Kuma uudiste ajaveeb

30.3.04

Maavalitsus tahab järgmise aasta riiklike investeeringute raha Kareda kultuuri- ja spordikeskuse asemel Kabala kultuurimajale anda

Maavalitsus soovib 2005. aasta riiklike hariduse ja kultuuri investeeringute pingereas vahetada Kareda kultuuri- ja spordikeskuse Kabala kultuurimaja vastu. Süda- ja Ida-Järvamaa omavalitsused esitasid Kareda toetamiseks maavalitsusele ja ministeeriumile arupärimise.

Nagu selgitas maakonna haridus- ja kultuurijuht Vahur Salom Kuma uudistele, ulatub probleemi algus eelmise aasta investeeringute jaotusesse.

"Kui eelmisel aastal oleks Paide ja Türi staadionid saanud lubatud investeeringud, siis poleks järgmise aasta rahade jaotuses mingeid probleeme. Paraku jäid staadionid ka järgmise aasta jaotusesse esimesteks," märkis Salom.

Maavalitsus järgis pingerea ümberjagamisel põhimõtteid, et pingerea kolmas taotlus oleks kultuuriobjektile ning maakonnale eraldatav summa täiel määral kaetud saaks. Salomi sõnul eraldatakse Järvamaale ligikaudu viis miljonit krooni. Staadionide summa on kokku 2,4 miljonit ning Kabala kultuurimajale 2,5 miljonit krooni. Kareda kultuuri- ja spordikeskuse investeering on veidi alla miljoni ning seepärast kardetakse, et maakonnal jääb osa rahast saamata.

2003.aastal reastasid omavalitsused ja maavalitsus riiklike investeeringute objektid, kus kahe staadioni kõrval oli tähtsuselt kolmas Kareda kultuuri- ja spordikeskus. Kabala Rahvamaja oli järjestuses üheteistkümnes. Riiklike investeeringute jaotuskava aastateks 2004-2007 näeb ette Kareda kultuuri- ja spordikeskuse rahastamist, Kabala Rahvamaja antud dokumendis käsitletus ei ole.

Koeru, Järva-Jaani, Paide, Koigi, Väätsa, Imavere, Roosna-Alliku ja Kareda vald ning Paide linn esitasid maavanemale ning haridus- ja kultuuriministrile arupärimise, milles soovivad saada vastuseid küsimustele, miks ei ole objektide prioritiseerimisel järgitud omavalitsuste ja maavalitsuse varem väljatöötatud ja kokkulepitud põhimõtteid? Miks ei järgita Riiklike investeeringute jaotuskava aastateks 2004-2007 ja kas maavalitsus kavatseb jaotuskava muuta?

Arupärimisele allakirjutanud omavalitsuste esindajad leiavad, et riiklike investeeringute pingerea muutmiseks on vajalik eelnevalt konsulteerida ka omavalitsustega.