Kuma uudiste ajaveeb

15.1.04

Ambla plaanib tuleõnnetustes kannatanutele 5000 krooni suurust toetust

Ambla vallavalitsus esitas volikogule sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra eelnõu.

Vallavanem Vello Teori sõnutsi annab see aluse toetada piiratud võimalustega kodanikke näiteks tuleõnnetuste korral või kalliste ravimite ostmisel. Ka näeb eelnõu ette toetus kooliminevatele lastele, viielistele õpilastele ja eakatele sünnipäevalastele.

Teori seletuse järgi makstakse määruste jõustudes erakorralist kahju kannatanud inimestele kuni 5000 krooni, seda näiteks juhul, kui inimese kodu on tulekahjus hävinud.

Ravimite ostmisel teeb vallavalitsus eelnõus ettepaneku toetada abivajajat ravimite soetamisel kuni 500 krooniga aastas.
Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada kuludokumendid, patsiendi sissetulekut tõestavad dokumendid, ka on vajalik perearsti kaaskiri, milles viimane soovitab toetust maksta.

80-aastastele ja vanematele sünnipäevalastele makstakse tähtpäeval 300, 85-aastastele ja vanematele 400 ja üle 90-aastastele 1000 krooni.

Vello Teori selgitusel ei kujuta määruse vastuvõtmine eelarvele lisakoormust, toetusi on ka seni makstud, kuid nende üle on otsustanud vallavalitsus.

Volikogu asub Ambla valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda arutama jaanuari või veebruari istungil.