Kuma uudiste ajaveeb

22.1.04

Paide jääb heakorrakordnikuta

Paide linnavolikogu jätab täna toetuseta Jaan Kundla esitatud mõtte võtta tööle kordnik, heakorrale hakkavad praeguste lubaduste kohaselt suuremat tähelepanu pöörama linna spetsialistid.

Kundla ütleb eelnõus, et linn vajab kordnikku, kes hoolitseks linna heakorra eest, ergutades kodanikke ja asutusi järgima eeskirju ja seaduseid.

Kordnik hakkaks jälgima, et tänavad oleksid puhtad, platsid niidetud, kõnniteed lumest puhastatud, prügikastid tühjendatud. Vajadusel hoiataks kordnik korrastamata kinnistu omanikku või teeks talle trahvi.

Jaan Kundla selgitas Kuma uudistele, et volikogu komisjonid ja linnavalitsus ei toeta tema ettepanekut kordnik ametisse kutsuda, kuid Kundla on enda sõnul saavutanud linnapea Tõnis Kõivuga kokkuleppe, et linna heakorra-, ehitusjärelvalve- ja ehitusspetsialist hakkavad senisest enam tegelema heakorraküsimustega.