Kuma uudiste ajaveeb

27.2.04

Politsei algatas kriminaalmenetluse Tõnis Kõivu ametiauto kasutamise uurimiseks

Lääne Politseiprefektuuri Paide politseijaoskond alustas reedel kriminaalmenetluse selgitamaks Paide Linnavalitsuse ametiauto Honda HRV kasutamise seaduslikkust linnapea abikaasa poolt.

Politsei pressiesindaja Jan Aasma kinnitas Kuma uudistele, et kriminaalmenetlus alustati ajalehes Järva Teataja ilmunud artiklites esitatud andmete põhjal Karistusseadustiku paragrahvi 289 järgi.

Paragrahv ametiseisundi kuritarvitamine käsitleb ametiisiku poolt ametiseisundi ebaseaduslikku ärakasutamist eesmärgiga tekitada oluline kahju teise isiku seadusega kaitstud õigustele või huvidele või avalikele huvidele. Süüdimõistmisel ootab rikkujat rahatrahv või kuni viie aasta pikkune vangistus.

Reedel küsitles politsei Paide linnavolikogu Res Publica fraktsiooni juhti Tarmo Alti, kes ajalehele ametiauto kasutamist puudutanud artikli kohta infot jagas. Aldi sõnul uuris politsei temalt, mis ajast on Alt kursis, et Marge Kõiv Tõnis Kõivu ametiautoga sõidab ja küsiti kas Alt on seda isiklikult näinud.

Paide linnavolikogu opositsioon esitas Tõnis Kõivule auto kasutamise kohta ka järelpärimise, linnapea pole sellele seni vastanud.

Tõnis Kõiv ütles juhtunut Kuma uudistele kommenteerides, et ei teadnud kriminaalasja alustamisest ning sai sellest teada läbi Kuma raadio.

Maakonna valimiskomisjon toetab Aivo Toomistu naasmist Paide linnavolikokku

Maakonna valimiskomisjon otsustas täna häältega 7 poolt ja kaks vastu rahuldada Aivo Toomistu taotluse tühistada Paide linna valimiskomisjoni eelmise nädala otsus tema volitusi volikogu liikmena enne 2005. aasta oktoobrit mitte taastada.

Komisjon arvestas Aivo Toomistu 2001. aasta novembris kirjutatud volituste peatamise avalduse vaimu, ja leidis, et Aivo Toomistu soovis avaldust kirjutades volikogu tööst eemale jääda Väätsa vallavanema ametis olemise ajaks. Toomistu ise põhjendas täna komisjoni ees, et ta peatas volitused kahe omavalitsuse huvide konflikti vältimiseks. Toomistu märkis avalduses, et soovib peatada volitused Väätsa vallavanemaks olemise ajaks, ehk 2005. aasta oktoobrini.

Paide linna valimiskomisjoni juht Anne Aas rääkis, et valimiskomisjon ei oleks Toomistult kuupäevata avaldust vastu võtnudki ja Toomistu lisas konkreetse kuupäeva komisjoni nõudmisel.

Aas rääkis maakonnakomisjonile, et linna komisjon arvestas Toomistut mitte tagasi lubades ennekõike mehe volituste peatamise avaldusse kirjutatud kuupäeva.

Maakonna valimiskomisjon leidis, et Toomistu tahe oli olla volikogust eemal vallavanemaks olemise ajal, mitte uute valimisteni, ja tal on õigus volikokku tagasi pääseda.

Linna valimiskomisjon peab nüüd Toomistu avalduse volinikuõiguste taastamise kohta üle vaatama.

Toomistu naasmisel volikokku lahkub linnaparlamendist Mart Mäemets. Mäemets ei teadnud täna veel, kas plaanib maakonna valimiskomisjoni otsuse vaidlustamist või mitte.

26.2.04

Paide opositsioon viivitab Tõnis Kõivu umbusaldamisega

Paide linnavolikogu opositsioon viivitab linnapea Tõnis Kõivu umbusaldamisega, tänasel volikogu istungil ootab linnapead taas rida opositsiooni arupärimisi, kuna senistele pole ta korralikult vastanud.

Volikogu Isamaaliidu fraktsiooni juht Kaido Ivask ütles Kuma uudistele, et kuna linnapea pole praeguseks opositsiooni arupärimisele korrektset vastust andnud, siis esitatakse talle istungil veel mitmeid arupärimisi.

Ivask ütleb, et umbusaldus on jätkuvalt päevakorral, kui Kõiv ei anna ammendavaid selgitusi linna arengukava puudumise ja linnapea ametiauto kasutamise kohta viimase abikaasa poolt. Opositsioon uurib ka veehinna tõusu ja lasteabikeskuses toimunud rahavarguse kohta.

Ka on volikogu revisjonikomisjonil selguse saamiseks kavas vaadata üle kahtlusi tekitanud juhtumitega seotud dokumendid. Samuti uurib revisjonikomisjon Ivaski sõnul mitmeid teisi linna tehinguid.

Linnapea Tõnis Kõiv teatas nädal tagasi, et loodab vastata kõigile opositsiooni esitatud küsimustele põhjalikult selle nädala jooksul.

Aivo Toomistu jätkab võitlust koha eest Paide volikogus

Maakonna valimiskomisjon hakkab homme arutama Aivo Toomistu taotlust tühistada Paide linna valimiskomisjoni eelmise nädala otsus tema volitusi volikogu liikmena enne 2005. aasta oktoobrit mitte taastada.

Maakondliku valimiskomisjoni juht Virve Toode ütles Kuma uudistele, et lisaks kümnele komisjoni liikmele on kohale kutsutud ka Toomistu ise ning Paide valimiskomisjoni juht Anne Aas.

Paide linna valimiskomisjon otsustas mitte taastada Aivo Toomistu linnavolikogu liikme volitusi, kuna Toomistu esitas 2002. aasta sügisel Väätsa vallavanemaks saades valimiskomisjonile avalduse, milles palus peatada oma volitused Paide Linnavolikogu liikmena kuni 2005. aasta oktoobrini.

Komisjon viitas kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse paragrahvile, mis sätestab, et volikogu liikme volitused peatuvad avalduses näidatud tähtajaks, ega näe ette, et volikogu liige võib taastada oma volitused enne tema poolt esialgselt esitatud avalduses näidatud tähtaega.

Toomistu soovib volituste taastamist, ta kinnitas Kuma raadiole, et kui maakonna valimiskomisjon Paide valimiskomisjoni otsuse tühistamisest keeldub, siis pöördub ta vabariigi valimiskomisjoni poole.

Türi, Kabala ja Oisu vallavolikogud arutavad Türi linna ühinemisettepanekut

Türi, Kabala ja Oisu vallavolikogud arutavad tänasel istungil Türi linna ühinemisettepanekut, mille Türi linnavolikogu tegi kolmele naabrile jaanuaris.

Seaduse järgi peavad ühinemisettepaneku saanud omavalitsused ühe kuu jooksul otsustama, kas nad algatavad ühinemisprotsessi või mitte.

Mullu detsembris allkirjastasid nelja omavalitsuse juhid ühisavalduse, milles kutsusid Lõuna-Järvamaa elanikke üles toetama omavalitsuste ühinemist suureks ühisomavalitsuseks.

Kabala, Oisu ja Türi vallavolikogu ütlevad oma arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku kohta täna. Omavalitsused plaanivad ühineda 2005. aasta kohalikeks valimisteks.

23.2.04

Paide politsei tabas esmaspäeva hommikul Mäos viis roolijoodikut

Paide politsei korraldas esmaspäeva hommikul kella 6 kuni kella 8.30 Pärnu Rakvere maanteel Mäo Neste tanklast veidi Roosna-Alliku poole reidi "Kõik puhuvad", mille käigus tabati viis roolijoodikut.

Juhtivkonstaabli Veiko Järva sõnul tuvastati viiest kolmel juhil joove ning kahel juhil alkoholi pruukimise jääknähud.

Kokku kontrollisid üheksa korravalvurit kahe ja poole tunniga ligi paarsada sõidukit.

Veiko Järva selgitas Kuma uudistele, et karistustest üksi ei piisa ning roolijoodikute vähendamiseks võiks ka elanikkond oma suhtumist veelgi muuta.

"Inimesed peaks roolijoomarlusse rohkem negatiivsemalt suhtuma", arvab Veiko Järva.

20.2.04

Aivo Toomistu ei pääse Paide volikokku enne 2005. aasta 1. oktoobrit

Paide linna valimiskomisjon otsustas täna mitte taastada Aivo Toomistu linnavolikogu liikme volitusi.

Komisjon põhjendab seda sellega, et Toomistu esitas 2002. aasta sügisel Väätsa vallavanemaks saades valimiskomisjonile avalduse, milles palus peatada oma volitused Paide Linnavolikogu liikmena kuni 2005. aasta oktoobrini.

Komisjon viitab kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse paragrahvile, mis sätestab, et volikogu liikme volitused peatuvad avalduses näidatud tähtajaks, ega näe ette, et volikogu liige võib taastada oma volitused enne tema poolt esialgselt esitatud avalduses näidatud tähtaega.

Komisjon otsustas mitte taastada Toomistu volitusi volikogu liikmena enne 1. oktoobrit aastal 2005. Komisjon toetus Loksal eelmisel aastal toimunud samalaadsele vaidlusele, mis päädis vabariigi valimiskomisjoni otsusega õigusi mitte taastada.

Vabariigi valimiskomisjon ei taastanud Loksal Anatoli Kadatski volitusi, viidates Riigikogu istungi stenogrammile, kus Jaan Pöör ütles Koks -i teisel lugemisel 2001. aasta suvel, et “...kui volikogu liige soovib volikogust ajutiselt lahkuda, siis see kolm kuud on ta määratud ja sellisel juhul ta kirjutab avaldusse täpselt, mitmeks kuuks ta lahkub, kas kolmeks, neljaks või viieks kuuks, ning sellisel juhul on ka asendusliige vastavaks ajaks määratud. Seda aega ei ole sellisel juhul võimalik katkestada, et ei oleks võimalik mängida poliitilisi mänge: täna kirjutan, et lähen kolmeks kuuks ära, aga homme otsustan, et ikka ei lähe ära”.

Paide valimiskomisjon kinnitas täna ka linnavolikogu Isamaaliidu fraktsiooni liikme Toomas Tippi volituste peatamise 2004. aasta detsembrini. Tippi põhjendas volikogu tööst kõrvalejäämist sooviga võtta rohkem aega magistritöö koostamiseks.

19.2.04

Paide volikogu opositsioon pole rahul linnapea vastusega avalikule pöördumisele

Paide linnavolikogu opositsiooniliidrid leiavad, et linnapea Tõnis Kõivu vastused avalikus pöördumises esitatud küsimustele on ebapiisavad. Opositsioon kaalub jätkuvalt ka linnapea umbusaldamist.

Kõiv vastas opositsiooni süüdistusele arengukava puudumise kohta, et linnavalitsus esitas volikogule linna arengukava eelnõu viis kuud tagasi eelmise aasta 13. oktoobril.

Isamaaliidu fraktsiooni juht Kaido Ivask juhtis omakorda tähelepanu sellele, et juba selleks ajaks oli linn kaks nädalat olnud kehtiva arengukavata, kuna eelmine kehtis 1. oktoobrini. Linna arengukava peab enne kinnitamist läbima volikogus kolm lugemist, tõenäoliselt võetakse dokument vastu 26. veebruari istungil, vahetult enne linna selle aasta eelarve vastuvõtmist.

Res Publica fraktsiooni juht Tarmo Alt ja Kaido Ivask ütlesid Kuma uudistele, et Kõiv püüab vastusega veeretada süü tegematajätmistes volinikele.

Volikogu esimees, keskerakondlane Peeter Saldre kinnitas Kuma uudistele, et linnapea vastus kannab kiirustamise märke ning Saldre loodab, et Kõiv täiendab oma selgitusi.

Opositsiooniliidrid Alt ja Ivask ei pea linnapea umbusaldamist eesmärgiks omaette, ent ebapiisavate vastuste tõttu kaalub opositsioon jätkuvalt võimalust algatada Kõivu umbusaldamine.

18.2.04

Täna toimus Järvamaal kolm liiklusõnnetust, viga sai neli inimest ja hukkus üks kits

Täna oli Järvamaal kolm liiklusõnnetust, tõsiseim Tallinna-Tartu teel Ussisoos, kus sai viga kolm inimest. Kella üheteistkümne paiku toimunud õnnetuses sõitis veoauto Scania tagant sisse Opel Omegale, mis omakorda oli pidurdanud vältimaks otsasõitu ees liikunud Mazdale.

Kiirabi viis kõik viis Opelis olnud inimest haiglasse kontrolli, neist kolmel tuvastati kergemad vigastused.

Paide-Türi teel Männaru kurvis oli õnnetus enne kella kümmet hommikul. Sõiduauto Peugeot 206 kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas seal kokku väikekaubikuga Citroén, mis sõitis kokkupõrke tagajärjel teelt välja vastu puud. Selles õnnetuses sai põrutada Peugeoti juht.

Järvamaal oli täna ka kolmas liiklusõnnetus. Keskpäeva paiku jooksis Tapa-Aravete teel enne Ambla risti kits ette sõiduautole Ford Mondeo. Metsloom hukkus kokkupõrkes, inimesed viga ei saanud.

Paides hakkas ilmuma ajaleht “Weissensteini Teated”

Paide ühendus Weissenstein hakkab välja andma teabelehte. “Weissensteini Teated” on mõeldud peamiselt ühenduse liikmetele ja toetajatele, kel puudub ligipääs internetile, kuid kes tahavad olla kursis Paide vanalinnaga seotud uudistega.

Kuueleheküljeline väljaanne avaldab peamiselt Paide ajalooga ning vanalinnaga seotud artikleid, mälestusi, uudiseid ja fotosid. “Teateid” koostatakse koduarvutis ja trükitakse välja tavalisest printerist.

Ühendus Weissenstein asutati 2003. aasta suvel, see koondab inimesi, kes huvitatud Paidet puudutava ajaloolise teabe kogumisest, tutvustamisest ning linna ajalooliste hoonete säilimisest ja restaureerimisest.

Aivo Toomistu tahab tagasi Paide volikokku

Paide linna valimiskomisjon koguneb reedel arutama, kas taastada Aivo Toomistu saadikuvolitused Paide volikogus või mitte.

Toomistu lahkus volikogust 2002. aasta sügisel, kuna ta valiti Väätsa vallavanemaks. 2003. aasta kevadel avaldas Väätsa volikogu talle umbusaldust ja Toomistu vabanes vallavanema ametist.

Paide volikokku ei tahtnud Toomistu kohe tagasi, kuna vajas enda sõnul poliitikast veidi puhkust. Nüüd on tema sõnul järgmiste valimisteni piisavalt vähe aega, et taas poliitikas kaasa lüüa.

Paide valimiskomisjoni juht Anne Aas ütles Kuma uudistele, et valimiskomisjon arutab Toomistu õiguste taastamist reedel. Aasa sõnul pole küsimuses täit selgust, kuna Toomistu peatas Väätsa vallavanemaks saades kirjutatud avalduses oma volinikuõigused aastani 2005.

Toomistu ise ütleb, et peatas volinikuõigused vallavanemaks olemise ajaks, ning on valmis oma õigusi ka kohtus kaitsma. Kui komisjon Toomistu volikokku tagasi lubab, siis peab lahkuma tema asendusliige Mart Mäemets.

Järvamaal Ussisoos toimunud liiklusõnnetuses said viis inimest vigastada

Paide-Türi teel Männaru kurvis ning Tallinna-Tartu maanteel Ussisoos toimusid kolmapäeva ennelõunal kaks liiklusõnnetust, milles said viis inimest vigastada.

Kella 11 paiku toimus liiklusõnnetus Ussisoos. Möödasõitu teinud sõiduauto Mazda kaotas juhitavuse, mispeale Mazdale otsasõitmise vältimiseks pidurdanud sõiduautole Opel sõitis tagant otsa veoauto Scania.

Vigastada said Opelis istunud viis inimest, neist kolm last. Päästetöötajate sõnul polnud vigastused rasked, kuid kiirabi viis kõik kannatanud Järvamaa haiglasse kontrolli.

Teine liiklusõnnetus juhtus mõned minutid enne kella 11 Männaru kurvis, kus sõiduauto Peugeot kaotas juhitavuse, kaldus vastassuunavööndisse ning põrkas kokku vastutulnud väikekaubikuga Citroén. Viimane sõitis kokkupõrke tagajärjel teelt välja vastu puud. Selles õnnetuses inimesed viga ei saanud.

Järvamaa Päästeteenistuse operatiivkorrapidaja Indrek Ints rääkis sündmuskohalt Kuma uudistele, et maanteed on väga libedad ning nii päästetöötajad kui politsei manitsevad kõiki autojuhte ettevaatlikkusele.

17.2.04

Paide linnavolikogu opositsioon kaalub linnapeale umbusalduse avaldamist

Paide linnavolikogu opositsioon esitab linnapeale ja linnavalitsusele rida etteheiteid ning nõuab vastuseid, miks on asjad Paides nii nagu nad on ja kes selle eest vastutab.

Nagu selgitas isamaaliitlasest rahvasaadik Kaido Ivask Kuma uudistele, esitas opositsioon esialgu oma küsimused volikogu esimehele keskerakondlasele Peeter Saldrele, kolmapäeval on plaan esitada samade küsimustega avalik pöördumine.

Opositsioon küsib miks on siiani vastuvõtmata Paide linna arengukava ja kuidas saab menetleda linna eelarvet, kui pole arengukava. Ka nõuavad Res Publica ja Isamaaliit vastuseid veehinna probleemidele ning sellele, miks kasutas Tõnis Kõivu abikaasa linnapea ametiautot. Küsimuste hulka mahub Järvamaa Lasteabikeskuses ilmnenud rahavarguse teema, kus opositsioon soovib teada, miks võttis Lasteabikeskuse juhataja raha varastanud kasvataja ametisse ilma konkursita ning miks on asjaosalistele määratud karistused liialt leebed.

Opositsioon kaalub linnapeale ka umbusaldusavalduse esitamist, kuid hetkel oodatakse ära küsimustele vastused ning seejärel otsustatakse edasised sammud.

Ivaski sõnul on opositsiooni eesmärk, et linnavalitsus hakkaks tööle ja oma tegude eest vastutama.

16.2.04

Jaak Mae fännidest said ka Frode Estili toetajad

Sajad suusahuvilised karjusid eile Albus Jaak Maed ergutades hääle kähedaks, ent nad tunnustasid tugeva aplausiga ka oma lemmikut pargivõistlusel edestanud norralase Frode Estili võitu.

Postimees kirjutab, et Albu mõisa park kihas eile keskpäeval rohkem kui poolesajast suusahuvilisest, keda kutsus pehmel talvepäeval elamust jahtima omakandimehe Jaak Mae duell olümpiavõitja Frode Estiliga.

Mae liidrikohal pingutamine pani publiku tormiliselt karjuma, kuid otsustavaks sõiduosaks pääses terava tõukega norralane ette. Kuna albulaste lemmikul läks ringide lugemine sassi, jäi tal ka lõpuspurt õigel ajal tegemata.

«Kas Jaak andis võidu sõbrale?» küsis vallaelanik Mart Maelt. Maailmameistrivõistluste hõbemedalimehe isa vastas, et tipptasemel ei kingita kellelegi midagi. Ja selgitas siis vabandaval moel, et hõikas pojale viimase ringi alguse valesti.

Kuigi ühekilomeetrisel ringil ponnistasid samal ajal ka mitu kraadi nõrgemad suusatajad ja möödumiseks tuli tihti manööverdada, arendasid suurvõistluste klassikadistantsil korduvalt jagelenud päevakangelased korralikku kiirust.

«Suurepärane võistlus, pärast reedest rasket Oberstdorfi maailmakarikasarja etappi sain siin kiirust treenida,» lausus Estil ja lisas sõbralikult naeratades: «Tore seegi, et jõudsin esimesena finishisse. Jaagu eksimus ringide lugemisel tegi võitmise kergeks.»

Laupäeval tahab jaanuaris Otepääl MK-sõidu võitnud Estil püüda Rootsis Umeås tänavust teist etapivõitu. Ent sama plaaniga lähevad 15 km klassikadistantsile ka Mae ja Ramsaus harjutav Andrus Veerpalu.

«Oberstdorfi topeltjälitussõit kujunes meile kolmele katsumusterohkeks, treeninguväsimus istus lihastes,» märkis Estil. «Aga ma ei usu, et raske reljeefiga rada ei sobi. Samuti raskel Nove Mesto võistlusel tõusime just meie kolmekesi pjedestaalile.»

Albu valla elanikud vedasid neljal nädalavahetusel pargirajale lund ja trass oli hästi suusatatav. Seitsmes vanuserühmas võistles üle 300 suusataja.

Albu vallavanema Kalju Kertsmiku sõnul näitas nii elav huvi, et peab hakkama mõtlema võistluse viimisele mõisapargist mõne kilomeetri kaugusele Hobusemäele, kus saab teha pikema ja raskema suusaringi.

«Loodetavasti äratab pargivõistlus lastes tahte tõsisemalt suusatada,» ütles võitjatele karikaid andnud Jaak Mae. «Aravetel on treeningud käima läinud. Tahaks, et suusahuvi tärkaks taas ka Aegviidus, kus kunagi koolis käisin.»

14.2.04

Albus tuleb Mae ja Estili suusaduell

Norra suusataja Frode Estil lubab neljandal Albu pargivõistlusel Jaak Mae alistada. “Oleks ju tore vana rivaali Jaak Maed tema koduhoovis võita!» ütles Estil.

Samas kinnitas ka Mae eile pärast 0,4 sekundi suurust kaotust Estilile Oberstdorfis maailmakarikaetapi topeltjälitussõidu fini�iheitluses, et plaanib kodusel pargivõistlusel võidu noppida.

Albus osaleb ka Oberstdorfis 39. koha pälvinud Aivar Rehemaa. Võisteldakse kilomeetrisel klassikatehnikaringil, mida mehed läbivad kümme korda.

Pargivõistluse noortesõidud algavad ennelõunal, poisid – tüdrukud sõidavad neljas vanuseklassis, arvestust peetakse ka veteranidele ja täiskasvanutele.

Pargivõistlust korraldavad SK Vargamäe, MTÜ "Seidla Sellid" ja Albu vallavalitsus.

Hundid murravad Koerus ja Jänedal metssigu

Tänases Postimehes seisab, et hundikarjad on Koerus ja Jänedal murdnud nii palju metssigu, et jahimeeste sõnul on metsseakesikud muutumas haruldasteks.

Koeru jahimees Jüri Ilves ütleb Postimehes, et on enda jahimaadel Koeru vallas jälgede järgi kindlaks teinud kaheksa hunti, kellest viis on moodustanud tapasalga. «Kui tavaliselt on hundikutsikad kõhnad, siis selles karjas on nad paksu rasvakihiga,» märkis ta. Ilves avastab loomadele metsa süüa viies kogu aeg söejälgi. «Hundid teavad meie söötmiskohti hästi ja käivad saakloomi otsimas,» sõnas ta.

Ilvese andmetel on hundid enamiku tänavustest metsseapõrsastest juba maha murdnud. «Oleme näinud 13 emisega karja ühegi põrsata, sest hundid on need maha murdnud,» rääkis ta.

Et tänavune hundilimiit on täis lastud, ei jää Ilvesel muud üle, kui järgmist jahihooaega oodata, sest lisalubasid ei taha keskkonnaministeerium anda.

Jäneda jahimehe Kalmer Jalasti teada liigub Jäneda ümbruses ringi viis hunti: kaks kahekaupa ja üks üksik. Tema kinnitusel on metsseakesikud ka sealkandis haruldaseks muutunud.

Jalasti sõnul loodab ta, et keskkonnaministeerium annab neile hundijahiks mõne eriloa, sest hooaeg veel kestab. «See tagaks ka teiste loomade normaalse arvukuse,» selgitas ta.

Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist Peep Männil tunnistas, et huntide laskmiseks võib välja anda erilubasid, kuid sage metsseapõrsaste murdmine pole selleks piisav põhjus.

Männil ütles, et ei ole põhjust karta metssigade väljasuremist Koeru ja Jäneda ümbruses, sest kui huntidel toit lõpeb, liiguvad nad mujale ja sigade arvukus taastub. Keskkonnaministeeriumi andmetel elab Eestis kokku 60-80 hunti.

13.2.04

Vanaema võitis Super Kuma aastaauhinna Hyundai

Ristsõnaajakirja Super Kuma aastaauhinna sõiduauto Hyundai Getz´i võitis Tartumaal Puhja vallas elav Luule Kangur.

Proua enda sõnul oleks autovõit peaaegu tulemata võinud jääda, sest vahetult enne vinjettide ärasaatmist oli kaheteistkümnenda Super Kuma autoloosimise vinjett kaduma läinud. Kangur selgitas, et otsis viimast sedelit tulutult mitmeid tunde ja leidis selle lõpuks ahjust teiste põletamiseks mõeldud paberite vahelt.

Viiekordne vanaema Luule Kangur on enda sõnul ristsõnu lahendanud juba aastaid ja ka vastuseid pidevalt saatnud, kuid loosiõnn naeratas nüüd esimest korda.

Ristsõnaajakirja Super Kuma 2004 aastaauhind on sõiduauto Citroén C3.

Piret Sihver tutvustab Järvamaad Riias toimuval turismimessil

Paide Turismiinfopunkti juhataja tutvustab Järvamaad Riias toimuvad turismimessil Balttour 2004.

Tema sõnul on lätlased hakanud üha enam enesele Eestit teadvustama ja Lätis järjekindlalt Järvamaad tutvustades võib mõnigi lõunanaaber sõidul läbi Eestimaa peatuda ka siin.

Sihver rääkis, et ta sõidab Balttourile kolmandat aastat, ta prognoosib, et kui Eesti ja Läti saavad kevadel Euroopa Liidu liikmeks, siis kasvab ka turistidevoog Lätist Eestisse.

11 Paide arhitektuurimälestist saavad täna tähise

Täna kell 11:00 avavad Muinsuskaitseameti peadirektori kohusetäitja Agne Trummal ja Paide abilinnapea Kersti Laastau pidulikult mälestise tähised üheteistkümnel linna arhitektuurimälestisel.

Tähise saavad Paide linnuse varemed, kirik, raekoda, magasiait, kohtuhoone, Tütarlastegümnaasiumi hoone (Posti tn. 12), Saksa Tütarlaste Eragümnaasiumi hoone (Pärnu tn. 53), koolihoone aadressil Tallinna tn. 60, Paide kaubahoovi ärihoone (Pikk tn. 1), elektrialajaam (Lai tn. 8) ning elamu Tallinna tn. 31.

Paide on Tallinna kõrval teine omavalitsus, mis on asunud Muinsuskaitseametit mälestiste tähistamisel abistama.

Müüsleris tulevad kilplaste vastlad

Nädala pärast pühapäeval, 22. veebruaril toimuvad Müüsleris Veskimäel Kilplaste vastlad.

Võisteldakse mäest üles kelgutamises, kepphobusega suusatamise teatevõistluses, köieveos kilplase moodi, kavas ka võistkondlik suusatamine pikkadel suuskadel.

Saab ka hobusega sõitu teha ja traditsiooniliselt suusatada-kelgutada. Sulalume olemasolul saab teha lumememmesid ja lumekujusid. Pakutakse sooja suppi ja vastlakukleid.

Kilplastele on lubanud külla tulla ka Kepsleva Poni Selts, et võistelda kepphobustega oma vapilooma, kepp-poni au eest.

12.2.04

Are Unuse algatatud kohtuasjad on soiku jäänud, mees on Jämejala psühhiaatriakliinikus

Türi linnakodanik Are Unus, kes on algatanud Türi töötute kohtuasja ja esitanud Türi Rahvalehe vastu moraalse kahju kompenseerimise nõude viibib ravil Jämejala Psühhiaatriahaiglas. Sellega seoses on mõlemad kohtuasjad soiku jäänud.

Unus, kes esindab Tallinna halduskohtus Türi linna heaks tasuta tööle sunnitud töötuid, tunnistas Kuma uudistele, et seoses tema haiglasviibimisega on kohtuasi soiku jäänud. Samas tunnistab Unus, et kohtulahingute pidamine on talle rahaliselt üsna kurnav ning ka mitmed türilased on teda sel moel töötute eest seismise pärast hukka mõistnud.

Ka on Unus jätnud vastamata teises kohtuasjas talle kohtuniku poolt esitatud küsimusele. Hea nime teotamise eest Türi Rahvalehe kohtusse kaevanud Unus nõuab väljaandelt 250 000 krooni. Kohtunik küsis Unuselt, kuidas mees jõudis oma head nime hinnates just sellise summani. Unus pole küsimusele vastanud.

Unus rääkis täna Kuma uudistele, et peagi saab ta haiglast välja ning siis on võimalik, et ta jätkab töötute kohtuasjaga tegelemist. Samas tunnistab mees, et see on üsna keeruline, kuna avalik arvamus on tema vastu ning tal napib raha, et kohtuasjale pühenduda.

Kevadpealinn teeb viimaseid ettevalmistusi kevade tervitamiseks

Kevadpealinn Türi tervitab kevade saabumist 20. märtsil ettevõtmisega "Kuulutame kevadet ehk seitse kevadist hetke". Terve päeva toimuvad Türil seitse erinevat üritust ning päeva lõpetab kevadball.

Nagu rääkis Kevadpealinna töögrupi juht Ülle Välimäe Kuma uudistele, on lisaks traditsioonilistele ettevõtmistele kavas ka mõned uuendused. Ühena neist on 2. aprillil toimuv esimene Türi Tootjate näitusmess. Messil osalejate arv selgub 16. veebruaril, kui on registreerimistähtaeg. Samas tunnistas Välimäe, et huvi messi vastu on ja ettevõtjad suhtuvad positiivselt.

Kevadpealinna ettevõtmiste sisse mahuvad laulu- ja fotokonkurss, erinevad spordivõistlused. Ka sel aastal on lillelaada ajal raudteejaama lähistel parklas avatud kevadjubi telk, kus kolme päeva jooksul toimuvad erinevad üritused.

Veel saab vaadata puhkpilliorkestrite marssparaadi, kus külalisesinejana astub rahva ette Eesti Kaitseväe Puhkpilliorkester. Viimane on kultuurijuhi kinnitusel tuntud oma vigurmarssimisega. 1. mail toimub Raudteeaidas Tuletõrjemuuseumi ja Käsitööaida avamine.

1. juunil on Türil laste ja noorte päev ning 19. juuni valitakse Kevadpealinna rammumees ning samas toimub ka Kevadpealinna lõputseremoonia.

Türi Uudisleht lõpetas rahapuuduse tõttu ilmumise

Türi Uudisleht lõpetas ilmumise. Väljaandja Arvo Saad ütles Kuma raadiole, et Uudisleht lõpetas, kuna väljaandmiseks tuli üha enam peale maksta. Türi Uudislehe tiraa˛ oli esimestel ilmumiskuudel 1000, aasta lõpus 700 eksemplari.

Uudisleht alustas läinud aasta aprillis internetiväljaandena, esimene lehenumber tuli trükikojast 12. juunil. Lehe toimetajad Arvo Saadi ja Marek Sillat seadsid Uudislehe eesmärgiks olla ühiskonna valvekoer.

Teemadena tõi uudisleht esimesena avalikkuse ette Türi töötuteskandaali, politsei algatatud uurimise Türi Tehnika - ja Maamajanduskooli kütusetehingutes, ka kirjutas Uudisleht kuidas Türi kolled˛i tudengid jäid ilma toimetulekutoetusest. Uudisleht tõi esimesena Türi tänavatele lehepoisid.

Arvo Saad ütles, et kaalub võimalust hakata kevadel uuesti Uudislehte välja andma. Sel juhul muutuks lehe sisu ja välimus, uus väljaandmine sõltub Saadi sõnul peamiselt reklaamiturust. Saad tänab kõiki reklaamikliente ja inimesi, kes Türi Uudislehte ostsid ja lugesid.


Järvamaal toimunud majapõlengus hukkus 66aastane mees

Kareda vallas Öötla külas süttis neljapäeva varahommikul veidi enne kella kuut põlema elumaja, millest kustutustööde käigus leiti ka inimese surnukeha.
Järvamaa Häirekeskus sai tulekahjuteate kell 5.47.

Kohaliku politseikonstaabli Mati Seire sõnul on hukkunu ilmselt 66aastane majaperemees, surma täpse põhjuse selgitab ekspertiis.

Operatiivkorrapidaja Vadim Ivanovi sõnul oli maja päästetöötajate kohale jõudes üleni leekides ning katus sisse vajunud. Tulest õnnestus päästa samas kõrval asunud kaks elumaja. Millest talumaja põlema süttis pole teada.

Kustutustöödel osalesid kolme päästeautoga Paide ja Koeru tuletõrjujad.

11.2.04

Rapla ja Viljandi maavanemate kohusetäitjad tulevad Järvamaale maad kuulama

Järva maavanema kohusetäitja Tähve Milt võtab kolmapäeva keskpäeval maavalitsuses vastu Rapla maavanemakohusetäitja Silvi Ojamuru ja Viljandi maavanema kohusetäitja Kalle Küttise, et rääkida regionaalhaldusest ja Kesk-Eesti regioonist.

Tähve Milti sõnul soov ära kuulata naabrite arvamus Kesk-Eesti regiooni loomise ideest ning arutada edasisi samme. Milt lisas, et kahtlemata oleks tore luua Kesk-Eesti regioon keskusega Paides, kuid arvestama peab ka teiste maakondade plaane ja soove.

Viljandi maavanema kohusetäitja Kalle Küttis rääkis Kuma uudistele, et mulgid pole Kesk-Eesti regiooni loomisest eriti huvitatud. Küttise selgitusel on mulgimaa tõmbekeskused ajalooliselt olnud Riia, Pärnu ja Tartu ning samas suunas vaadatakse ka tänasel päeval. Maavanema arvates pole Järvamaa mulkidele atraktiivne ning ta ei oska ka arvata, mis võiks olla see, mis mulgid Järvamaale meelitaks.

Ka Raplamaa omavalitsused on välja öelnud, et nende suund on Tallinna poole ning Kesk-Eesti regiooni loomisest ei olda huvitatud.

10.2.04

Koeru vallavolikogu teeb naabervallale Rakkele ettepanku alustada koostööläbirääkimisi, mis sisaldaks ka haldusterritoriaalseid muudatusi

Koeru vallavanema Jaago Kuriksi selgitusel on soov alustada kahepoolseid kõnelusi erinevate koostööpunktide leidmiseks ning kindlasti puudutaks läbirääkimised ka haldusreformi. Läbirääkimiste aluseks võetakse kahe valla vahel sõlmitud koostöömemorandum.

"Eesti jagamisel nelja toimealasse on Rakke huvitatud kuulumisest Tallinna mitte Jõhvi alla. Ainsa võimalusena pealinnas oma asju ajada annab Rakkele kuulumine Järvamaa piiridesse", rääkis Kuriks.

Kuriksi sõnul moodustuks Rakke ja Koeru ühinemisel ligikaudu 450 ruutkilomeetrine ja 5000 elanikuga omavalitsusüksus. Samas peab Kuriks loogiliseks, et ühineva omavalitsusega liituks ka Järva-Jaani vald.

Rakke vallavanema Andrus Bloki sõnul pole ühinemisest seni räägitud, kuid koostööd on juba pikalt tehtud. Näitena tõi Blok bussitranspordi korraldamise. Kahe maakonna piir lõikab üldjuhul ära kahe valla suhted ja inimeste vaba liikumise. Seetõttu käivitasid Rakke, Koeru ja Järva-Jaani ühisel doteerimisel kolme valda läbiva bussiliini, mis seni sõitis kolmel päeval nädalas. Alates märtsist kavandavad vallad käivitada igapäevast bussiliini, et inimesed saaksid Rakkest Koeru tööl käia.

Andrus Blok lisas, et Järva-Jaani pole veel oma vastust uue bussiliini käivitamiseks andnud, kuid ka Järva-Jaani loobumisel hakkab buss kindlasti Koeru ja Rakke vahel sõitma.

Koeru ja Rakke ühinemist kommenteerides ütles Blok, et ühinemise otsustavad volikogud ning kindlasti peab lähtuma elanike soovist. Vallavanema hinnangul on Rakke oma enam kui kahe tuhande elaniku ja veerand tuhande ruutkilomeetriga piisavalt tugev omavalitsus, et ka ilma ühinemiseta hästi toime tulla.

Koigi vallalehel ilmus 100. number

1995 aasta aprillist tänaseni iga kuu ilmunud Koigi vallaleht andis uue toimetaja Ene Pedaku eestvedamisel välja sajanda numbri.

Pedaku sõnul oli sajas vallalehe number temal esimene toimetada, varem toimetas vallalehte Eva Nõlvak, kes asus juhtima Türi-Alliku Raamatukogu.

Koigi vallalehte trükitakse Põltsamaal 600 eksemplari ning lehte jagatakse vallarahvale tasuta.

Pedak lisas, et plaan on juubelinumbrit ka tähistada, aga kus, millal ja kuidas veel selgub.

Koigi Vallalehe sajandast numbrist saab lugeda turismist ja vaba põllumajandusmaa kasutusvalduse saajate nimekirja. Samuti on juttu riigikogu Keskerakonna fraktsiooni visiidist Koigi valda, Koigi Põhikooli jaanuarikuu töötulemustest, külaliikumisest ja ka tuleohutusest.

Koeru vallavolikogu teeb naabervallale Rakkele ettepanku alustada ühinemisläbirääkimisi

Koeru volikogu plaanib veebruari istungil teha naabervallale Rakkele ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks.

Koeru vallavanema Jaago Kuriksi selgitusel on ühinemise vastu huvi tundnud mõlemad omavalitsused. Eesti jagamisel nelja toimealasse on Rakke huvitatud kuulumisest Tallinna mitte Jõhvi alla. Ainsa võimalusena pealinnas oma asju ajada annab Rakkele kuulumine Järvamaa piiridesse.

Kuriksi sõnul moodustuks Rakke ja Koeru ühinemisel 450 ruutkilomeetrine ja ligikaudu 5000 elanikuga omavalitsusüksus, mille keskus asuks Koerus. Samas peab Kuriks loogiliseks, et ühineva omavalitsusega liituks ka Järva-Jaani vald.

Omavahelise koostöö arendamiseks sõlmisid Rakke ja Koeru ka koostöömemorandumi.

Türi noored tutvuvad Norra noorte igapäevaeluga

Türi linna noorte üheksaliikmeline esindus, eesotsas noorsootöötaja Triin Pärnaga sõitis teisipäeva hommikul PIPE õpilasvahetuse raames Norra Nottodeni Kommuuni.

Majandusgümnaasiumi ja Gümnaasiumi noored tutvuvad Norra noorte võimaluste ja noortevolikogu tööga ning Majandusgümnaasiumi õpilasfirma MESS-X osaleb õpilasfirmade konkursil.

Linna haridusjuhi Elbe Metsatalu sõnul sõitsid lisaks noorsootöötajale Norra need viis gümnaasiuminoort, kes sügisel Türil käinud norrakaid võõrustasid. Lisaks sõitsid põhjamaale veel kolm tüdrukut majandusgümnaasiumi õpilasfirmast, mis tegeleb käevõrude, juukseehete ja mobiiltelefoni kottide tootmisega. Õpilasfirma saab osaleda Norras toimuval kohalikul õpilasfirmade laadal.

Tagasi koju jõuab Kevadpealinna noorteesindus pühapäeval.

9.2.04

Tele 2 Järvamaa korvpallimeistrivõistlusi juhivad Ambla Spordiklubi ja Kaitseliit/Väätsa

Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistlustel sai turniiri üks liidermeeskond Viking Window reede õhtul Paide Ühisgümnaasiumis oma esimese kaotuse jäädes alla Epiimale 103:79.

Ühisgümnaasiumis peetud teises kohtumises alistas Korvpalliklubi 7 väga tasavägises mängus Koeru 81:79.

Väätsal peetud kohtumistes oli Kumake üle Puidukaubandusest 80:62 ja Kaitseliit/Väätsa võitis koduväljakul Kareda 79:54. Aravetel võitis Esto/Krive Ehitus võõrustajaid 68:51 ja Ambla alistas Kuma 117:53.

Nüüd, kus kõigil meeskondadel on peetud kaheksa kohtumist, juhivad meistrivõistlusi täiseduga Ambla Spordiklubi ja Kaitseliit/Väätsa. Ühe kaotusega ja seitsme võiduga on Viking Window ja Epiim. Viis võitu on kirja saanud Korvpalliklubi 7, nelja võiduga on Puidukaubandus ja Esto/Krive Ehitus, kolm võitu kaheksast on kirjas Karedal ja Paide Kutsekeskkoolil, kahe võiduga on Koeru, Kuma ja Kumake ning ühe võidu on saanud Aravete meeskond. Seni on ainsana võiduarve avamata Koigi meeskonnal.

Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistluste järgmised neli kohtumist peetakse homme õhtul Paide kutsekooli ja Koigi spordisaalides. Paides kohtuvad Korvpalliklubi 7 ja Esto/Krive Ehitus ning teises mängus Kutsekool ja Epiim. Koigis panevad esimeses kohtumises palli mängu Kareda ja Kuma ning teises kohtumises võtab Koigi meeskond vastu Puidukaubanduse.

Türi linna allasutuste raamatupidaja varastas enam kui 50 000 krooni

Türi Kultuurimaja ja Kesklinna Lasteaia endine raamatupidaja varastas asutuste arvelt raha, esialgsetel andmetel ületab varastatud summa 50 000 krooni piiri.

Linna eelarveosakond avastas Kesklinna lasteaia ja Kultuurimaja eelmise aasta raamatupidamise dokumentide kontrollides selgus, et aasta lõpul on raamatupidaja Marika Lintnermann teinud omavolilisi ülekandeid.
Lintnermann kandis asutuste raha enda arveldusarvele. Summad on selgitamisel, kuid esialgsel vaatlusel ületab kogusumma 50 000 krooni.

Marika Lintnermann on lasteaia raamatupidajana töötanud 10 aastat ning kultuurimajas töötas alates 2003. aasta maist.

Kesklinna lasteaia juhataja Helle Jago sõnul on Lintnermann siiani olnud lojaalne ja kohusetundlik töötaja.

Linna raamatupidamise tsentraliseerimise käigus pidi Lintnermann asuma tööle ametiasutuse raamatupidajana, kuid loobus, kuna otsustas asuda tööle teise asutusse.

Lintnermann lahkus omal soovil raamatupidaja kohalt 30. jaanuaril.

Linnapea Kaia Iva ütles juhtunut Kuma uudistele kommenteerides, et veel on vara üksikasjadest rääkida, kuna uurimine alles käib ja seetõttu pole veel teada ka varastatud raha täpne summa.

Linna suhtekorraldaja Katrin Soometsa teatel esitab linnavalitsus materjalid politseile kriminaalasja algatamiseks.

8.2.04

Tapa, Lehtse, Saksi ja Kadrina leppisid kokku uue omavalitsusüksuse moodustamises

Tapa linna nimel allkirjastasid lepingu linnapea Kuno Rooba, volikogu esimees Algur Kaerma ja volikogu liige Einar Kivisalu. Saksi valla poolt kirjutas alla volikogu esimees Aivar Ojavere, Lehtse valla poolt volikogu esimees Toomas Kaukvere ja Kadrina valda esindas volikogu esimees Jaan Stern.

Projektijuht Heiki Vuntuse sõnutsi on lepingu eesmärk ette valmistada lepinguosaliste omavalitsusüksuste
tervikterritooriumite või nende territooriumite osade baasil uue omavalitsusüksuse moodustamine või nende territooriumite osade haldamise üleandmine naabrile 2005. aasta kohalikeks valimisteks.

6.2.04

KIK eraldas Väätsa prügila ladestusalale 4 miljonit

Seitsmest Väätsa prügila ladestusalast esimene saab selle aasta lõpus täis ja prügila teeb ettevalmistusi järgmise ehitamiseks.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu kinnitas sel teisipäeval 4 miljoni krooni eraldamise Väätsa Prügilale teise ladestusala rajamiseks. Uue ladestusala rajamine maksab 8 miljonit krooni, prügila laenab selle ehitamiseks juurde veel 4 miljonit.

Väätsa prügila nõukogu esimees Andres Jalak kinnitas, et kiiremas korras kuulutatakse välja riigihange ehitaja leidmiseks, prügila teise ladestusala rajamine algab Jalaku sõnul kindlasti selle aasta jooksul.

Väätsa prügilat saab kasutada veel kuni 25 aastat, selle aja jooksul tuleb neljaaastase intervalliga ehitada veel kuus ladestusala.

Esimene ladestusala suletakse selle aasta lõpus, kui tööd alustab järgmine, mille rajamiseks Keskkonnainvesteeringute Keskus 4 miljonit krooni eraldas.

Kesknädalal sadanud vihm jättis Albu pargivõistluse raja alles

Kaks päeva väldanud vihmasadu kahjustas ka Järvamaa suusaradu, siiski on täna jõus plaanid korraldada Albu pargivõistlus ja presidenti matk Jänedal.

Vallavanem Kalju Kertsmik kinnitas Kuma uudistele, et Albu pargivõistluse rada on alles, seda just tänu vabatahtlike suurele tööle, kes kilomeetrise raja kindlustamiseks tonnide viisi lund kokku vedasid. Ehkki kolmapäeval sadas ka Albus vihma nagu oavarrest, ja raja kõrval on lumest lage, jäi Kertsmiku sõnul rajale 20-30 sentimeetri paksune pressitud lume kiht. Pragu on Albus 4 kraadi külma ja nädalavahetusel veavad albulased eesotsas vallavanemaga taas rajale lund juurde, et 14. veebruaril saaks pargivõistlus toimuda.

Jäneda - Nelijärve - Aegviidu suusaraja päästis suusaradade projektijuhi Kalle Sommeri sõnul hullemast see, et 10 kilomeetri pikkune rada on metsa vahel. Sommer ütles, et madalamatel kohtadel on küll vesi rajale jooksnud, mistõttu lükati esmalt homseks plaanitud Jäneda ja Aegviidu valdade rahvamatk nädala võrra edasi. 28. veebruaril toimuvaks presidendi suusamatkaks loodab Sommer lumelisa.

Sporditreener Leo Matikainen ütles Kumale, et Aravete Kangrumäe neljast rajast on pärast vihmasadu sõidetav veel vaid kõige lühem, kõrgendikelt on lumi sulanud. Õnneks on Aravetel suusavõistluste kalendris paarinädalane paus, jaanuari lõpus ja veebruari alguses said võistlused peetud, uued jõukatsumised on sealsetel suusaradadel 22. veebruaril ja 24. veebruarile plaanitakse juba suuremat ettevõtmist - Madisepäeva suusasõitu.

Türi Tolli metsa suusarajal eile toimuma pidanud võistlus lükati kaks nädalat edasi, spordiklubide liidu juht Rein Liivik ütles Kuma uudistele, et rada on vihmasaju ja soojakraadide tõttu tõsiselt kannatanud.

Keskerakondlased tahavad Paidesse Tallinna päevi

Täna hommikul Paide linnapeaga kohtunud keskerakondlased tegid ettepaneku korraldada Paides Tallinna päev. Parlamendisaadikutega raekojas käinud Keskerakonna kohalik juht Kersti Sarapuu ütles Kuma uudistele, et kui varem on Tallinnas toimunud Järvamaa päevad, siis võiks teha Tallinna linna päevad või päeva Paides.

Sarapuu leiab, et Paide ja Tallinna koostöös sellelaadse ettevõtmise korraldamine pakuks ilmselt huvi nii linnakodanikele, ettevõtjatele, kui linna külalistele. Sarapuu arvates oleks see atraktiivne ka Tallinna ettevõttetele, kes võiksid end Paides tutvustada ja siin sidemeid luua.

Paide linnapea Tõnis Kõiv nentis, et Tallinna päevad Paides oleksid ebatraditsioonilised ja just seetõttu tundubki idee talle sümpaatne ja toetamisväärne.

Kersti Sarapuu ütles Kuma uudistele, et Tallinna päevad Paides võiksid toimuda juba eelseisval suvel.

5.2.04

Paides tuleb arutelu muistse linnamüüri teemal

Muinsuskaitseamet korraldab arutelu selgitamaks võimalust asuda otsima Paide linnamüüri.

Initsiatiiv aruteluks pärineb ühenduselt Weissenstein, mis soovitab alustada arvatava linnamüüri mõningatel lõikudel väljakaevamisi.

Arheoloogilised uuringud kinnitaksid või lükkaksid ümber linnamüüri olemasolu hüpoteesi. Ka saaks teavet vanalinna määratlemiseks ja eksponeerimiseks.

Ühendus Weissenstein kirjutab kodulehel, et lisaks müüriga kaitstud Vallimäele võis kaitsevall või müür ümbritseda ka linna. Kaitsevall on kujutatud ka ühel linna kujutaval joonisel, mis pärineb Liivi sõja eelsest ajast.

Arutelu Paide vanalinna ja arvatava linnamüüri teemadel toimub 17. veebruaril Järvamaa Muuseumis. Kutsutud on ajaloolased-arheoloogid Muinsuskaitseametist ja Ajalooinstituudist, samuti linnavalitsuse ja maavalitsuse esindajad.

Mõttevahetusest Paides muistse linnamüüri teemal võtavad osa ka Järvamaa muuseumi töötajad.

Järvamaa vapimärgile on sel aastal 5 kandidaati

Maavalitsuse personalijuht Laine Kukk ütles Kuma uudistele, et kõik sel aastal esitatud kandidaadid on tuntud ja tunnustatud inimesed. Naisi esitati 2 ja mehi 3. 2 inimest tegutsevad kultuuri-, 1 majandusvallas. Vapimärgile esitati kandidaadiks ka 1 kõrge riigiametnik.

Kandidaate esitasid Ambla, Väätsa ja Koeru vald, ning Paide ja Türi linnavalitsus. Väätsa ja Ambla esitasid kandidaate esimest korda. Komisjoni otsus tehakse avalikuks homme pärastlõunal, autasu antakse üle vabariigi aastapäeval.

Kokku on vapimärke välja antud 12, väljaandmisega tehti algust 1998. aastal. Kõige rohkem seati kandidaate üles 2002. aastal, siis oli neid 18.

Järva politsei sai esimese Subaru

Järva politsei sai kaks uut sõiduriista - sellest aastast on maakonna korravalvuritel kasutada uus Opel Vectra ja Subaru Impreza.

Uut Vectrat kasutavad politseipatrullid ja universaalkerega Subaru on kriminalisti Illar Õispuu töövahend.

Politsei majandustalituse spetsialist Jüri Loikmaa sõnul on Järvamaa politseinikel praegu 34 sõiduriista, 10 eravärvides. 24 politseivärveis masinast 15 on konstaablite kasutada.

Lähemal ajal peab politsei loobuma viiest sõidukist, Loikmaa sõnutsi lähevad oksjonile viis suure läbisõiduga masinat. Politseiameti oksjonilt võib lähiajal enesele soetada järva politseinike kasutuses olnud Opel Vectra või Astra, Volkswagen Passati, Ford Transiti või Lada Niva.

Loikmaa sõnul on Järva politsei masinapark üsna heas seisus, igal aastal on saadud 2-3 uut autot ja samapaljudest vanematest loobutud.

Kaks järvakat on internetioksjonil petta saanud

Järvamaal elav meeskodanik esitas politseile avalduse, mille kohaselt võitis ta 31. oktoobril osta.ee internetioksjonil sülearvuti ostuõiguse. 3. novembril kandis ta müüjale üle raha arvuti ja postikulude eest, kuid arvutit pole ta siiani saanud. Avalduses kinnitas ostja, et kandis raha üle Lumi nimelisele- isikule.

Osta.ee oksjonikeskuse klienditeenindaja Signe Juuse ütles Kuma uudistele, et on teadlik abielupaari Ly ja Volli Lumiga tekkinud probleemist. Lumidelt on saanud samal moel petta kliendid Tartust, Tallinnast, Haapsalust, Viljandimaalt ja Järvamaalt.

Paide politseil on veel andmeid, et hiljuti on petta saanud ka üks Albu vallas elav naine. Ta võitis mobiiltelefoni Ericsson ostuõiguse ja maksis selle eest ülekandega 700 krooni, telefoni pole ta siiani saanud. Politsei majanduskuritegude vaneminspektor Maire Tasa jätab selle juhtumi esialgu Lumidega seostamata.

Osta.ee portaal on edastanud politseile Lumide andmed, Kasutajate volli46 ja Ly52 kontod suleti eelmisel aastal.

Paide politsei pressiesindaja Jan Aasma manitseb inimesi enne internetis tehingute sooritamist ja võõrastele raha üle kandmist järele mõtlema. Osta.ee klienditeenindaja Signe Juuse omalt poolt kutsub inimesi kõikvõimalikest häiretest oksjonikeskust teavitama ning pettuse korral politseile avaldust kirjutama.


Järva Juhtide Jõukatsumisel vahetus pärast neljandat ala üldliider

Kolmapäeva õhtul Paide Ühisgümnaasiumis peetud Järva Juhtide Jõukatsumise neljanda ala, ergomeetril sõudmise võitis nii üldarvestuses kui ka noorjuhtide klassis Tarmo Aava Riigimetsa Majandamise Keskusest. Aava läbis poolekilomeetrise distantsi ühe minuti ja 28,2 sekundiga. Absoluutarvestuse teise koha ja teenekate võidu võttis aktsiaseltsi Mets ja Puu kommertsdirektor Enn Sapp, kelle võistlusaeg oli 1.28,5.

Absoluudi kolmas ja teenekate teine oli Paide Loomakliiniku juht Raivo Raja, neljas ja noorjuhtide teine oli Melka Auto juhataja Meelis Jürgenson, viies ja noorjuhtide kolmas Taavi Jaaniste Tafrixist, kuues ja noorjuhtide neljas osaühingu Elvem Elekter juhataja Einar Tumanski ning seitsmes ja teenekate kolmas Arved Mägi Aida Hulgilaost.

Pärast neljandat ala tõusis absoluutarvestuse liidriks 261 punktiga Arved Mägi, temale kaotab kahe punktiga noorjuhtide liider Taavi Jaaniste, kolmas ja teenekate teine on Enn Sapp 245 punktiga, neljas ja noorjuhtide teine Maidu Luts 242 punktiga Kek Ehitusest ning viies ja noorjuhtide kolmas 222 punkti kogunud Hannes Loopere Degeli Kinnisvarast.

Eilse võistluse katkestanud senine liider Collina Grupi juht Andrus Karro langes kuuendaks. Karrol on nelja ala kokkuvõttes 207 punkti. Seitsmes on 204 punktiga Tarmo Aava, kaheksas 203 punktiga osaühingu Õhk ja Vesi juht Aivar Saarepuu, üheksas ja teenekate neljas 202 punkti kogunud Univeri juht Aimur Raudsepp ja esikpümne lõpetab 196 punktiga Einar Tumanski.

Järva Juhtide Jõukatsumise viies ala, suusasprint, toimub 18. veebruaril Paide Tehisjärve kaldal.

4.2.04

Praxise tulevikuvisioon jätab Järvamaa kutsekoolid alles

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool ning Paide kutsekeskkool säilitavad uuringu kohaselt koha kutseharidusmaastikul.

Tänane ajaleht Postimees toob ära uurimiskeskuses Praxis koostatud tulevikuvisiooni Eesti kutseharidusmaastikust.

Paide kutsekool on sellel äriteenuste, transiidi ja kinnisvaraarenduse seisukohalt olulise õppeasutusena säilitanud koha Tallinna tõmbekeskusele alluva õppeasutusena.

Türi Tehnika- ja Maamajanduskool on maamajandusele olulise õppeasutusena arvatud Lõuna-Eesti tõmbekeskusesse.

Praxise visiooni kohaselt koondub kutseõpe edaspidi Tallinna ja Tartu kõrval ka piirkondlikesse keskustesse, mõned ni�ikoolid jäävad püsima Lõuna- Eestis. Teiste seas näeb Praxise kava ette näiteks Helme ja Tihemetsa kooli sulgemise. Paide ja Särevere säilitavad oma positsiooni haridusmaastikul.


Rolling Estonians peatub Mäos

Poolteist aastat autodega ümber maailma reisinud eestlased ületavad kolmapäeval kella ühe paiku Luhamaa piiripunktis Venemaa Eesti piiri ning õhtul kell kaheksa toimub Rollingute vastuvõtt Mäos Viking Window tehases.

2002. aasta juunis alustas Rolling Estoniansi meeskond kolmel Mercedes-Benzi maastikuautol läbi Euroopa, Põhja-Aafrika, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Austraalia ning Aasia kulgevat reisi, mille pikkus on ligikaudu 200 000 kilomeetrit.

Meeskonna juhid Raido Rüütel ja Tiit Pruuli teevad reisi kaasa algusest lõpuni, vahetuvaid meeskonnaliikmeid oli üle saja.

Rolling Estoniansi meeskond pidi Mäosse jõudma 23. jaanuaril, kuid sattus raskustesse jaanuari alguses Taga-Kaukaasiasse jõudes. Venemaa piirivalve ei lasknud neid keerulisele olukorrale viidates ei üle Gruusia-Venemaa ega Aserbaidzaani-Venemaa piiri. Lisaks hakkas tõrkuma üks auto, mille mootori rikkus Iraanis tangitud ebakvaliteetne kütus.

Rändurid panid kaks autot Bakuus treileri peale ja lendasid ise Moskvasse, kus lootsid tõrkuva auto korda saada. Kolmas auto jäi segaduste tõttu Vietnami piiril mullu sügisel Taisse, selle kavatseb meeskond Eestisse tuua kevadel.

Täna õhtul kell kaheksa Mäos Viking Window tehases toimuval vastuvõtul tervitavad veerevaid eestlasi maakonna ning Paide vallajuhid, Mäo Keskuse ettevõtjad ja paljud teised järvamaalased. Tervitusmeeleolu loob ka Lõuna-Järvamaa Puhkpilliorkester. Rollingute sõitu Järvamaa piirides saadab politseiauto. Rollinguid tervitama on oodatud kõik huvilised.

3.2.04

Lastekodukasvataja varastas laste tagant 14 000 krooni

Järvamaa Lasteabikeskuse kasvataja kuritarvitas Paide linnavalitsuse usaldust ja varastas üle 14 000 krooni laste raha.

Paide linnavalitsuse teabenõuniku Eha Moosel teatas Kuma uudistele, et mullu mais määras linnavalitsus Lasteabikeskuse kasvataja Eve Tohvri Paide linna kui eestkosteasutuse ülesannetest tulenevate toimingute täitjaks, sealhulgas ka laste arveldusarvel oleva raha käsutajaks. Antud volitusega seadis linn kasvatajale kohustuse anda raha kasutuse kohta vähemalt üks kord aastas linnale aru.

Linna sotsiaalosakonna juhataja asetäitja Tooni Sõmer asus raha kasutamist kontrollima aga juba kaheksa kuu möödudes ja avastas üle 14 000 krooni suuruse summa, mille kasutamise kohta polnud Tohvril esitada kuludokumente.

Ilmsiks tulnud ebaseadusliku tegevuse eest vabastas Järvamaa Lasteabikeskuse direktor Liia Viks Eve Tohvri töölt ja linnavalitsus tunnistas kehtetuks Tohvri määramise laste raha käsutajaks.

Linnapea Tõnis Kõiv karistas lasteabikeskuse direktorit teenistuskohustuste mittenõuetekohase täitmise eest noomitusega.

Raha on Eve Tohvri laste arveldusarvele tagasi kandnud ning
Paide linnavalitsus esitas juhtunu asjaolude selgitamiseks ka politseile avalduse.

Puidukaubandus ja Kuma suurendasid Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistlustel oma võidukontot

Tele 2 Järva Korvpallimeistrivõistlustel peeti Paide kutsekooli saalis esmaspäeva õhtul kaks kohtumist.

Kohtuniku Thea Pendi sõnul olid mõlemad kohtumised väga tasavägised ja võitjad selgitati lõpuminutitel.

Esimeses mängus alistas Puidukaubandus Esto/Krive Ehituse 71:61 ja teises mängus pidi kutsekooli esindus kodusaalis alla vanduma Kuma meeskonnale 69:83. Nende kohtumistega sai Puidukaubandus kirja neljanda ja Kuma teise võidu.

Täna õhtul peetakse Tele 2 Järva Korvpallimeistrivõistlustel neli kohtumist. Kutsekoolis kohtuvad kell seitse Korvpalliklubi 7 ja Aravete ning kell pool üheksa võtavad võõrustajad vastu Ambla spordiklubi. Koigis kohtuvad esimeses mängus kell seitse Koigi ja Koeru ning kell pool üheksa Kareda ja Viking Window.

2.2.04

Rasked teeolud, sõiduoskamatus ja alkohol tõid Järvamaal kahe päevaga kümmekond liiklusõnnetust

Järva politsei ja Päästeteenistus said nädalavahetusel teateid üheksast liiklusõnnetusest.

Ööl vastu esmaspäeva toimus liiklusõnnetus Albu vallas Tartu-Jõgeva-Aravete maanteel, kus Aravete poole sõitnud Nissan Primera purjus juht, 20aastane Jaanus, ei tulnud sõiduki juhtimisega toime, auto kaldus vastassuunavööndisse, sealt edasi maanteekraavi ning paiskus üle katuse. Nii auto juht kui kaks kaassõitjat said vigastada ning nad viidi Järvamaa Haiglasse.

Eile päeval kella poole ühe paiku ei andnud sõiduauto Ford Escort juht Paide linnas Õlitähe tankla juures teed peateel liikunud sõiduautole Mercedes Benz. Sõidukid said kokkupõrkes tehnilisi vigastusi, inimesed vigastada ei saanud.

Eile hommikul kella poole üheteistkümne ajal kaotas sõiduauto BMW Tallinn-Tartu maanteel Liivamäe bussipeatuse juures juhitavuse, kaldus vastassuunavööndisse ja põrkas kokku sõiduautoga Peugeot 307. Sõidukid said tehnilisi vigastusi, inimesed pääsesid ehmatusega.

Laupäeva õhtul kella poole kümne paiku kaotas sõiduauto Audi 80 Türi vallas Pärnu-Rakvere maanteel juhitavuse, sõitis kraavi ning paiskus katusele. Mõned tunnid varem ei andnud sõiduauto Ford Fiesta Türi kesklinnas ristmikul teed sõidueesõigust omavale sõiduautole Ford Scorpio. Kokkupõrke tagajärjel vajusid sõidukid otsa ristmikule väljasõitu ootavale sõiduautole Mazda 626. Ka nendes õnnetustes inimesed viga ei saanud.

Järvamaa Päästeteenistuse ennetustööspetsialisti Piret Seire teatel tuli ka päästemeeskondadel nädalavahetusel mitmeid teelt välja sõitnud ja lumme kinni jäänud autosid teele tagasi aidata. Laupäeva päeval teatati liiklusõnnetusest Koeru vallas, kus libeduse tõttu oli sõiduauto teelt välja sõitnud. Sarnane teade saadi Koerust ka laupäeva õhtul, kui Koeru vallas oli auto lumme kinni jäänud. Ööl vastu eilset kell 01.22 vajasid inimesed Paide vallas abi auto lumest välja tõmbamisel.

Pühapäeva hommikul kell 09.37 teatati liiklusõnnetusest Kareda vallas Öötla külas, kus reisibuss Scania oli manööverdamise käigus kraavi vajunud ning kinni jäänud. Paide komando meeskond koos kohaliku traktoristi abiga tõmbasid bussi teele tagasi. Bussis peale juhi rohkem inimesi ei olnud.

Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistlusi juhivad Viking Window, Ambla Spordiklubi ja Kaitseliit/Väätsa

Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistlustel reede õhtul Aravetel peetud kohtumistes võitis Korvpalliklubi 7 - Puidukaubandust 76:69 ja Ambla oli üle väljakuperemeestest 111:70. Paide Ühisgümnaasiumis sai oma esimese võidu kirja Kuma alistades Kumakese 86:66 ja Viking Window võitis Esto/Krive Ehituse 95:58. Põltsamaal peetud mängudes alistas Kareda meeskond 73:53 Koigi esinduse ning Põltsamaa Epiim oli üle Koerust 105:68.

Pärast kolme mängudenädalat on Tele 2 Järvamaa Korvpallimeistrivõistlustel peetud kuus mänguvooru, täiseduga juhivad Viking Window, Ambla Spordiklubi ja Kaitseliit/Väätsa meeskond. Neljandal kohal on viie võiduga Epiim, 5-9 kohta jagavad kolme võiduga Korvpalliklubi 7, Kareda, Puidukaubandus, Kutsekeskkool ja Esto/Krive Ehituse meeskond. 10-13 kohta jagavad ühe võiduga Kuma, Kumake, Aravete ja Koeru ning võiduarve on seni avamata Koigi meeskonnal.

Turniiri korraldaja Ervin Runneli sõnul on üllatav olnud mullu esiliigas mänginud Koeru spordiklubi nõrk algus. Samuti on tagasihoidlikult alustanud eelmise aasta teise liiga võitnud Kuma meeskond. Samas nentis Runnel, et mõlemas meeskonnas on eelmise hooajaga võrreldes suured koosseisumuutused toimunud.

Tänastest mängudest peaks suuremat põnevust pakkuma Paide Kutsekeskkoolis peetav Esto/Krive Ehituse ja Puidukaubanduse kohtumine. Samuti tõotab üks põnevamaid kohtumisi tulla reedel, kui vastamisi on liidrigruppi kuuluvad Viking Window ja Epiim. Mullu oli just Epiim see, kellele Viking Window pidi pärast edukat algust play off ringis alla vanduma.

Täna õhtul peetakse Tele 2 Järva korvpallimeistrivõistlustel kaks kohtumist Paide Kutsekeskkoolis, kus kell seitse panevad palli mängu Esto/Krive Ehitus ja Puidukaubandus ning kell pool üheksa võtavad väljakuperemehed vastu Kuma meeskonna.