Kuma uudiste ajaveeb

14.8.03

Taikse elanikel on põhjust rõõmustamiseks, sügiseks saab valmis joogiveepuhasti, raamatukogule ja kultuurimajale pannakse uus katus

Taikse külas saab sel sügisel valmis joogiveepuhasti, uue katuse saavad nii kultuurimaja kui ka raamatukogu, tööde tegemiseks valis Oisu vallavalitsus sel nädalal välja ka ehitajad.

Nagu selgitas vallavanem Toomas Marrandi Kuma uudistele, ei vasta Taikse küla joogivesi kehtestatud nõuetele rauasisalduse, vee värvuse ja ammoniaagi osas, samuti on vees väävelvesiniku gaasi, mis annab veele ebameeldiva lõhna ja põhjustab väävelbakteri kasvu veevõrgus.

Veetöötlusseadmete tarnijaks ja monteerijaks valis vallavalitsus lähtuvalt pakutud tehnoloogiast ja ekspertarvamusest Tartu ettevõtte osaühingu Miridon. Pumbamaja korrastamise, trasside rekonstrueerimise ning juurdepääsutee rajamise leping otsustati sõlmida osaühinguga Oisu Vesi.

Marrandi sõnul kulub veepuhastussüsteemi uuendamiseks veidi alla poole miljoni krooni ning raha saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja ka valla enda eelarvest.

Lisaks puhastusjaama ehitusele laseb vald ehitada Taikse kultuurimajale ja raamatukogule uue katuse. Vallavalitsuse pakkumiskutsele vastas viis firmat, kellede hulgast valiti ehitajaks soodsaima pakkumise teinud aktsiaselts Toode. Kultuurimaja katusetööd lähevad maksma 165 000 krooni.