma metsas looduse tasakaalu arvestav metsaomanik saab taotleda metsale säästva metsamajanduse sertifikaati. Sellist FSC nimelist sertifikaati väljastab Ülemaailme Metsanduse Nõukogu (FSC). Sertifikaat väljastatakse rangeid igale riigile kohandatud kriteeriume järgides ja nendest kinnipidamist kontrollitakse igal aastal. FSC sertifikaat on ainus ülemaailmne sertifikaat, mida tunnustavad suured keskkonnaorganisatsioonid Greenpeace ja Maailma Looduse Fond (WWF).

Kui paberitehas kasutab paberi tootmiseks FSCga sertifitseeritud puitu, saab ta taotleda ka oma paberile vastvat sertifikaati. Selleks peab paberitehas looma süsteemi, mis välistab FSC puidu segunemise tundmatu päritolu puiduga. Seega on FSC sertifikaat tagatiseks, et paberi tootmiseks kasutatud puit pole varutud seadusi ega metsa ökosüsteemi kahjustades. Sellist paberit toodavad täna Taani, Rootsi ja teiste riikide tehased.