Kuma uudiste ajaveeb

20.11.03

Enam kui sada Imavere valla elanikku esitas Järva politseiprefektile avaliku pöördumise

Sadakond Imavere valla elanikku saatis Järva politseiprefekt Erki Nelisele avaliku pöördumise, kus küsitakse, miks pole politsei suutnud lõpetada Imaveres toimuvat vargustelainet ja miks pole kurjategijaid seni tabatud.

Imaverelased tunnevad muret juba pea kuu väldanud sissemurdmiste ja varguste pärast. Varguste ohvriks on langenud näiteks Imavere lasteaed, Eesti Piimandusmuuseum ja vallavalitsus. Lisaks pidevad jalgrataste ning muu inimeste isikliku vara vargused. Viimase kolme nädalaga tekitatud kahju summa ületab 100 tuhande krooni piiri. Veel suuremaks hindavad vallaelanikud moraalset kahju. Vallaelanikud ei pea normaalseks olukorda, kus inimesed ei julge öösiti enam magada, kus abitusetunne kurjategijate ees tekitab pidevat stressi ning segab inimeste normaalset elurütmi. Sellisesse olukorda sattunud inimesed ei näe lõpuks muud lahendust, kui mõista kurjategijate üle ise kohut. Kui riik ei suuda oma kodanikke kaitsta, siis on kodanikud sunnitud kaitsma end ise ning pöördumisele allakirjutanud kardavad, et omakohtu aeg Imaveres pole enam kaugel.

Pöördujate sõnul pole Imavere valla elanikel saladuseks isikute ring, kes võivad antud kuritegudega seotud olla. Teada on nende nimed, elukohad, sõidukid, ajad ja kohad millal ja kus neid liikumas nähtud.

Pöördumises on kirjas kaheksa küsimust:
Miks ei ole siiani suudetud varguste lainet peatada?
Miks ei ole kurjategijaid kinni peetud?
Kas keegi on huvitatud nende kuritegude lahendamata jätmisest?
Kui politseinikke on vähe ja süsteem ei toimi, siis miks ei looda efektiivselt toimivat ametkonda?
Miks ei lähtuta politsei reformimiste käigus riigis valitsevast reaalsest olukorrast ja vajadustest?
Milliste huvigruppide soovidest lähtuvalt nõrgestatakse jätkuvalt siseriiklikku julgeolekut?
Kes on huvitatud nõrgast politseist?
Kelle huvides on päästeteenistuse väljasuretamine? Kelle ülesanne on Eesti Vabariigis ja Järva maakonnas tagada kodanike turvalisus, kes selle töö eest palka saavad?
Ja miks ei ole igas omavalitsuses oma konstaablit?

Kõigile neile küsimustele ootavad Imavere elanikud prefektilt vastuseid.