Kuma uudiste ajaveeb

26.1.04

Türi linnavolikogu teeb Türi, Oisu ja Kabala valdadele ühinemisettepaneku

Türi linnavolikogu otsustab neljapäevasel istungil teha Türi, Oisu ja Kabala valdadele ettepaneku algatada haldusterritoriaalse korralduse muutmine eesmärgiga moodustada nelja praeguse haldusüksuse baasil üks haldusüksus.

Tuginedes oktoobris toimunud Kabala, Türi ja Oisu valla ning Türi linna ühisel arenguseminaril kujunenud arvamustele, kutsusid möödunud aasta lõpul Türi linnapea Kaia Iva, Türi vallavanem Enn Mäger, Oisu vallavanem Toomas Marrandi ja Kabala vallavanem Urmas Kupp Lõuna-Järvamaa elanikke üles toetama nelja omavalitsuse ühinemist suureks Lõuna-Järvamaa ühisomavalitsuseks.

Linnapea Kaia Iva sõnul, ei tunnista igapäevane tegelik elu omavalitsuste piire ei hariduses, kultuuris, spordis, tervishoius ega kaubanduses. Omavalitsusjuhid leiavad, et hoolimata tõhusast koostööst ei lahenda see eraldi olemise hädasid, sest kõigi mängureeglid on erinevad ja jõud killustatud. Seetõttu soovitakse piirkonna edasise arengu ja elukorralduse parendamise nimel ühineda suuremaks ja tugevamaks omavalitsuseks.

Iva lisas, et samas tahavad omavalitsusjuhid näha riigi konkreetseid abinõusid omavalitsuste ühinemise toetamiseks.

Esimene katse Türi linna ja valla ühendamiseks tehti 1993. aastal, mil koos volikogude valimistega korraldati rahvaküsitlus. Tol korral ei soovinud linna ega valla rahvas ühinemist.

2000. aasta oktoobris esitas Järva maavanem haldusterritoriaalse reformi alase ettepaneku moodustada Lõuna-Järvamaal üks omavalitsus, kuhu kuuluksid Türi linn, Türi vald, Oisu vald ja Kabala vald. Türi linnavolikogu oli toona ühinemisega nõus.

2001. aasta mais tegi Oisu Vallavolikogu kolmele naaberomavalitsusele ettepaneku alustada läbirääkimisi võimalikuks liitumiseks alates 2002. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest. Ka siis andis Türi linnavolikogu nõusoleku Oisu vallavolikogu ettepanekule alustada läbirääkimisi omavalitsuste võimalikuks liitumiseks.

2001. aastal loodi piirkonnas koostöö koordineerimiseks mittetulundusühing Lõuna-Järvamaa Arendusühing, mille eestvedamisel käivitati mullu Lõuna-Järvamaa ühisarengukava koostamine.