Kuma uudiste ajaveeb

2.12.03

Lõuna-Järvamaa Aasta Küla tiitli pälvis Karjaküla küla Türi vallas

Lõuna-Järvamaa Arendusühing valis tänavu esmakordselt Lõuna-Järvamaa Aasta Küla.

Aasta Küla valimisel arvestati külade pikaajalist tegevust ja tegutsemist läbi aastate, et tunnustada auhinna esmakordsel väljaandmisel seda, mida on juba tehtud. Seetõttu osutus väljavalitud külaks 80 elanikuga Karjaküla küla Türi vallast. Tiitli pälvimise puhul saab Karjaküla suure rändauhinna ,,Küla valgus''.

Kokku esitas konkursile oma kandidatuuri viis küla - Türi vallast Laupa küla, Karjaküla küla ja Änari küla, Kabala vallast Villevere küla ja
Oisu vallast Metsaküla küla.

Karjaküla külavanema Arvo Kuutoki arvates pälvis Karjaküla tiitli, kuna külaelanikud on üheskoos järjepidevalt korraldanud küla kokkutulekuid, külapäevi ja tähistanud ühiselt ka jaanituld ja võidupüha. Küla naised on moodustanud seltsingu "Padjajutt", mehed saavad kokku nädalavehtustel ühistel jahiretkedel. Külarahvas on aktiivne ka väljapool küla, nii näiteks kuulub küla 7 naist Eesti Maanaiste Ühendusse.

Käesoleval sügisel sai Karjaküla toetust oma projektile
,,Oma koduküla- KARJAKÜLA - talude tähistamine nimesiltidega''. Projekti käigus seatakse küla keskele teabetulp ning märgistatakse ära küla majapidamised. Karjaküla külal on ka hea tava tervitada oma külasse saabujaid küla algusesse ja lõppu seatud lilleklumpidega.