Kuma uudiste ajaveeb

17.10.03

Koopiamasinad maksu alla

Kultuuriministeerium hakkab koopiamasinat omavatelt ettevõtetelt ja asutustelt koguma koopiamasinamaksu. Lähiajal plaanib kultuuriministeerium luua maksu kogumiseks ka vastava sihtasutuse, koopiamasinamaksust saadav tulu jagatakse Eesti autoritele.

Määruse eelnõu ettevalmistava tööna tellib ministeerium uuringu, mis peab välja selgitama, mis asutused ja kui palju autoriõigustega kaitstud materjale paljundavad, kirjutab Eesti Päevaleht.

Veel pole selge, millised firmad ja asutused koopiamasinamaksu maksma peavad, kui suur hakkab koopiamasinamaks olema ning kas autoritel tuleb koopiamasinamaksust osa saamiseks esitada ka eraldi avaldus.

Esialgse idee kohaselt liigitatakse erinevad asutused, näiteks koolid, teadusasutused, kirikud, eraettevõtted, koopiakeskused ning raamatukogud kategooriatesse ning igale kategooriale töötatakse välja eraldi hüvitise suurus.