Kuma uudiste ajaveeb

17.9.03

Paide linnapea vastu esitati umbusaldusavaldus

Kuus Paide linnavolikogu liiget esitasid umbusaldusavalduse linnapea Tõnis Kõivu vastu.

Umbusaldusavalduse kohaselt on Kõiv tegutsenud eirates kohaliku omavalitsuse põhimõtteid, näidanud üles suutmatust linnavalitsuse töö korraldamisel, juhtimisel ja järelvalvel. Samuti on Reformierakonda kuuluv Kõiv umbusadajate arvates linnavalitsuse töö üle politiseerinud.

Kõivu juhtimissuutmatuse näitena heidetakse talle ette kriminaalasju, mis on Kõivu ametiaja jooksul linnavalitsuse ja allasutuste töötajate vastu algatatud.

Värskeima näitena tuuakse kuu tagasi avalikuks saanud pearaamatupidaja Maire Kõnnussaare rahavargus linnakassast.

Samuti on praegu Järva Maakohtu menetluses süüasi linna rahvastikuregistrispetsialisti Ülle Jakobsoni vastu, kes võttis nende endi teadmata linna registris arvele 138 isikut, et saada täis 10 000 elanikku.

Ka meenutavad umbusaldajad linna endise ehitusjuhi Enno Tammekivi ebaseaduslikku tellimust Paides asuva metsa ülestöötamiseks ja Kulno Kleini korraldatud segadust Paide Elamuhoolduses.

Samuti viitavad umbusaldajad Kõivu üleolevale suhtumisele linnakodanikesse ja isegi linnavolinikesse. Avalduses leitakse, et Kõivul puudub ülevaade linnavalitsuse tööst, või ei tule Kõiv sellega toime, kuna on liialt hõivatud iseenda poliitilise karjääri kujundamisega.

Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla volikogu Res Publica fraktsiooni liikmed Tarmo Alt, Ingrid Alt ja Kalle Grünthal ning Isamaaliidu fraktsiooni liikmed Kaido Ivask, Mihhail Fe�t�hin ja Toomas Tippi. Volikogu arutab seda järgmise nädala neljapäeval.

Tegemist on esimese tema vastu esitatud umbusaldusavaldusega Kõivu seitsmeaastase ametiaja jooksul.

Paide volikogus on 21 kohta, valitseb 13 –liikmeline koalitsioon, kuhu kuuluval Reformierakonnal on kuus, Keskerakonnal viis ja Paide Naisteühendusel üks hääl. Paide volikogu opositsiooni moodustavad valimised võitnud Res Publica 6 esindajat ja 3 isamaaliitlast.