Kuma uudiste ajaveeb

18.12.03

Paides vähendab 1 krooni võrra lasteaiatasu

Paide linnavolikogu otsustas tänasel istungil vähendada järgmisel aastal linna lasteaedades lapsevanemate poolt kaetavat osa. Kui sel aastal on selle suurus 281 krooni, siis tuleval aastal väheneb see 280 kroonini.

Volikogu kinnitas linnavalitsuse esitatud eelnõu koos Reformierakonna liikme Aira Schumanni ja keskerakondlase Kersti Sarapuu parandustega, mis vähendas järgmisel aastal lasteaiatasu mõnekümne sendi võrra.

Linnavalitsuse esitatud määrus nägi ette lasteaiatasu suuruse 12 protsenti miinimumpalgast, Sarapuu ja Schumanni muudatusettepanek seadis protsendiks 11.3. Lasteaedades lapsevanemate poolt kaetav osa on järgmisel aastal 280 krooni, üks kroon vähem, kui aastal 2003.

Isamaaliidu fraktsioon soovis ka lasteaiatasu miinimumpalgast lahti haakida, et tasu oleks vajadusest lähtuv suurus ja selle kasv ei oleks seotud miinimumpalga suurenemisega.

Paide Sookure ja Kesklinna lasteaia hoolekogud toetavad Isamaaliidu esildist, nad palusid juba selle aasta kevadel, et linn loobuks lasteaiatasu sidumisest miinimumpalgaga.

Tasu määramisel peab nende ettepaneku kohaselt lähtuma vajadusest - lasteaedade 2004. aasta eelarvetes lasteaiamaksu kasvu ette ei nähta.