Kuma uudiste ajaveeb

12.12.03

Järvamaa neli omavalitsust tegid ühinemisavalduse

Lõuna-Järvamaa nelja omavalitsuse juhid kutsuvad avalikus pöördumises toetama Türi linna ning Türi, Oisu ja Kabala valla ühinemist.

Ühinemisavaldusele kirjutasid alla Türi linnapea Kaia Iva, Türi vallavanem Enn Mäger, Oisu vallavanem Toomas Marrandi ja Kabala vallavanem Urmas Kupp.

Avalduses öeldakse, et Lõuna-Järvamaa omavalitsuste läbipõimumine ja koostöö on muutunud tihedamaks kui kunagi varem. Nelja omavalitsuse igapäevane tegelik elu ei tunnista omavalitsuste piire ei hariduses, kultuuris, spordis, tervishoius ega kaubanduses. Omavalitsus peab olema tugevam partner riigile ja valla sõna peab maksma, kirjutavad omavalitsusjuhid.

Vaatamata terviklikule elukeskkonnale, elatakse siiski erinevates omavalitsustes. Loetakse jätkuvalt oma koolides ja lasteaedades käivaid lapsi, mõõdetakse muid teenuseid ning arvutatakse, kui palju peab üks vald või linn teisele nende eest maksma. Omavalitsusjuhtide hinnangul on eraldi tegutsedes raske saavutada tulemust, mis vastaks inimeste tulevikuootustele. Omavalitsusjuhid leiavad, et hoolimata tõhusast koostööd ei lahenda see eraldi olemise hädasid, sest kõigi mängureeglid on erinevad ja jõud killustatud.

Nagu selgitas linnapea Kaia Iva Kuma uudistele, tunnetavad omavalitsusjuhid vajadust langetada otsus oma piirkonna edasise arengu lähtepunkti osas: kas koos või eraldi. Samas tahetakse näha riigi konkreetseid abinõusid omavalitsuste ühinemise toetamiseks. Kaia Iva selgitusel pole konkreetseid juhtimisstruktuure ja omavalitsusvormi veel kokku lepitud, kuid juttu on olnud, et uus omavalitsus võiks kanda Türi valla nime, mille keskuseks jääks Türi linn.

Tuginedes oktoobris toimunud Kabala, Türi ja Oisu valla ning Türi linna ühisel arenguseminaril kujunenud arvamustele, kutsuvad Türi, Oisu ja Kabala valla ning Türi linna juhid Lõuna-Järvamaa elanikke üles toetama ideed luua Lõuna-Järvamaad ühendav omavalitsus. Ühinemisotsuse loodavad omavalitsusjuhid saada enne 2005. aasta kohalike volikogude valimisi.