Kuma uudiste ajaveeb

13.10.03

Alafinantseerimine toob Eesti päästeteenistuse lagunemise ning tuletõrjujad soovitavad mõelda alternatiivsele abil

Tuletõrjujad soovitavad eestimaalastel mõelda alternatiivseid abisaamise võimalusi, kuna päästeteenistusest ei pruugi enam abi olla

Eesti Päästeteenistuste tuletõrje- ja päästepealikud esitasid avaliku pöördumise, milles soovitavad eestimaalastel hakata mõtlema alternatiivsele päästeabile.

Pöördumises on kirjas, et Eesti tuletõrje- ja päästepealikud soovitavad juba täna kõigil Eestimaa elanikel hakata sügavalt kaaluma kõiki alternatiivseid võimalusi, kust võimalike õnnetuste puhul kiireimalt abi leida, sest Eesti päästeteenistuste jätkuv alafinantseerimine on paratamatult viimas päästeteenistuste võimekuse, osutatavate teenuste kvaliteedi ja Eesti elanike turvalisuse taseme märgatava languseni.

Päästepealikud tõdevad õudusega, et siiani peamiselt fanatismil ja poliitikute poolt jagatud lubadustel ning aastaid tagasi humanitaarabi korras saadud tehnikal ja varustusel püsinud päästeteenistus on lagunemas. Päästeala edasiseks toimimiseks taotleti järgmise aasta eelarve suurendamist 77 miljoni krooni võrra, samas jätsid riigijuhid taotluse toetuseta. Vastupidiselt taotlusele, on päästeteenistuse eelarvet võrreldes tänavusega 33 miljoni võrra vähendatud.

Päästeteenistuste jaoks tähendab see summa jätkuvalt lagunevaid depoohooneid ja 30 aasta vanuseid amortiseerunud päästeautosid, mis ei pruugi jõuda abivajajani. See summa tähendab puudulikku varustust ja normtundidel põhineva 3500-kroonise kuupalga tõttu töölt lahkuvaid päästetöötajaid.

Vabariigi Valitsus on kinnitanud Eesti päästeteenistuse prioriteetsed arengusuunad aastani 2007, kuid paraku ei toetata nende elluviimist eelarves. Päästepealikud on veendunud, et kui Eesti riik soovib tagada oma elanike turvalisust, siis vajab ta ka tasemel päästeteenistust. Seega oodatakse parlamendilt sellekohase tahte väljendamist, mis peaks avalduma hädavajalike vahendite leidmises päästealase võimekuse säilitamiseks. Kui seda aga ei suudeta või ei soovita teha, siis oodatakse ka sellekohast otsest ning avalikku väljaütlemist kogu ühiskonnale.

Avalikule pöördumisel on alla kirjutanud Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse esimees ja Pärnumaa Päästeteenistuse juht Jaanus Teearu ning Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse aseesimees
Järvamaa Päästeteenistuse direktor Margo Klaos.