Kuma uudiste ajaveeb

16.1.04

Maakonna infoportaal peab täna teist sünnipäeva

Järvamaa infoportaal tähistas täna teist sünnipäeva. Maavanema nõuniku Ants Leppoja eestvõttel loodud internetiaken annab teavet Järvamaal toimuva kohta läbi teadete, uudiste, pildi-ja kaardimaterjali ning kommentaaride.

Ants Leppoja peab ise praegu portaali arengus tähtsaimaks materjalide kvaliteedi parandamist ja uute kaastööliste leidmist.

Lehekülje www.jarva.ee loomist on peetud üheks viimase aja otstarbekamaks maksumaksja raha kulutamise viisiks Järvamaal. Ka mujal Eestimaal on hakatud maakondlikele infokogumite arendamisel võtma eeskujuks Järvamaa portaali.