Kuma uudiste ajaveeb

11.3.04

Ränga võlakoormaga Võhma linn plaanib teha naabervaldadele ettepaneku ühinemisläbirääkimisteks

Aastaeelarvest suurema võlakoormaga Võhma linn plaanib teha Imavere, Kabala ja Kõo vallale ettepaneku alustada ühinemisläbirääkimisi.

Võhmal on maksta 20 miljoni krooni suurune laen, kusjuures linna selle aasta eelarve on 15 miljonit. Linn laenas 1995. aastal Euroopa Rekonstruktsioonipangalt katlamaja, soojatorustiku ja korruselamute soojasõlmede ehitamiseks 8,4 miljonit krooni riigi garantiiga laenu. Kuue ja poole protsendiline intress kasvatab laenukohustust veel 12 miljoni krooni võrra. Omal ajal möödapääsmatuna võetud võlga tuleb maksta aastani 2017.

Võhma ei kavanda selleks aastaks ühtki suuremat ehitust või remonti, sest sel aastal tuleb laenu teenindamiseks maksta 700 000 krooni.

Linnapea Ants Pärna on tunnistanud, et omal ajal võetud võlg raskendab oluliselt liitumisläbirääkimisi.

Neljapäeval ütles Pärna Kuma uudistele, et loodab omavalitsuse võlakoormat vähendada.

Valitsusse peaks lähiajal jõudma Kohalike Omavalitsuste Ühinemise Soodustamise Seadus, mille eelnõu näeb liitujatele ette võimaluse läbi rääkida omavalitsuste võlgade üle.

"Võhma küttevõla intressiosa on 12 miljonit krooni, selles osas peab Võhma läbirääkimist võimalikuks. Ülejäänud 8 miljonit peavad siiski tagasi maksma Võhma soojatarbijad," nentis linnapea.

Imavere, Kabala, Kõo ja Võhma ühinemisarutelul kaasa löönud vaatleja, Rapla ühinenud omavalitsuse volikogu esimees Jüri Võigemast ütles Kuma uudistele, et Võhma võlakoorma vähendamiseks on võimalused olemas. Ka näeb tema nelja omavalitsuse ühinemisel perspektiivi, ühinemisel tekkiv omavalitsus oleks tema hinnangul elujõuline ka 10 aasta pärast.

Nelja omavalitsuse elanike arv on kokku üle viie tuhande, eelarvete maht on kokku 40 miljonit krooni ja territoorium 500 ruutkilomeetrit.

Võhma volikogu arutab ühinemisettepaneku tegemist järgmise nädala neljapäeval, Imavere, Kabala ja Kõo peavad ettepaneku vastu võtma või tagasi lükkama ühe kuu jooksul.